Nyheter
Logga: Min Stora DagLogga: Min Stora Dag
NYHET

Fler barn till utrikesfödda föräldrar ska få en Stor Dag

Min Stora Dag har fått en treårig projektansökan beviljad av Allmänna arvsfonden. Projektet, som går under namnet ”Glädje utan gränser”, fokuserar på att nå fler barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikesfödda föräldrar. Projektet ska säkerställa att alla behövande barn i målgruppen, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag.

Min Stora Dag ser sedan ett par år tillbaka en markant ökning av sökande barn, och familjer och sjukvården beskriver parallellt att behovet av hjälp har stigit kraftigt. Under 2021 kunde Min Stora Dag ge en glädjande upplevelse till 8 255 barn.

Behövande barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser nås av Min Stora Dag genom olika kontakt- och distributionsvägar. Vissa barn erbjuds upplevelser via Min Stora Dags utbredda samarbete med vårdgivare runt hela landet, medan andra får hjälp via självanmälda ansökningar på Min Stora Dags hemsida. På hemsidan är de som söker idag beroende av det svenska språket för att nå fram och även annan kommunikation är begränsad till svenska. Detta ska projektet ”Glädje utan gränser” ändra på.

– I takt med att vi når fler barn och fått tillgång till mer ansökningsdata så har vi upptäckt en barriär när barn och deras familjer saknar kunskaper i det svenska språket. Detta beror på att vi idag enbart kommunicerar på svenska i vår uppsökande verksamhet, förklarar Min Stora Dags generalsekreterare Jennifer McShane.

– Glädje utan gränser är ett projekt som vi hoppats på att förverkliga en längre tid och vi är så otroligt glada för detta stöd. Att vi genom Allmänna Arvsfonden nu får möjligheten att nå ut till och hjälpa fler barn betyder enormt mycket i vår strävan att säkerställa alla barns lika rättigheter att kunna få en upplevelse av oss. Våra sökande barn och familjer ska inte vara beroende av det svenska språket för att få vår hjälp. Projektet innebär att vi får en än mer inkluderande verksamhet och blir en viktig utveckling för Min Stora Dag, fortsätter Jennifer McShane.

Fokus på arabiska, farsi och somali

Genom riktade enkäter, informationssatsningar, översatt informationsmaterial, instruktionsfilmer och andra inspirerande verktyg ska ”Glädje utan gränser” bli ingången till Min Stora Dag för fler behövande unga. Språken arabiska, farsi och somali är projektets utvecklingsspråk.

– Projektet ”Glädje utan gränser” är ett bra exempel hur man kan inkludera och engagera fler barn och unga. Runt om i Sverige finns det många goda idéer för att utveckla metoder och verksamheter tillsammans med barn och unga. Det här projektet kommer dessutom att genomföras i nära samarbete med föräldrar. Tillsammans med Arvsfonden kan nya idéer växa för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, säger Hanne Konradsen, tf enhetschef Arvsfonden.

”Glädje utan gränser” finansieras med totalt 7,5 miljoner kronor och projektet startar i oktober 2022. Min Stora Dag kommer rekrytera en projektledare och en kommunikatör inom projektet.

 

Kontaktpersoner för mer information:

Karolina Genberg, vikarierande kommunikatör och presskontakt Min Stora Dag: 070-455 20 80, karolina.genberg@minstoradag.org

Mattias Axelsson, pressansvarig Kammarkollegiet: direkttelefon 08-700 08 63, mejl mattias.axelsson@kammarkollegiet.se

Ge en dag för att orka flera

Swisha en gåva

Du måste ange en summa

Swisha

Ange dina uppgifter

Du måste ange ditt förnamn

Du måste ange ditt efternamn

Du måste ange mobilnummer

Vidare

Godkänn betalningen i Swish-appen

Ett fel uppstod

Tack för din gåva!

Bli månadsgivare

200
kr / månad
Ge gåva

Ange den summa du vill bidra med per månad

Ibland behövs mer än mediciner och behandlingar

Just nu kämpar 200 000 barn i Sverige med en allvarlig sjukdom eller diagnos. En Stor Dag ger en livsviktig paus att hämta kraft ifrån. En dag för att orka flera.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner