Nyheter
Logga: Min Stora DagLogga: Min Stora Dag
NYHET

Sensationslysten nyhetsartikel ger felaktig bild av Min Stora Dag

Med anledning av en artikel som publicerats vill vi kommentera och förtydliga hur vi arbetar med insamlade gåvor. Vi är ledsna över innehållet i artikeln, då den både innehåller felaktigheter och ger en väldigt missvisande bild av vårt viktiga arbete. Vi har påpekat felaktigheterna till journalisten och hoppas att artikeln inte ska påverka möjligheten att fortsätta hjälpa barn som behöver glädje och kraft i en tuff vardag.

Min Stora Dag är en stiftelse vars uppdrag är att skapa glädje och kraft till barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Genom våra aktiviteter, egna Stora Dagar, Stora Dagar i grupp, upplevelsepaket och läger når vi cirka 5 000 barn per år. Från vårt kansli på Hälsingegatan 47 i Vasastan (det vill säga inte Östermalm) i Stockholm arbetar våra 18 medarbetare. Till vår hjälp har vi 250 volontärer från hela Sverige.

Tack vare gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser kan vi planera och genomföra våra aktiviteter. Min Stora Dag är medlem i Giva Sverige, som arbetar för etisk och professionell insamling. Min Stora Dag har 90-konto och är kontrollerade av Svensk Insamlingskontroll. Vi följer föreskrifter från Svensk Insamlingskontroll samt granskas noggrant av dem varje år. Granskningen är av oerhörd vikt. Det säkerställer att vi och vår bransch håller en hög kvalitet för att kunna uppfylla ändamålet.

Vi har fått frågor om vad våra kostnader går till, hur vi redovisar och hur stor del av de insamlade medel som går till vårt ändamål.

Vad innebär det att 86 procent av insamlade medel går till barnen?
86 procent av våra insamlade medel 2019 är direkt kopplade till planering och genomförande av alla våra aktiviteter, som vi kallar Stora Dagar. Under 2019 samlade vi in 28 309 000 kronor. Av dessa användes 24 451 000 kronor till vårt ändamål, det vill säga planering och genomförande av våra aktiviteter (Stora Dagar) till barnen. Våra ändamålskostnader är alla kostnader som rör planering och genomförande av dessa dagar, exempelvis mat och logi för barnet och dess familj, transport för barnet och dess familj, porto, försäkringar med mera. Här ingår även personalkostnader – nödvändiga för att kunna planera och administrera dessa skräddarsydda aktiviteter, läger och gruppaktiviteter. Detta är våra ändamålskostnader.

Vad innebär formuleringen att 14 procent går till administrativa kostnader?
För att bedriva en kvalitativ verksamhet behövs administrativa kostnader. Det är till exempel personalkostnader, licenser, revisorer samt leasingkostnader som lokalhyra, kopiator och portomaskin. Utan kontor och medarbetare kan vi inte skapa våra Stora Dagar. Detta är våra administrativa kostnader.

Hur arbetar ni med kända personligheter?
Min Stora Dag har fem ambassadörer som arbetar för oss ideellt med att sprida ordet om vår verksamhet. En av de vanligaste önskningarna från barn är att få träffa sina idoler. Därför arbetar vi aktivt med att knyta kända personer till oss som vi vet ofta efterfrågas av barnen. De kända personerna vi arbetar med ställer alltid upp utan arvode.

Vilka felaktigheter är det i artikeln?
Flera rättelser av siffror har under dagen korrigerats i artikeln på vår begäran.

Trots påpekande har Aftonbladet tyvärr inte ändrat den felaktiga uppgiften om vi skulle ha kontor på Östermalm. Det stämmer att vi för tio år sedan satt i i evakueringslokaler på Nybrogatan.

Den felaktiga uppgiften kommer enligt Aftonbladet från en databas som uppenbarligen inte uppdaterats på många år. Under dagen har vi  påpekat detta – vid upprepade tillfällen dessutom – samt hänvisat till korrekta källor men Aftonbladet har trots det behållit uppgiften.

Sant är att vi sedan många år tillbaka sitter på Hälsingegatan 47 i Vasastan, 18 personer i subventionerade lokaler.

Strax före kl. 21.00 på fredagskvällen, efter ny kontakt med Aftonbladet, togs de felaktiga uppgifterna bort.

Journalisten har även angivit en felaktig hyra på 1,9 miljoner för 2019. Korrekt information är att totalt 566 000 kr gick 2019 till hyror. Den siffra som journalisten refererar till är en not (notering i Årsberättelsen) som avser hela hyresperioden fram till 2023, vilket ger en felaktig bild av 2019 års hyresavtal.

Varför tjänar er generalsekreterare 75 000 kr i månaden?
Generalsekreteraren avlönas med fast arvode på 75 000 kr i månaden, ersättningen beslutas av styrelsen. Styrelsen får ingen ersättning. Styrelsen anser att lönenivån är relevant för det ansvar det innebär att driva en organisation av den storlek och vikt som Min Stora Dag innebär.

Vad har ni för löner på Min Stora Dags kansli?
Min Stora Dags löner sätts på en nivå som följer de riktlinjer som gäller för den ideella sektorn och vi har kollektivavtal. Vi jobbar aktivt med att hålla nere kostnader och utgifter.

Varför har ni på kansliet lön?
För att genomföra Stora Dagar behövs resurser. Vi behöver även medarbetare för att administrera gåvor, ekonomi och insamling.

Vi har också som ambition att nå fler barn framåt. Vi har det senaste året ökat antalet Stora Dagar rejält, över tio procent. För att kunna hjälpa fler behövs skickliga medarbetare och för att genomföra Stora Dagar behövs resurser. Vi behöver även personal för att administrera gåvor, ekonomi och insamling.

Utan dessa funktioner skulle vi inte kunna bedriva vår verksamhet eftersom insamlade medel i vårt fall handlar om att göra saker för barnen. De som skiljer oss från många andra välgörenhetsorganisationer är att vi inte bara samlar in pengar utan också aktivt själva skapar och genomför Stora Dagar. Och ingenting av det vi gör vore möjligt utan våra 250 fantastiska volontärer runt om i landet.

Läs gärna mer på Giva Sveriges (branschorganisationen för tryggt givande) hemsida om hur välgörenhetsorganisationer behöver jobba för att kunna göra skillnad: https://www.givasverige.se/nyhet/kommentar-det-behovs-manniskor-for-att-genomfora-verksamhet-som-gor-nytta-for-andra/

”Idag består ändamålet i många fall av att planera och genomföra verksamhet och aktiviteter som gör nytta för andra. Till det behövs människor. Och även om organisationssverige idag har hundratusentals volontärer att tacka för ovärderliga insatser går det inte att åstadkomma långsiktig nytta och förändring för samhällets mest utsatta, för barn och unga, för klimatet eller inom avancerad vård och omsorg enbart genom att människor har ett kall att göra en insats för samhället. För det behövs även rimliga löner.”
– Charlotte Rydh, generalsekreterare, Giva Sverige

Var kan jag läsa ännu mer?
Vi följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter. På deras hemsida kan du läsa mer om hur man som organisation redovisar kostnader. Min Stora Dag är även medlem i Giva Sverige, som arbetar för etisk och professionell insamling. I vår årsberättelse kan du ta del av exakt ekonomisk redovisning.

Här är generalsekreterare Jennifer McShanes egna ord om nyhetsartikeln publicerad den 25/9.

Medierna i P1 har granskat Aftonbladets publicering om Min Stora Dag, här kan du höra inslaget.

Texten kan komma att uppdateras.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner