Integritetspolicy, allmänna villkor och cookies

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Min Stora Dag.

I vår integritetspolicy kan du läsa om hur Min Stora Dag hanterar personuppgifter, hur din rätt till skydd av dina personuppgifter tillvaratas av oss och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna integritetspolicy är utarbetad efter de krav som Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer på Min Stora Dag som personuppgiftsansvarig. Nedan finns en sammanfattning av policyn, här kan du läsa rapporten i sin helhet.

I våra allmänna villkor längre ned på den här sidan hittar du vilka villkor reglerar de tjänster som finns på minstordag.org, bland annat information om kortbetalning online.

På vår webbplats minstoradag.org använder vi cookies. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med cookies.

Hur använder vi dina uppgifter när du ger en gåva?

Min Stora Dags lagliga grund till behandlingen är för att fullfölja gåvan som du har lämnat till oss, att uppfylla våra skyldigheter som vi har enligt bokföringslagen samt vårt berättigade intresse av att ge dig information om att din gåva gör skillnad för barn som har en allvarlig sjukdom eller diagnos.

Den information som vi samlar in om dig beror på vilken gåva du ger, läs fullständig redovisning här.

Vi sparar dina uppgifter i vår databas i tre år. Därefter anonymiserar vi dem och då finns endast information om din gåva kvar, vilket krävs för bokföringen av gåvan.

Hur kompletterar vi dina uppgifter?

Vi kompletterar vårt register genom att uppdatera de givare vi har för- och efternamn samt adress till mot register för adresser och personnummer såsom Skatteverket och SPAR (Statens personadressregister). Anledningen till detta är att vi alltid vill ha så uppdaterade uppgifter som möjligt om våra givare. Detta för att kunna skicka information till dig som gett en gåva och för att den informationen inte ska komma till fel person.

Vem lämnar vi uppgifterna till?

Dina personuppgifter kan lämnas ut till underleverantörer, även kallade personuppgiftsbiträden, som ska behandla dem för Min Stora Dags räkning. Det kan exempelvis vara tryckerier eller IT-leverantörer som vi samarbetar med för att kunna driva vår verksamhet. Min Stora Dag kommer dock inte att vidarebefordra, sälja, byta eller dela dina personuppgifter med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.

Det är alltid Min Stora Dag som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och vi ingår alltid avtal med personuppgiftsbiträderna som anger att de inte får behandla personuppgifterna för något annat ändamål än det Min Stora Dag tillåtit.

Det här gäller för gåvor via Swish

När du ger en gåva till Min Stora Dag via Swish, utanför det formulär som finns på vår hemsida minstoradag.org, samlar vi in dina personuppgifter för att kunna administrera din gåva. Vi bokför din gåva för att kunna ge dig information om att din gåva gör skillnad för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

Allmänna villkor

Dessa villkor reglerar de tjänster som finns på minstordag.org och som finns beskrivna i villkoren som tillhandahålls av Stiftelsen Min Stora Dag med organisationsnummer 802409-8264.

Kortbetalning online
Din onlinebetalning via kort är säkrad genom att Min Stora Dag använder sig av betaltjänst från NETS. Systemet är godkänt av alla större banker samt certifierat enligt PCI DSS, VISA och MasterCard för att förmedla betalningstransaktioner av högsta säkerhetsklass.

Vid kortbetalning kommer kortet att debiteras omgående.

När din gåva har registrerats erhåller du en bekräftelse via e-post. I e-posten finns ett unikt ID-nummer som är kopplad till din gåva. Spara denna e-post och ID-nummer ifall du har frågor rörande din gåva.

Inbetalningskort
Vid val av inbetalningskort kommer inbetalningskortet att skickas ut per post om du inte kontaktar oss och ber att vi skickar det till dig via e-post. Betalningsvillkoret för inbetalningskort är 30 dagar.

Övrig information
På vår hemsida är samtliga belopp i kronor (SEK).

För företag är gåvor som ges till Min Stora Dag momsfria då gåvorna avser den ideella verksamheten. Enligt Skatteverkets regler ska en ideell verksamhet uppfylla fyra krav på ändamål, verksamhet, öppenhet och fullföljd. Läs mer här.

Du som privatperson kan få skattereduktion på dina gåvor, lär mer här och se om du uppfyller kraven.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner