Min Stora Dags styrelse

Min Stora Dags styrelse består av ordförande och fem ledamöter. Styrelsen har det övergripande ansvaret för Min Stora Dags verksamhet och den interna kontrollen av stiftelsen utifrån stadgarna. Styrelsen arbetar utan ersättning.

Styrelsen fastställer årligen verksamhetsplan och budget. Generalsekreteraren ansvarar för den löpande förvaltningen och Min Stora Dags dagliga verksamhet inom dessa ramar.

Styrelsen

Biörn Riese, ordförande
Nuvarande befattning: Senior Adviser, Advokat, Jurie Advokat AB.

Andra betydande befattningar: Styrelseordförande American Chamber of Commerce, Styrelseordförande Axis AB (publ), Styrelseledamot Institutet Mot Mutor och Arvid Nordquist H.A.B., Styrelseordförande Stiftelsen Mercuri Urval.

Jan Söderberg, ledamot
Nuvarande befattning: Styrelseordförande i Söderbergföretagen.

Andra betydande befattningar: Styrelseledamot i Ratos, Blinkfyrar, Elisolation, Henjo Plåtteknik, NPG och SEAB Nordic. Medlem av rådgivande kommittén på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet samt ekonomie dr h.c.

Anna Qviberg Engebretsen, ledamot
Nuvarande befattning: Styrelseledamot Bilia AB, Investment AB Öresund, MQ, Holding AB, Fabege AB.

Svante Norgren
Överläkare, Med Dr, Temachef barn- och kvinnosjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset.

Bodil Ericsson Torp, ledamot
Nuvarande befattning: vd, Aller media AB.

Andra betydande befattningar: Ledamot i nordisk koncernledningsgrupp för Aller Holding A/S. Styrelseordförande i OTW Group AB, MYM Custom Publishing AB och FAB Media AB. Styrelseledamot i Tidsam och Sveriges Tidskrifter.

Jessica Häggström, Styrelsemedlem
Nuvarande befattning: Personaldirektör Investor AB.

Andra betydande befattningar: En rad befattningar inom Ericsson; 20 års erfarenhet av globalt arbete inom Human Resources med fokus på Talent Management, Organisations- och Ledarutveckling.

 

Min Stora Dags styrelseordförande och ledamöter får inga arvoden för sina uppdrag. Generalsekreteraren ansvarar på uppdrag av styrelsen för att leda Min Stora Dags verksamhet i Sverige. Det är styrelsen som beslutar Generalsekreterarens lön, som för närvarande är 75 000 kronor i månaden. 

”Tillsammans arbetar vi för att få så stor effekt som möjligt av de medel som Min Stora Dag förfogar över”

 

– Biörn Riese

Biörn Riese är ordförande i Min Stora Dags styrelse

Biörn Riese är advokat på Jurie Advokat och leder Min Stora Dags styrelsearbete. Här berättar han om den glädje som uppdraget ger honom.

Hur ser arbetet i styrelsen ut egentligen?

– Styrelsen har det övergripande ansvaret för Min Stora Dags verksamhet och den interna kontrollen av stiftelsen utifrån stadgarna. Allt arbete drivs utifrån Min Stora Dags ändamål; att göra skillnad för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser, säger Biörn Riese.

Vad betyder det för dig att sitta i styrelsen för Min Stora dag?

– Det bästa med att sitta in styrelsen hos Min Stora Dag är den fantastiska återkopplingen vi får på att organisationen gör skillnad. De insamlade medlen förvandlas snabbt till Stora Dagar som arrangeras i stort sett varje dag, året om, säger Biörn Riese.

Hur bidrar styrelsen till Min Stora Dags verksamhet?

– Det är verkligen en bra fråga som man ska ställa sig med jämna mellanrum. Tillsammans arbetar vi för att få så stor effekt som möjligt av de medel som Min Stora Dag förfogar över. Alla ledamöterna i styrelsen har olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper samt olika arbeten utanför Min Stora Dag. Det gör styrelsen sammantaget blir ett bra bollplank till generalsekreteraren och ledningen i de olika frågor som uppstår i verksamheten, säger Biörn Riese.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner