Min Stora Dags styrelseMin Stora Dags styrelse

Min Stora Dags styrelse

Min Stora Dags styrelse består av ordförande och sex ledamöter. Styrelsen har det övergripande ansvaret för Min Stora Dags verksamhet och den interna kontrollen av stiftelsen utifrån stadgarna. Styrelsen arbetar utan ersättning.

Styrelsen fastställer årligen verksamhetsplan och budget. Generalsekreteraren ansvarar för den löpande förvaltningen och Min Stora Dags dagliga verksamhet inom dessa ramar.

På bild: Martinus Rönnerman, Anna Qviberg Engebretsen, Jessica Häggström, Jan Söderberg och Biörn Riese. Frånvarande är Anna Skarborg och Svante Norgren.

Styrelsen

Biörn Riese, ordförande

Nuvarande befattning: senior adviser, advokat, Jurie Advokat AB

Andra betydande befattningar: styrelseordförande American Chamber of Commerce, styrelseordförande Axis AB (publ), styrelseledamot Institutet Mot Mutor och Arvid Nordquist H.A.B., styrelseordförande stiftelsen Mercuri Urval.

Jan Söderberg, ledamot

Nuvarande befattning: styrelseordförande i Söderbergföretagen

Andra betydande befattningar: styrelseledamot i Ratos, Blinkfyrar, Elisolation, Henjo Plåtteknik, NPG och SEAB Nordic. Medlem av rådgivande kommittén på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet samt ekonomie dr h.c.

Anna Qviberg Engebretsen, ledamot

Nuvarande befattning: styrelseledamot Bilia AB, Investment AB Öresund, MQ Marqet AB

Svante Norgren, ledamot

Nuvarande befattning: överläkare, Med Dr, temachef barn- och kvinnosjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset

Jessica Häggström, styrelsemedlem

Nuvarande befattning: personaldirektör Investor AB

Andra betydande befattningar: en rad befattningar inom Ericsson; 20 års erfarenhet av globalt arbete inom Human Resources med fokus på Talent Management, organisations- och ledarutveckling.

Anna Skarborg, styrelsemedlem

Nuvarande befattning: Co-founder och managing director Canucci samt expert hos World Economic Forum

Martinus Rönnerman, styrelsemedlem

Nuvarande befattning: Head of Comunications, Marketing and People på Vectura

 

Min Stora Dags styrelseordförande och ledamöter får inga arvoden för sina uppdrag. Generalsekreteraren ansvarar på uppdrag av styrelsen för att leda Min Stora Dags verksamhet i Sverige. Det är styrelsen som beslutar generalsekreterarens lön, som för närvarande är 75 000 kronor i månaden. 

Björn RieseBjörn Riese

Tillsammans arbetar vi för att få så stor effekt som möjligt av de medel som Min Stora Dag förfogar över

– Biörn Riese, ordförande

Möt Biörn Riese – ordförande i Min Stora Dags styrelse

Biörn Riese är advokat på Jurie Advokat och leder Min Stora Dags styrelsearbete. Här berättar han om den glädje som uppdraget ger honom.

Hur ser arbetet i styrelsen ut?

– Styrelsen har det övergripande ansvaret för Min Stora Dags verksamhet och den interna kontrollen av stiftelsen utifrån stadgarna. Allt arbete drivs utifrån Min Stora Dags ändamål: att göra skillnad för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

Vad betyder det för dig att sitta i styrelsen för Min Stora Dag?

– Det bästa med att sitta in styrelsen hos Min Stora Dag är den fantastiska återkopplingen vi får på att organisationen gör skillnad. De insamlade medlen förvandlas snabbt till Stora Dagar som arrangeras i stort sett varje dag, året om.

Hur bidrar styrelsen till Min Stora Dags verksamhet?

– Det är verkligen en bra fråga som man ska ställa sig med jämna mellanrum. Tillsammans arbetar vi för att få så stor effekt som möjligt av de medel som Min Stora Dag förfogar över. Alla ledamöter i styrelsen har olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper samt olika arbeten utanför Min Stora Dag. Det gör att styrelsen sammantaget blir ett bra bollplank till generalsekreteraren och ledningen i de olika frågor som uppstår i verksamheten.

Ellie på Gröna LundEllie på Gröna Lund

Läs mer om Min Stora Dag

Min Stora Dag uppfyller önskningar och skapar glädjefyllda upplevelser för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet och vårt arbete.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner