Min Stora Dags styrelse

Min Stora Dags styrelse består av ordförande och sex ledamöter. Styrelsen har det övergripande ansvaret för Min Stora Dags verksamhet och den interna kontrollen av stiftelsen utifrån stadgarna. Styrelsen arbetar utan ersättning.

Styrelsen fastställer årligen verksamhetsplan och budget. Generalsekreteraren ansvarar för den löpande förvaltningen och Min Stora Dags dagliga verksamhet inom dessa ramar.

 

Anna Engebretsen, ordförande

Nuvarande befattning: styrelseledamot Bilia AB, Investment AB Öresund, MQ Marqet AB

Jan Söderberg, ledamot

Nuvarande befattning: styrelseordförande i Söderbergföretagen

Andra betydande befattningar: styrelseledamot i Ratos, Blinkfyrar, Elisolation, Henjo Plåtteknik, NPG och SEAB Nordic. Medlem av rådgivande kommittén på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet samt ekonomie dr h.c.

Svante Norgren, ledamot

Nuvarande befattning: överläkare, Med Dr, temachef barn- och kvinnosjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset

Christoffer Lindblad, ledamot

Nuvarande befattning: grundare till och partner på Pelago, ledarskapsrådgivare och ordförande i valberedningen för Transparency International Sverige.

Andra tidigare betydande befattningar: styrelseledamot i den internationella människorättsorganisationen Civil Rights Defenders (2015-2023), partner och Sverigechef på Alumni Norden, jurist på Mannheimer Swartling och senior HR-chef på Fortum.

Sophie Jonsson, ledamot

Nuvarande befattning: bolagsjurist inom Husqvarna Group (sedan 2010), chefsjurist och del av ledningsgruppen för affärsdivisionen Husqvarna Forest & Garden.

Andra tidigare betydande befattningar: advokat på Advokatfirman Lindahl i Stockholm.

Jessica Häggström, styrelsemedlem

Nuvarande befattning: personaldirektör Investor AB

Andra betydande befattningar: en rad befattningar inom Ericsson; 20 års erfarenhet av globalt arbete inom Human Resources med fokus på Talent Management, organisations- och ledarutveckling.

Anna Skarborg, styrelsemedlem

Nuvarande befattning: Co-founder och managing director Canucci samt expert hos World Economic Forum

Martinus Rönnerman, styrelsemedlem

Nuvarande befattning: Head of Comunications, Marketing and People på Vectura

 

Min Stora Dags styrelseordförande och ledamöter får inga arvoden för sina uppdrag. Generalsekreteraren ansvarar på uppdrag av styrelsen för att leda Min Stora Dags verksamhet i Sverige. 

Anna EngebretsenAnna Engebretsen

Tillsammans arbetar vi för att få så stor effekt som möjligt av de medel som Min Stora Dag samlar in

– Anna Engebretsen, ordförande

Möt Anna Engebretsen – ordförande i Min Stora Dags styrelse

Anna har ett förflutet inom marknadsföring och kommunikation och leder Min Stora Dags styrelsearbete. Här berättar hon om den glädje som uppdraget ger henne.

Hur ser arbetet i styrelsen ut?

– Styrelsen har det övergripande ansvaret för Min Stora Dags verksamhet och ska kontrollera så att vi alltid följer stadgarna och ändamålet – att göra skillnad för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Styrelsen har nära kontakt och avstämningar med personalen för att löpande kunna ge kunskap och insikter till varandra.

Vad betyder det för dig att sitta i styrelsen för Min Stora Dag?

– Det bästa är att se att vi gör skillnad. Att få ta del av den tacksamhet vi får från barnen och deras familjer efter deras Stora Dagar. Men även den löpande återkopplingen från personer inom vården som ger oss kvitton på vad de Stora Dagarna betyder för barnens läkning och återhämtning. Att få möjlighet att ge energi och glädje till de kämpande barnen betyder verkligen mycket för mig, att dessutom kunna se lyckan hos vårdpersonalen som kan nominera barnen ger dubbel glädje.

Hur bidrar styrelsen till Min Stora Dags verksamhet?

– Styrelsens ledamöter med deras värdefulla bredd, bakgrund och kompetens delar löpande med sig av sin expertis till personalen när så behövs. Den nära dialogen med ledningsgruppen och vår löpande kontakt med personalen är värdefull och givande för oss alla. Vi vill vara ett bra bollplank till generalsekreteraren och ledningen i de olika frågor som uppstår i verksamheten. Tillsammans arbetar vi för att få så stor effekt som möjligt av de medel som Min Stora Dag samlar in.

Läs mer om Min Stora Dag

Min Stora Dag uppfyller önskningar och skapar glädjefyllda upplevelser för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet och vårt arbete.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner