Min Stora Dags styrelse

Tillsättning styrelse
I Min Stora Dags stadgar finns de styrande dokument som beskriver tillsättning av styrelse.

Biörn Riese, ordförande
Nuvarande befattning: Senior Adviser, Advokat, Jurie Advokat AB.
Andra betydande befattningar: Styrelseordförande American Chamber
of Commerce, Styrelseordförande Axis AB (publ), Styrelseledamot Institutet
Mot Mutor och Arvid Nordquist H.A.B., Styrelseordförande Stiftelsen Mercuri
Urval.

Jan Söderberg, ledamot
Nuvarande befattning: Styrelseordförande i Söderbergföretagen.
Andra betydande befattningar: Styrelseledamot i Ratos, Blinkfyrar,
Elisolation, Henjo Plåtteknik, NPG och SEAB Nordic. Medlem av rådgivande
kommittén på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet samt ekonomie dr h.c.

Jörgen Nordenström, ledamot
Nuvarande befattning: Senior professor kirurgi vid Karolinska Institutet.
Andra betydande befattningar: Tidigare överläkare vid Karolinska
Universitetssjukhuset. Ordförande i Serafimerlasarettets Forskningsstiftelse
och Kicki Wallers Bröstcancerfond. Ledamot i Åke Wibergs Stiftelse för
Medicinsk Forskning.

Anna Qviberg Engebretsen, ledamot
Nuvarande befattning: Styrelseledamot Bilia AB, Investment AB Öresund, MQ
Holding AB, Fabege AB.

Fredrik Hillelson, ledamot
Nuvarande befattning: Grundare och vd Novare Human Capital.
Andra betydande befattningar: Personaldirektör Investor AB och Accenture Sweden,
Expatriate Manager Scania samt officer i amfibiekåren.

Bodil Ericsson Torp, ledamot
Nuvarande befattning: vd, Aller media AB.
Andra betydande befattningar: Ledamot i nordisk koncernledningsgrupp för Aller
Holding A/S. Styrelseordförande i OTW Group AB, MYM Custom Publishing AB och
FAB Media AB. Styrelseledamot i Tidsam och Sveriges Tidskrifter.

Min Stora Dags styrelseordförande och ledamöter får inga arvoden för sina uppdrag. Generalsekreteraren ansvarar på uppdrag av styrelsen för att leda Min Stora Dags verksamhet i Sverige. Det är styrelsen som beslutar Generalsekreterarens lön, som för närvarande är 75 000 kronor i månaden. 

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner