Nyheter
Greta ThunbergGreta Thunberg
NYHET

Min Stora Dag och Greta Thunberg peppar barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som är hemma i coronakrisen

Min Stora Dag med vänner gästas av miljökämpen och barnförebilden Greta Thunberg.

Min Stora Dag ordnar vanligtvis upplevelser som pirriga idolträffar och tivolibesök för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

På grund av coronavirusets spridning har organisationen nu hittat nya sätt att glädja barn, fast på trygg hemmaplan.

Ett av initiativen är youtube-fyrverkeriet Min Stora Dag med vänner där nästa gäst är miljökämpen och barnförebilden Greta Thunberg.

Fredagen den 3 april bjuder Greta på en personlig frågestund

Fredagen den 3 april bjuder Greta på en personlig frågestund för barnen, bland annat om hur man kan rädda miljön hemifrån och hur hon ser på sina diagnoser.

Coronaviruset lämnar ingen oberörd och de redan utsatta barnen i Min Stora Dags målgrupp utsätts nu ännu mer när många isoleras hemma eller på sjukhuset på grund av ökad smittorisk, infektionskänslighet, sjukhusens besöksförbud, och inställd lekterapi.

”Jag ser mycket fram emot fredag och hoppas att det här blir ett varaktigt samarbete”

– Det är en stor ära att få jobba tillsammans med Min Stora Dag. Det här är svåra tider för många och det kan vara extra jobbigt för barn med olika svårigheter, som allvarliga sjukdomar eller diagnoser. Jag ser mycket fram emot fredag och hoppas att det här blir ett varaktigt samarbete, berättar Greta Thunberg.

I en extra tuff tid vill Min Stora Dag erbjuda glädje när den behövs som mest:

– Det är med stolthet och glädje som vi på Min Stora Dag presenterar samarbetet med Greta. Det finns så många barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som kämpar i en tuff vardag, inte minst i dessa utmanande tider, och som nu kommer få en härligt peppande och kraftgivande paus tillsammans med Greta, säger Min Stora Dags generalsekreterare, Jennifer McShane.

Gretas Thunbergs globala inverkan för miljöfrågan är utan motstycke. Hon är dessutom en viktig förebild för många inom autismspektrat.

”Gretas betydelse för NPF-målgruppen är enorm eftersom hon förflyttar attityder och skapar insikter”

– Vi på Min Stora Dag möter ofta barn och unga med diagnoser och många av dem kämpar i en tillvaro där det fortfarande finns stor brist på kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer som autism och Aspergers, säger Jennifer McShane och avslutar:

– Gretas betydelse för NPF-målgruppen är enorm eftersom hon förflyttar attityder och skapar insikter. Hon lär oss att vi behöver lyfta blicken – inte bara för hur vi ska ta hand om vår planet – utan också för att vi ska lyssna på och värdesätta människor som betraktar världen från ett annat, unikt perspektiv.

Min Stora Dag and Greta Thunberg give inspiration to children with critical illnesses and diagnoses who have to stay at home during the corona crisis

Min Stora Dag usually arrange experiences such as exciting idol meet and greets and visits to amusement parks for children with critical illnesses and diagnoses. Because of the spread of the corona virus, the organisation has found a new way to brighten up children, but in a safe home environment. One of the initiatives is a youtube-firework – Min Stora Dag with friends – where the next guest is environmental activist and children’s role model Greta Thunberg. On this Friday, April 3rd, Greta will host a personal Q&A for the children, including how to save the environment from home and how she sees her own diagnoses.

The corona virus leaves no one unaffected and the already vulnerable children in Min Stora Dag’s target group are now even more affected when many of them are isolated at home or in the hospital because of the increased risk of infection, the hospitals restraints on visits and cancelled play therapy.

– It is a great honor to work with Min Stora Dag. These are hard times for many and it can be extra challenging for children with different difficulties, like critical illnesses or diagnoses. I very much look forward to Friday and I hope this can become a lasting collaboration, says Greta Thunberg.

In an extra challenging time, Min Stora Dag want to offer happiness when needed the most:

– It is with pride and joy that Min Stora Dag presents this collaboration with Greta. There are so many children with critical illnesses and diagnoses that struggle in a tough everyday life, not the least in these challenging times, who now hopefully will get an energy- and strength boost together with Greta, says Jennifer McShane, Secretary General of Min Stora Dag.

Greta Thunberg’s global impact on the environmental issue is unprecedented. She is also an important role model for many within the autism spectrum.

– We at Min Stora Dag are often in contact with childen with critical diagnoses and many of them struggle with a tough everyday life because of a common lack of knowledge connected to neuropsychiatric functional variations such as autism and Asperger’s. Greta’s significance for the children with diagnosis is enormous, she changes attitudes and creates new insights. She teaches all of us to change our point of view, not only for our planet, but also in regards to how we should listen to and value people who regard the world from a unique perspective, says Jennifer McShane, Secretary General of Min Stora Dag.

Logga: Min Stora Dag med vännerLogga: Min Stora Dag med vänner

Min Stora Dag med vänner

Min Stora Dag med vänner erbjuder ett youtubefyrverkeri av glädje när det behövs som mest.

Nästa gäst, fredagen den 3 april, är Greta Thunberg som bjuder på en personlig frågestund för barnen, bland annat om hur man kan rädda miljön hemifrån och hur hon ser på sina diagnoser.

Ge en dag för att orka flera

Swisha en gåva

Du måste ange en summa

Swisha

Ange dina uppgifter

Du måste ange ditt förnamn

Du måste ange ditt efternamn

Du måste ange mobilnummer

Vidare

Godkänn betalningen i Swish-appen

Ett fel uppstod

Tack för din gåva!

Bli månadsgivare

200
kr / månad
Ge gåva

Ange den summa du vill bidra med per månad

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner