Det här är Min Stora Dag

Min Stora Dag uppfyller önskningar och skapar glädjefyllda upplevelser, så kallade Stora Dagar, för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. En Stor Dag ger kraft att fortsätta orka kämpa i en tuff vardag.

I år ger Min Stora Dag över 8 000 barn glädjefyllda upplevelser. Det är vi stolta över, men vi är inte nöjda. Hela 200 000 barn och unga i Sverige kämpar med en allvarlig sjukdom eller diagnos.

Vår vision är att alla de ska få en glädjefylld Stor Dag.

Ledningsgrupp och styrelse

Min Stora Dag är en stiftelse och grundades år 2000. Styrelsen, som består av ordförande och fem ledamöter, har det över övergripande ansvaret för Min Stora Dags verksamhet och den interna kontrollen utifrån stadgarna.

Stiftelsens arbete leds idag av generalsekreterare Jennifer McShane.

Vår ekonomi

Min Stora Dag får inga statliga eller kommunala bidrag utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi är transparanta med vår ekonomi och väldigt måna om att alla givare ska känna sig trygga med att deras pengar används på rätt sätt.

Min Stora Dag har 90-konto, granskas och följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och är medlemmar i Giva Sverige som arbetar för etisk och professionell insamling.

Jobba på Min Stora Dag

Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser?

På Min Stora Dags kansli i Stockholm jobbar 18 medarbetare. Med hjälp av våra 250 volontärer runt om i Sverige skapar vi i år över 8 000 Stora Dagar.

Du kan alltid skicka in en spontanansökan till oss.

Bli volontär på Min Stora Dag

Kan du dela med dig lite av din kraft och glädje? Bli en av Min Stora Dags glädjespridande volontärer och göra positiv skillnad för barn och unga som kämpar med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

Press och media

Vill du berätta om Min Stora Dags arbete? Vi hjälper dig gärna med foton och film om vi kan.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Vår gåvoservice är öppen på måndagar mellan klockan 09.00 – 11.30. Du kan alltid mejla oss på gava@minstoradag.org

Vår historia

Min Stora Dag grundades år 2000 i Stockholm av Claire Rosvall. Sedan dess har stiftelsen gett upplevelser till tusentals barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner