Om Min Stora Dag

Stiftelsen Min Stora Dag uppfyller önskningar och skapar viktiga pauser för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

Varje år får nära 5 000 barn och unga som kämpar vara med om en Stor Dag som ger extra kraft och glädje i en tuff vardag.

Press & media

Vill du berätta om Min Stora Dags arbete? Vi hjälper dig gärna med foton och film om vi kan.

Min Stora Dags ambassadörer

Min Stora Dags ambassadörer inspirerar, skapar medvetenhet och kännedom om vår verksamhet. Med energi och intresse sprider de glädje till barnen och vår omvärld och tillsammans vill vi öka engagemanget och angelägenheten för våra frågor så att fler barn kan få en Stor Dag.

2018 – ett år fylld med glädje och kraft

I vår årsberättelse för 2018 kan du bland annat läsa att 98 procent av respondenterna tycker att den Stora Dagen påverkat barnet positivt.

Det är ett fantastiskt bevis på att Min Stora Dags verksamhet är värdefull och att en Stor Dag gör skillnad.

Hitta hit

Vårt kansli ligger på Hälsingegatan 47 i Stockholm.

 

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner