Glädje utan gränser

Projektet ”Glädje utan gränser” fokuserar på att nå fler barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikes födda föräldrar. Projektet ska säkerställa att alla behövande barn i målgruppen, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag.

Tidigare i år publicerades Min Stora Dags ansökningssidor på arabiska och senare under året översätts dessa även till farsi och somali. Under året har det även pågått rekrytering av flerspråkiga volontärer.

Glädje utan gränser finansieras av Allmänna arvsfonden.

Hela Spektrat

Hela Spektrat är ett samarbete som vill göra skillnad för barn med autism. Alla barn har rätt till en givande fritid och meningsfulla sociala sammanhang. Därför har Min Stora Dag och Autism Sverige initierat projektet Hela Spektrat.

Projektet har två beståndsdelar. Den ena är att utveckla inspirerande seminarium med fokus på aktuella rön och insikter, den andra är att utveckla specialanpassade läger för barn med autism. Målet är att göra varaktig skillnad för barn med autism i Sverige.

Hela Spektrat finansieras av Postkodlotteriet. År 2023 är projektets fjärde och sista år.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner