Nyheter
NYHET

Min Stora Dag adderar fler språk till sin kommunikation 

Idag den 6 december lanserar Min Stora Dag delar av sin kommunikation på somaliska, som nästa utveckling i det Arvsfondenfinansierade projektet Glädje utan gränser.  Projektet fokuserar på att nå fler barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikes födda föräldrar. Delar av Min Stora Dags hemsida finns redan på arabiska och farsi – nu även på somaliska.

Det är en viktig insats Min Stora Dag gör för somalisktalande föräldrar. Som pappa vet jag att vardagen ibland kan vara tuff om man har barn med en sjukdom eller diagnos. Då kan man behöva en paus i det jobbiga och göra något kul som fyller på med kraft och ork, säger Abdinassir, pappa till barn med autism.

Min Stora Dags ansökningssidor finns sedan tidigare tillgängliga på arabiska och farsi och nu även på somaliska. Denna utökning är en del av utvecklingsprojektet Glädje utan gränser, finansierat av Allmänna arvsfonden, och strävar efter att nå fler barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikes födda föräldrar.

Glädje utan gränser inleddes i oktober 2022 för att tillgängliggöra stödet till fler barn. Efter lansering på båda arabiska och farsi är det äntligen dags för somaliska och nu finns Min Stora Dags hemsida tillgänglig på projektets alla tre fokusspråk.

Barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser får sina Stora Dag-upplevelser genom samarbete med vården samt genom direkta ansökningar via Min Stora Dags hemsida. Tidigare har Min Stora Dags hemsida och annan kommunikation varit begränsad till svenska, vilket har skapat hinder för vissa sökande. Genom Glädje utan gränser tillgängliggörs nu ansökningssidan även på somaliska, vilket breddar och förenklar tillgången till Min Stora Dags upplevelser.

– Med översättningen av våra ansökningssidor till somaliska är alla tre språken i Glädje utan gränser-projektet, arabiska, farsi och somaliska, lanserade. Vi kan nu ta ett viktigt utvecklingssteg och erbjuda Stora Dagar till en ännu bredare och mer mångfaldig grupp. Språk och bakgrund ska inte stå i vägen för att kunna få glädjen och kraften från en Stor Dag, och nu stärker vi vår tillgänglighet för alla barn och unga i vår målgrupp, säger generalsekreterare Jennifer McShane.

 

Läs mer om Glädje utan gränser här.
Läs mer på somaliska här.

För mer information kontakta  
Tiba Al-Sharifi, kommunikatör 
076 024 38 1 
tiba.alsharifi@minstoradag.org  
https://minstoradag.org/om-oss/press-media/ 

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner