Nyheter
NYHET

Min Stora Dag på Farsi – vill nå fler barn till utrikes födda föräldrar

Min Stora Dag tar ännu ett steg i sin strävan att nå fler barn och familjer genom att nu lansera delar av sin hemsida till farsi. Detta är en del av det pågående projektet ”Glädje utan gränser” som finansieras med stöd från Allmänna arvsfonden. Sedan februari 2023 finns även en arabisk version av Min Stora Dags hemsida.

Projektet Glädje utan gränser har som mål att nå fler barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikes födda föräldrar. Med Min Stora Dag på farsi förstärks tillgängligheten så att ännu fler barn och unga, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag. Via projektet kan verksamheten utvecklas och stärkas av flera språk och sedan februari 2023 finns hemsidan på arabiska. Från och med den 19 september kommer Min Stora Dags ansökningssidor även finnas tillgängliga på farsi, och senare under hösten planeras ytterligare utökning genom att översätta sidorna till somali.

Språk och bakgrund ska inte stå i vägen för att kunna få glädjen och kraften från en Stor Dag.

– Barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser får upplevelser av Min Stora Dag genom vårt nära samarbete med vården och genom direkta ansökningar via vår hemsida. Tidigare har de som söker via hemsidan varit beroende av det svenska språket för att nå fram, och även annan kommunikation från Min Stora Dag har tidigare varit begränsad till svenska. Tack vare hjälpen från Allmänna arvsfonden kan vi nu utveckla vår verksamhet och tillgängliggöra oss för fler. Språk och bakgrund ska inte stå i vägen för att kunna få glädjen och kraften från en Stor Dag, säger Jennifer McShane, generalsekreterare på Min Stora Dag.

Utöver att översätta hemsidan kommer Min Stora Dag dessutom utföra riktade kommunikations kampanjer mot målgruppen med bland annat nyinspelade filmer, samt med telefonjour en dag i veckan för att underlätta ansökningsförfarandet. I augusti 2023 inleddes dessutom en rekrytering av flerspråkiga volontärer.

Läs mer om Glädje utan gränser här.
Läs mer på farsi här.

För mer information kontakta  
Tiba Al-Sharifi, kommunikatör 
076 024 38 1 
tiba.alsharifi@minstoradag.org  
https://minstoradag.org/om-oss/press-media/ 

 

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner