Vem kan få en Stor Dag?

Min Stora Dag vänder sig till barn och ungdomar som är 4-17 år och lever med allvarliga sjukdomar eller starkt livspåverkande diagnoser. Cirka 200 000 barn ingår i den här målgruppen i Sverige.

Genom samarbete med samtliga barn- och ungdomskliniker i Sverige utses de allvarligaste sjuka barnen till en egen Stor Dag, att få en önskan uppfylld. Övriga Stora Dagar, som gruppaktiviteter, läger och upplevelsepaket, går att ansöka till här på hemsidan.

De barn som hittills fått en Stor Dag har tillsammans över 140 olika typer av sjukdomar och diagnoser. Det handlar till exempel om hjärtsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, NPF-diagnoser och cancer. Ett stort antal har dubbel- eller trippeldiagnoser.

Min Stora Dag är den organisation i Sverige som i sitt syfte når störst antal olika typer av sjukdomar och diagnoser.

Checklista – för att ansöka behöver du:

  • Ha en allvarlig sjukdom och/eller starkt livspåverkande diagnos som bekräftats genom intyg av medicinsk personal
  • Vara 4-17 år
  • Vara bosatt i Sverige

Är du osäker på om din sjukdom eller diagnos ingår i Min Stora Dags målgrupp? Du är alltid välkommen att skicka in en ansökan. Vi gör individuella bedömningar utifrån inkommen information och medicinskt intyg.

Grafisk bild som visar en lista och en penna,Grafisk bild som visar en lista och en penna,

Ansök till våra Stora Dagar

Du som är mellan 4-17 år och har en allvarlig sjukdom eller diagnos kan ansöka om att delta på våra Stora Dagar.

Här hittar du aktuella Stora Dagar som du kan ansöka till.

Vi har fyra olika Stora Dagar

Min Stora Dag erbjuder fyra olika Stora Dagar. Alltifrån den egna Stora Dagen där vi uppfyller de allvarligaste sjuka barnens önskan, till upplevelser i grupp, temaanpassade läger och upplevelsepaket för hela familjen.

Här kan du läsa mer om alla våra Stora Dagar.

Jwana på Gröna LundJwana på Gröna Lund

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner