Vem kan få en Stor Dag?

För att få en Stor Dag ska barnet vara mellan 4-18 år och ha en allvarlig och livspåverkande sjukdom eller diagnos och vara bosatt i Sverige. Enligt Min Stora Dags medicinska råd ingår cirka 200 000 barn i denna målgrupp.

Barnet utses genom att Min Stora Dag samarbetar med samtliga barn- och ungdomskliniker i Sverige samt, sedan 2015, även genom direkta ansökningar på Min Stora Dags hemsida. De som hittills fått en Stor Dag har tillsammans över 140 olika typer av sjukdomar och diagnoser, så som hjärtsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, NPF-diagnoser och cancer. Ett stort antal har dubbel- eller trippeldiagnoser.

En allvarlig sjukdom eller diagnos betyder stora påfrestningar i vardagen för såväl barn som närstående där de Stora Dagarna bidrar med den där extra kraften och orken. När det behövs något mer än mediciner och behandlingar som ger effekt på flera plan och i längre perspektiv.

Min Stora Dag är den organisation som i sitt syfte når störst antal olika typer av sjukdomar och diagnoser i Sverige.

Ansök till våra Stora Dagar

Du som är mellan 4-18 år och har en allvarlig sjukdom eller diagnos kan ansöka om att delta på våra Stora Dagar.

Här hittar du aktuella Stora Dagar som du kan ansöka till.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner