Nyheter
Lekterapeut Ann Elmqvist-FridhLekterapeut Ann Elmqvist-Fridh
NYHET

Lekterapeuten Ann: ”Lek är livsviktigt”

I över 30 år har Ann Elmqvist Fridh arbetat inom barnsjukvården. I nästan 20 av dessa har hon varit ett stort stöd för Min Stora Dag och hjälpt till att förmedla kontakt med barn i behov av en glädjefylld upplevelse. Hon om någon vet hur avgörande en stunds avkoppling och glädje kan vara för ett barn med en allvarlig sjukdom.

Som enhetschef i barnsjukvården på Skånes universitetssjukhus vet Ann hur viktig och betydelsefull en glädjefylld paus kan vara. Hon har ansvar för lekterapin på sjukhusen och har även fokus på att stärka barnets perspektiv inom vården.

Via lekterapin har Ann själv fått uppleva hur barnen får en stunds återhämtning och sett hur leklusten återigen tänds i ögonen.

– Barn på sjukhus är med om saker som barn normalt sett inte är med om. De utsätts för stress och behöver återhämtning och ett välkänt tryggt sammanhang för att, precis som sina föräldrar, kunna klara av den utsatthet de lever i. Dagligen ser vi hur barn i olika åldrar slappnar av, får lust att leka och kommunicera, blir nyfikna och aktiva när de kommer till lekterapin, berättar Ann.

Lekterapin – ett viktigt avbrott

Lekterapi är en del av behandlingen inom barnsjukvården. Det är en pedagogisk verksamhet som erbjuder en trygg, inspirerande och barnanpassad miljö. Miljön känns igen från en förskola, men med skillnaden att det även finns en välutrustad hörna med sjukvårdsmaterial att leka med. Det finns även ett speciellt ungdomsrum för de äldre barnen.

– Att kunna lämna avdelningen och komma till en miljö med möjlighet till ostörd lek, aktivitet, vila eller skapande ger barnet goda förutsättningar till läkande, till att förstå det som händer, till återhämtning och fortsatt utveckling trots sjukdom och eventuell förlust av funktioner. Lek är livsviktigt, säger Ann.

En Stor Dag blir en glädjefylld paus

Precis som med lekterapi kan en glädjefylld Stor Dag ge en viktig paus för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. De allvarligaste sjuka barnen kan bli nominerade till att få en egen Stor Dag, en dag där deras specifika önskning står i fokus. Det här är något som Ann och hennes kollegor är en stor och betydelsefull del av.

Sjukvårdspersonal nominerar barn och unga till Stora Dagar och hjälper Min Stora Dag genom att förmedla kontakt med barn som de anser är i stort behov av en paus.

– Det har absolut stor betydelse och ger glädje till många barn och unga. När jag hör personal med glädje och värme berätta om vad barnen varit med om så tror jag att det även är värdefullt för dem att få vara delaktiga i att göra skillnad, konstaterar Ann.

Foto: Cecilia Persson

TrollspöTrollspö

Så går en nominering till

Så här beskriver Ann hur en nominering till en egen Stor Dag går till vid Skånes universitetssjukhus.

Steg 1: Sjukvårdspersonal identifierar vilka barn som kan vara aktuella för nominering. Två samordnare ansvarar för att prioritera och säkerställa att nomineringarna är i linje med Min Stora Dags riktlinjer.

Steg 3: Sjukvårdspersonal kontaktar någon av samordnarna och informerar om att de vill nominera en patient. Samordnarna stämmer sedan av med Min Stora Dag så att det finns volontärer tillgängliga.

Steg 4: Vid klartecken från Min Stora Dag kontaktas kontaktas patientens vårdnadshavare.

Steg 5: När vårdnadshavare godkänt nomineringen skickar samordnaren vidare informationen till Min Stora Dag. Där tar Min Stora Dag vid och skapandet av den glädjefyllda dagen tar vid!

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner