Systematisk uppföljning

För att vara en trovärdig och relevant organisation som står för tillit och transparens krävs kontinuerlig och god effektmätning, analys och uppföljning.

Givare, samarbetspartners och kontrollorgan vill se tydligt dokumenterade effekter och resultat när det gäller såväl barnens upplevelser som insamlade medel. Det är en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten, öka intäkterna och därmed skapa så många Stora Dagar som möjligt av bästa kvalitet.

Min Stora Dag arbetar strukturerat med mätande och lärande i den dagliga verksamheten.

Enkät visar på effekten av en Stor Dag

Ett obligatoriskt mätredskap är löpande månadsrapporter som jämför utfall med budget både när det gäller ekonomi och verksamhet.

Ytterligare insyn i betydelsen och effekten av att få en Stor Dag ges via årliga effektmätningar i samarbete med undersökningsföretaget Novus. Under 2018 utökades antalet effektenkäter från en till fyra per år. Enkäten skickas ut till barn och unga som fått en Stor Dag och fokuserar på de känslor de har efter sin Stora Dag.

Föräldrar vittnar om positiv effekt

Återkoppling från föräldrar och vårdpersonal vittnar om de positiva effekterna, framför allt psykiskt men även fysiskt, som en paus kan ge.

Internationell forskning pekar åt samma håll. Att få motsvarande en Stor Dag uppfylld minskar signifikant stress, depression och ångest och påverkar livskvalitén positivt. En annan märkbar effekt är att känslor som hopp och vilja påverkas påtagligt och positivt.

Det bästa mätredskapet är dock alla personliga möten och samtal som vi har dagligen med vår omvärld. Av dem lär vi oss mest och de är en ovärderlig grund och förutsättning för vår utveckling och vårt arbete.

Här nedan kan du ladda ner stadgar och andra styrande dokument för vidare läsning.

Integritetspolicy och cookies

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Min Stora Dag.

I vår integritetspolicy kan du läsa om hur Min Stora Dag hanterar personuppgifter.

En tecknad blommaEn tecknad blomma

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner