Läs vår årsberättelse för 2022

Under 2022 har Min Stora Dag sett en fortsatt stark utveckling på många plan: i det växande behovet av vår hjälp, i det stora antalet barn vi stöttat och i den starkt positiva återkopplingen från barn och familjer.

I vår årsberättelse kan du läsa om hur vi under 2022 lyckats sprida livsviktig glädje till hela 6 814 barn. Tack vare våra givare, volontärer och det nära samarbetet med våra olika partners har vi kunnat fortsätta sprida kraft, hopp och livsviktig glädje till många behövande barn.

Här får du även lära dig mer om de långsiktiga effekterna av Stora Dagar. Hur de stärker barnets mående, självkänsla och hur de dessutom påverkar hela familjer och vårt samhälle positivt.

En tecknad blommaEn tecknad blomma

Stadgar, policys och andra styrande dokument

För att vara en trovärdig och relevant organisation som står för tillit och transparens krävs kontinuerlig och god effektmätning, analys och uppföljning. Här kan du ta del av våra stadgar och andra styrande dokument.

Ellie på Gröna LundEllie på Gröna Lund

Om Min Stora Dag

Min Stora Dag uppfyller önskningar och skapar glädjefyllda upplevelser för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

En Stor Dag ger kraft att fortsätta kämpa i en tuff vardag. Här kan du läsa mer om vårt arbete.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner