Läs vår årsberättelse för 2020

2020 nådde Min Stora Dag över 6 600 barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Aldrig tidigare har lika många fått vårt stöd, och aldrig tidigare har vi sett ett större behov hos vår målgrupp.

I vår årsberättelse lyfter vi bland annat upp hur Min Stora Dag ställt om under coronapandemin, exempelvis med hjälp av digitala aktiviteter och extra insatser som coronaanpassade upplevelsepaket. Vi får även möta flera barn som fått upplevelser via Min Stora Dag under året som gått, bland annat Otilia som fick en oförglömlig sagohelg i Kalmar.

Klicka nedan och ta del av verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Stadgar, policys och andra styrande dokument

För att vara en trovärdig och relevant organisation som står för tillit och transparens krävs kontinuerlig och god effektmätning, analys och uppföljning. Här kan du ta del av våra stadgar och andra styrande dokument.

Om Min Stora Dag

Min Stora Dag uppfyller önskningar och skapar glädjefyllda upplevelser för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

En Stor Dag ger kraft att fortsätta kämpa i en tuff vardag. Här kan du läsa mer om vårt arbete.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner