Läs Min Stora Dags årsberättelse för 2022

Under 2022 har Min Stora Dag sett en fortsatt stark utveckling på många plan: i det växande behovet av vår hjälp, i det stora antalet barn vi stöttat och i den starkt positiva återkopplingen från barn och familjer.

I vår årsberättelse kan du läsa om hur Min Stora Dag under 2022 lyckats sprida livsviktig glädje till hela 6 814 barn. Tack vare våra givare, volontärer och det nära samarbetet med våra olika partners har vi kunnat fortsätta sprida kraft, hopp och livsviktig glädje till många behövande barn.

Här får du även lära dig mer om de långsiktiga effekterna av Stora Dagar. Hur de stärker barnets mående, självkänsla och hur de dessutom påverkar hela familjer och vårt samhälle positivt.

Om Min Stora Dag

Min Stora Dag uppfyller önskningar och sprider livsviktig glädje till barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. En dag för att orka flera.

Detta gör vi för tusentals barn varje år genom upplevelser som vi kallar Stora Dagar.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner