Läs vår årsberättelse för 2021

Under 2021 har vi sett en extraordinär utveckling på många plan: i det växande behovet av vår hjälp, i det rekordstora antalet barn vi stöttat och i den starkt positiva återkopplingen från barn och familjer.

I årsberättelsen kan du bland annat läsa om att Min Stora Dag under 2021 har lyckats hjälpa rekordmånga barn och unga som fått glädjegivande Stora Dagar. 8 255 barn har under året fått upplevelser att se fram emot, njuta av, se tillbaka på och hämta kraft ur under svåra stunder.

Du kan även läsa om hur en Stor Dag ger livsviktig glädje och långsiktiga effekter. Ta del av hur våra upplevelser skapar kraft och livsviktig glädje i ett barn!

Stadgar, policys och andra styrande dokument

För att vara en trovärdig och relevant organisation som står för tillit och transparens krävs kontinuerlig och god effektmätning, analys och uppföljning. Här kan du ta del av våra stadgar och andra styrande dokument.

Om Min Stora Dag

Min Stora Dag uppfyller önskningar och skapar glädjefyllda upplevelser för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

En Stor Dag ger kraft att fortsätta kämpa i en tuff vardag. Här kan du läsa mer om vårt arbete.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner