Upplevelsebevakaren

  • Upplevelsebevakaren

  • När du anmäler dig till vår upplevelsebevakare så får du ett mejl när det finns nya upplevelser att ansöka till. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att vi i ansökningsprocessen alltid prioriterar barn och ungdomar som aldrig tidigare fått en upplevelse av Min Stora Dag.

Vem kan ansöka till en Stor Dag?

Min Stora Dag skapar upplevelser för barn och unga med allvarliga sjukdomar eller starkt livspåverkande diagnoser.

För att ansöka behöver du:

  • Ha en allvarlig sjukdom och/eller starkt livspåverkande diagnos som bekräftats genom intyg av medicinsk personal
  • Vara mellan 4 och 18 år
  • Vara bosatt i Sverige

Min Stora Dag vänder sig till barn och ungdomar som är 4-18 år och lever med allvarliga sjukdomar eller starkt livspåverkande diagnoser. Cirka 200 000 barn ingår i den här målgruppen i Sverige. Är du osäker på om din sjukdom eller diagnos ingår i Min Stora Dags målgrupp? Du är alltid välkommen att skicka in en ansökan. Vi gör individuella bedömningar utifrån inkommen information och medicinskt intyg. Barn och ungdomar som inte fått en Stor Dag tidigare prioriteras. Här kan du läsa mer.

Komplettera din ansökan

Här kan du som har ansökt om en Stor Dag komplettera din ansökan med ett medicinskt intyg.

Grafik över en blankettGrafik över en blankett

Information med anledning av covid-19

Min Stora Dag följer utvecklingen och informationen kring coronaviruset noga. Här kan du läsa mer.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner