Aktuella Stora Dagar att ansöka om

Här uppdaterar vi löpande aktuella Stora Dagar som du kan ansöka om.

För att ansöka behöver du ha en allvarlig sjukdom eller starkt livspåverkande diagnos som bekräftas genom medicinskt intyg, vara 4-17 år (vissa Stora Dagar har särskilda åldersspann, se info under respektive Stor Dag) och vara bosatt i Sverige.

Upplevelsebevakaren

  • Upplevelsebevakaren

  • När du anmäler dig till vår upplevelsebevakare så får du ett mejl när det finns nya upplevelser att ansöka till. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att vi i ansökningsprocessen alltid prioriterar barn och ungdomar som aldrig tidigare fått en upplevelse av Min Stora Dag.

Vem kan ansöka om en Stor Dag?

Min Stora Dag skapar upplevelser för barn och unga med allvarliga sjukdomar eller starkt livspåverkande diagnoser.

För att ansöka behöver du:

  • Ha en allvarlig sjukdom och/eller starkt livspåverkande diagnos som bekräftats genom intyg av medicinsk personal
  • Vara mellan 4 och 17 år
  • Vara bosatt i Sverige

Min Stora Dag vänder sig till barn och ungdomar som är 4-17 år och lever med allvarliga sjukdomar eller starkt livspåverkande diagnoser. Cirka 200 000 barn ingår i den här målgruppen i Sverige. Är du osäker på om din sjukdom eller diagnos ingår i Min Stora Dags målgrupp? Du är alltid välkommen att skicka in en ansökan. Vi gör individuella bedömningar utifrån inkommen information och medicinskt intyg. Barn och ungdomar som inte fått en Stor Dag tidigare prioriteras. Här kan du läsa mer.

Medicinskt intyg

När du ansöker om en Stor Dag behöver du bifoga ett medicinskt intyg. Det finns olika typer av medicinska intyg som går bra att skicka in. Vi har tagit fram en mall som vårdpersonal, kurator eller psykolog med god kännedom om barnet och med tillgång till barnets journal (och medgivande från dig) kan fylla i.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner