Ansökan om Stora Dagar

 • Vem kan ansöka om en Stor Dag?

  För att ansöka behöver du:

  Ha en allvarlig sjukdom eller starkt livspåverkande diagnos som påverkar vardag, fritid, skola eller innebär regelbundna vårdkontakter. Sjukdomen eller diagnosen behöver bekräftas genom ett medicinskt intyg. Se frågor och svar om medicinskt intyg lite längre ner på den här sidan.

  Vara 4–17 år. Vissa Stora Dagar har särskilda åldersspann, se info under respektive aktuell Stor Dag som går att ansöka om.

  Vara bosatt i Sverige.

  Det finns tre olika Stora Dagar att ansöka om: Stor Dag i grupp, Stor Dag med upplevelsepaket och Stor Dag på läger.

  Utöver dessa tre olika Stora Dagar kan sjukhuspersonal nominera barn till egna Stora Dagar. En egen Stor Dag utgår helt från barnets egen önskan.

 • Är du osäker på om din sjukdom eller diagnos ingår i Min Stora Dags målgrupp?

  Du är alltid välkommen att skicka in en ansökan ändå. Vi gör individuella bedömningar utifrån inkommen information och medicinskt intyg.

 • Mitt barn har fått en aktivitet tidigare, går det att ansöka igen?

  Det går bra att ansöka igen! Min Stora Dags vision är att alla barn och unga i Sverige med allvarliga sjukdomar och diagnoser ska vara med om en Stor Dag som ger extra kraft och glädje. Därför prioriterar vi alltid de som inte tidigare fått en Stor Dag.

  Om vi har möjligheten att erbjuda ditt barn en ny Stor Dag kontaktas du via den e-post som är registrerad hos oss. Vi utgår från hur länge sedan det var man fick en Stor Dag och det barn som väntat längst prioriteras först. Exakt hur många barn vi kan ge en Stor Dag är helt och hållet beroende av hur mycket gåvomedel vi har samlat in.

 • Jag har fler barn som har en sjukdom eller diagnos, kan jag ansöka för alla?

  Självklart, det går jättebra att ansöka för alla barn som ingår i Min Stora Dags målgrupp. Notera att det behövs en separat ansökan för varje barn.

 • Barnet har inte fått sin diagnos ännu, kan vi ansöka ändå?

  Om en diagnos ännu ej är fastställd så går det bra att skicka in en ansökan ändå och vi bedömer då ansökan utifrån inkommen information samt utifrån det medicinska intyget som bifogas med ansökan.

  Vi ser dock helst att det finns en fastställd diagnos när ansökan genomförs.

 • Kan jag ansöka till flera Stora Dagar samtidigt?

  Nej, dessvärre kan vi endast hantera en ansökan med samma personnummer åt gången.

 • Kan jag ansöka för ett barn som inte ingår i Min Stora Dags målgrupp men som har en tuff vardag på andra sätt?

  Tyvärr går inte det. Våra medel används i enlighet med våra stadgar och går enbart till att skapa Stora Dagar för barn och unga som ingår i Min Stora Dags målgrupp, det vill säga barn och unga med allvarliga sjukdomar och starkt livspåverkande diagnoser som är 4–17 år och bosatta i Sverige.

 • Hur får man en egen önskan uppfylld?

  Det är endast vårdpersonal som kan nominera ett barn till en egen Stor Dag där barnet kan önska vad han eller hon vill göra. Det går inte att själv ansöka till detta.

 • Har min ansökan kommit fram?

  När du har genomfört ansökan ska du få en bekräftelse på skärmen och en bekräftelse till den mejladress du angav. Se till att även kolla i skräpposten.

  Får du ingen bekräftelse har ansökan förmodligen inte gått igenom. Prova igen eller kontakta oss på ansokan@minstoradag.org.

 • När får jag svar på min ansökan?

  Vi hanterar din ansökan så snart vi kan. Besked och mer information kommer därefter att skickas till den e-postadress som du angivit.

  Under vissa perioder, när vi får in väldigt mycket ansökningar, kan svarstiden bli längre.

  När både ansökan och medicinskt intyg är inskickat så hanterar vi ansökan så fort vi kan, ofta inom några dagar. I detta skede bedömer vi om barnet ingår i vår målgrupp och om så är fallet blir ansökan godkänd. Vid en godkänd ansökan så beror svarstiden, för när vi återkommer om vi kan erbjuda en Stor Dag, på vilken typ av Stor Dag det är. För upplevelsepaket återkommer vi inom 14 dagar. För läger återkommer vi cirka en månad före lägret. För gruppaktiviteter återkommer vi några veckor före aktiviteten.

 • Kan man ansöka om en Stor Dag för en bekants eller närståendes barn?

  Nej, det är bara vårdnadshavare som kan ansöka om en Stor Dag.

  För att vi ska kunna verifiera att ett barn ingår i Min Stora Dags målgrupp behöver man i ansökan uppge barnets personnummer samt bifoga ett medicinskt intyg som bekräftar sjukdom/diagnos. Man behöver även ge sitt samtycke till att dessa uppgifter delas med oss, vilket bara vårdnadshavare kan ge. På grund av detta är det endast vårdnadshavare som kan göra en ansökan.

  Däremot får du gärna tipsa eller hjälpa en vårdnadshavare att ansöka om en Stor Dag för sitt barn om barnet ingår i Min Stora Dags målgrupp.

 • Kan vi ansöka om en Stor Dag om vi har skyddade personuppgifter?

  Ja, vi skyddar era personuppgifter. Om ni ansöker till ett Upplevelsepaket med skyddade personuppgifter ber vi er att fylla i adressen nedan i samband med er ansökan.

  Skatteverket
  Box 2820
  403 20 Göteborg

 • Vilka vårdgivare samarbetar Min Stora Dag med?

  Min Stora Dag samarbetar med samtliga sjukhus i Sverige som har barn- och ungdomskliniker samt ett stort antal BUP och habiliteringsmottagningar.

Medicinskt intyg

 • Varför behöver jag ett medicinskt intyg när jag ansöker?

  Syftet med intyget är att vi ska kunna verifiera att barnet som ansöker om en Stor Dag ingår i vår målgrupp.

 • Vilka medicinska intyg kan jag skicka in?

  Det finns olika typer av medicinska intyg som går bra att skicka in. Vi har tagit fram en mall som vårdpersonal, kurator eller psykolog med god kännedom om barnet och med tillgång till barnets journal (och medgivande från dig) kan fylla i. Klicka här för att ladda ner mallen.

  Det går även bra att använda ett intyg som är utfärdat i annat syfte förutsatt att det innehåller:

  • Namn och personnummer på barnet.
  • Sjukdom och/eller diagnos.
  • Uppgifter om vem som ställt ut det samt datum.

   

  Exempel på intyg som är utfärdat i annat syfte är intyg från Försäkringskassan och journal via 1177.

  Intyget borde inte vara äldre än 12 månader, men vid kroniska sjukdomar och diagnoser kan det vara något äldre. Består det av flera sidor är det viktigt att samtliga sidor bifogas. Fotograferar du av intyget med en mobilkamera är det viktigt att ljuset och upplösningen är av den kvalitén att det går att läsa texten samt att hela sidor är med på bild.

 • Går det att ansöka utan ett medicinskt intyg?

  Nej tyvärr inte. För att vi ska kunna verifiera att den som ansöker ingår i Min Stora Dags målgrupp behöver vi ett medicinskt intyg.

   

 • Hur skickar jag in det medicinska intyget jag har?

  Det gör du genom att bifoga intyget digitalt i slutansökningsformuläret.

 • Mitt intyg är äldre än 12 månader men diagnosen är kronisk, kan vi använda det ändå?

  Intyget borde inte vara äldre än 12 månader, men vid kroniska sjukdomar och diagnoser kan det vara något äldre. Är du osäker så skicka in det du har så återkommer vi om något behöver kompletteras.

Upplevelsepaket

 • Hur ser tillgängligheten ut på de olika Parks and Resorts-parkerna?

  Här nedan finner du länkar till hur tillgängligheten ser ut, och vad som gäller för exempelvis ledarhundar och ledsagare, på respektive park.

  Gröna Lund

  Kolmården

  Sommarland

  Furuvik

 • Hur ser tillgängligheten ut på de olika Scandichotellen?

  Klicka här för att läsa om hur tillgängligheten och anpassningen till speciella behov ser ut hos Scandic.

 • Hur är tillgängligheten på Filmstadens biografer?

  Information om tillgängligheten i specifika salonger hittar du längst ner på informationssidan för respektive biograf.

  Läs mer direkt hos Filmstaden om deras tillgänglighet hittar du här.

 • Hur gör jag för att boka in de olika delarna av paketet?

  Alla instruktioner för hur du bokar och planerar in aktiviteterna finns i paketet.

 • Måste jag ha med mig paketet på plats när vi använder det?

  Vouchers, biljetter och presentkort måste du ha med dig när du använder upplevelsepaketet. De gäller som betalning. Om dessa inte tas med kan Min Stora Dag inte stå för kostnaderna.

 • Måste alla delar i paketet användas vid samma tillfälle?

  Det skiljer sig en del mellan olika upplevelsepaket. I de fall delarna måste nyttjas tillsammans framgår det i informationsbladet ni fick med till upplevelsepaketet.

 • Kan vi boka till flera deltagare i paketet?

  Det är oftast inga problem. Detta gör du då själv direkt med leverantören/arrangören av aktiviteten och står då själv för eventuella merkostnader. Dessvärre kan inte Min Stora Dag hjälpa till i denna kontakt.

 • Jag väntar på ett paket med posten – kan jag redan nu börja planera för dagen?

  Nej, innan du kan boka in något måste paketet först registreras på vår hemsida här. Alla instruktioner för detta finns med i paketet.

 • Måste alltid en vårdnadshavare följa med?

  Under aktiviteten är det er egen försäkring som gäller och vårdnadshavare är ansvariga för barn under 18 år.

  Olika arrangörer kan ha olika regler för om vårdnadshavare ska vara med eller inte. Min Stora Dags policy är att minst en i sällskapet ska vara över 25 år.

 • Mitt paket innehåller en övernattning hos Scandic – vad gäller mer exakt?

  I vårt samarbete med Scandic kan vi erbjuda en natts övernattning i ett rum oavsett rumsstorlek. Detta gäller endast rum som är tillgängliga och bokas med den bokningskod du fått med paketet.

  När du söker på scandichotels.se med bokningskoden så visas de rum som går att boka med priset ”1 Voucher”. Vilka olika rumstyper som finns skiljer sig från hotell till hotell.

  En del hotell har endast rum där man kan bo maximalt fyra personer varav en är barn som sover i vuxens säng. En del hotell har större familjerum med plats för fem sängar. Dessa rum går jättebra att boka så länge de presenteras med priset ”1 Voucher”.

  När du söker efter rum och bokar på scandichotels.se så anges barn och unga mellan 13 och 18 år som vuxna. Även om upplevelsepaketet exempelvis skulle gälla för två vuxna och två barn så kan du ändå boka rummet hos Scandic som fyra vuxna om barnen skulle vara mellan 13-18 år gamla.

  Hotellövernattningen gäller endast i mån av plats med bokningskoden. Därför är det alltid bra att vara ute i så god tid som möjligt. Framförallt vid storhelger och lov då hotellen snabbt kan bli fullbokade.

  Det är viktigt att hotellvouchern tas med och lämnas in i receptionen vid incheckning. Den gäller som betalning.

 • Varför är det olika giltighetstid på de olika delarna i paketet?

  Ibland kan det vara så att någon del i paketet har en längre giltighetstid än vad som står på i upplevelsepaketet.

  Det står i dessa fall på den specifika biljetten eller vouchern. Detta beror på att vi ibland har flera leverantörer och samarbetspartners. Ni kan dock känna er trygga med att alla delar i paketet är giltiga till minst det datumet som står på framsidan av upplevelsepaketet.

 • Kan jag förlänga giltighetstiden på paketet?

  Vi har dessvärre inga möjligheter att förlänga giltighetstiden för upplevelsepaketet som vi delat ut. Vi strävar dock efter att ha ett giltighetsdatum som gör att man har rimlig tid på sig att kunna nyttja upplevelsepaketet.

  Undantag kan göras om det är på grund av sjukdom eller rådande restriktioner kring covid-19. Maila oss på ansokan@minstoradag.org för mer information.

 • Jag har tappat bort paketet – kan ni skicka ett nytt?

  Vouchern, biljetterna och presentkorten är värdehandlingar och går ej att ersättas i de fall som de tappas bort.

 • Vi har ingen möjlighet att använda upplevelsepaketet vi har fått, den aktivitet vi har erbjudits/fått av er – går det att förlänga eller byta ut?

  Meddela oss detta så snart som möjligt på upplevelsepaket@minstoradag.org så försöker vi tillsammans hitta en lösning som passar.

  Vår ambition är att om man på grund av sjukdom inte kan nyttja upplevelsepaketet man fått av oss inom giltighetstiden, så ska man kunna byta ut paketet mot ett likvärdigt paket med en längre giltighetstid. Detta gäller även om man på grund av rådande omständigheter och restriktioner kring covid-19 inte kan använda paketet inom giltighetstiden. Detta är dock inget vi kan garantera.

 • Är jag försäkrad under aktiviteten?

  Under aktiviteten och vid användandet av upplevelsepaketet är det er egen försäkring som gäller.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner