Min Stora Rapport – en mätning i glädje, hopp och allvar

Min Stora Rapport

I den senaste Min Stora Rapport – en mätning i glädje, hopp och allvar, ett samarbete med Novus, ser vi en tuff vardag för barn i Sverige med allvarliga sjukdomar och diagnoser, med många sjukhusbesök, ett upplevt utanförskap och utmaningar med psykisk hälsa. Samtidigt ser vi också att upplevelsen av den Stora Dagen gör en verklig skillnad för både barnet och familjen. 

Ladda ner rapporten här.

Så ser vardagen ut för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser

Barn i Sverige med allvarliga sjukdomar och diagnoser har en tuff vardag. Data ur rapporten visar att:

72 % av barnen som besöker sjukvården gör det 6–12 gånger per år eller mer.

70 % av barnen har varit inlagda på sjukhus under året som gått.

9 % av barnen har varit inlagda på sjukhus 3–5 månader på ett år.

Min Stora Rapport 2023

Många barn besöker också Barn- och ungdomspsykiatrin och Habiliteringen. Data ur rapporten visar att:

Över 50 % av barnen har 6–12 besök per år eller mer vid dessa mottagningar.

En sådan vardag leder till att känslan av ensamhet är vanligt förekommande och skapar utmaningar med bland annat ensamhet och utanförskap. Data ur rapporten visar att:

1 av 3 barn med allvarliga sjukdomar eller diagnoser uppger dåliga möjligheter att umgås med kompisar.

 

Den viktiga effekten av en Stor Dag

En Stor Dag gör skillnad och har positiv effekt på den psykiska hälsan på barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Data ur rapporten visar att:

21 % av barnen mådde psykiskt dåligt, enligt vårdnadshavaren före den Stora Dagen, men det sjönk till 4 % stunden efter den Stora Dagen.

Min Stora Dag får ofta information om att många familjer med barn i målgruppen även kämpar ekonomiskt. Till exempel är man som vårdnadshavare kanske sjukskriven eller förhindrad från att jobba heltid för att ha tid att vårda sitt barn. Data ur rapporten visar att:

Nära 7 av 10 vårdnadshavare tror inte att de hade gjort en liknande aktivitet utan erbjudande från Min Stora Dag.

Min Stora Rapport 2023

Rapporten visar att det efter den Stora Dagen finns mer glädje och hopp i vardagen. Anhöriga beskriver även att den Stora Dagen lyckats vända på perspektiven, och gett en känsla av att sjukdomen inte bara har lett till negativa saker. För flera familjer är Den Stora Dagen också första gången på väldigt länge som man har ett gemensamt positivt minne att prata om tillsammans. Data ur rapporten visar att:

96 % av vårdnadshavarna tycker att den Stora Dagen påverkat barnet positivt.

8 av 10 barn uppger att de fick extra energi, kraft och ork efter den Stora Dagen.

88 % av barnen uppger att den Stora Dagen fick dem att känna sig speciellt utvalda och viktiga.

Min Stora Rapport 2023

Om rapporten
Flera gånger varje år utvärderas betydelsen av en Stor Dag i effektmätningar i samarbete mellan Min Stora Dag och undersökningsföretaget Novus. Enkäten skickas ut till barn som fått en Stor Dag och till deras vårdnadshavare och fokuserar på den effekt och de känslor man upplever efter att ha fått en Stor Dag. Resultatet sammanställs årligen i en rapport som kallas Min Stora Rapport – en mätning i glädje, hopp och allvar. Den senaste rapporten är gjord oktober 2022 – september 2023.

Bakgrundsdata 
Målgruppen för undersökningen är barn och ungdomar som deltagit på aktiviteterna och vårdnadshavaren till det barn eller den ungdom som deltagit. Totalt har 924 intervjuer gjorts under året 2023. Undersökningen har genomförts som webbenkät och skickats ut av Novus. Min Stora Dag har tillhandahållit urvalet som har skickats till Novus i början på månaden efter den månad då urvalet har samlats in.

Målgrupp
Målgruppen för undersökningen är barn och ungdomar som deltagit på aktiviteterna och vårdnadshavaren till det barn eller den ungdom som deltagit. Totalt har 924 intervjuer gjorts under året 2023. Undersökningen har genomförts som webbenkät och skickats ut av Novus. Min Stora Dag har tillhandahållit urvalet som har skickats till Novus i början på månaden efter den månad då urvalet har samlats in.

Svante NorgrenSvante Norgren

”Min Stora Dag gör en stor skillnad för svårt sjuka barn, vars vardag ofta fylls av tuffa behandlingar. Ett avbrott under sjukhusvistelsen eller från vardagslivet med en kronisk sjukdom, blir något att se fram emot och blicka tillbaka på.”

Svante Norgren, överläkare och temachef på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner