Kungen tillsammans med två barnKungen tillsammans med två barn

Vi adderar fler språk till vår kommunikation

Idag den 6 december lanserar vi delar av vår kommunikation på somaliska, som nästa utveckling i det Arvsfondenfinansierade projektet Glädje utan gränser.  Projektet fokuserar på att nå fler barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikes födda föräldrar. Delar av Min Stora Dags hemsida finns redan på arabiska och farsi – nu även på somaliska.

Det är en viktig insats Min Stora Dag gör för somalisktalande föräldrar. Som pappa vet jag att vardagen ibland kan vara tuff om man har barn med en sjukdom eller diagnos. Då kan man behöva en paus i det jobbiga och göra något kul som fyller på med kraft och ork, säger Abdinassir, pappa till barn med autism.

Min Stora Dags ansökningssidor finns sedan tidigare tillgängliga på arabiska och farsi och nu även på somaliska. Denna utökning är en del av utvecklingsprojektet Glädje utan gränser, finansierat av Allmänna arvsfonden, och strävar efter att nå fler barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikes födda föräldrar.

Glädje utan gränser inleddes i oktober 2022 för att tillgängliggöra stödet till fler barn. Efter lansering på båda arabiska och farsi är det äntligen dags för somaliska och nu finns Min Stora Dags hemsida tillgänglig på projektets alla tre fokusspråk.

Barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser får sina Stora Dag-upplevelser genom samarbete med vården samt genom direkta ansökningar via Min Stora Dags hemsida. Tidigare har Min Stora Dags hemsida och annan kommunikation varit begränsad till svenska, vilket har skapat hinder för vissa sökande. Genom Glädje utan gränser tillgängliggörs nu ansökningssidan även på somaliska, vilket breddar och förenklar tillgången till Min Stora Dags upplevelser.

Med översättningen av våra ansökningssidor till somaliska är alla tre språken i Glädje utan gränser-projektet, arabiska, farsi och somaliska, lanserade. Vi kan nu ta ett viktigt utvecklingssteg och erbjuda Stora Dagar till en ännu bredare och mer mångfaldig grupp. Språk och bakgrund ska inte stå i vägen för att kunna få glädjen och kraften från en Stor Dag, och nu stärker vi vår tillgänglighet för alla barn och unga i vår målgrupp, säger generalsekreterare Jennifer McShane.

Titta på kampanjfilmen här nedan, där pappan Abdinassir Osman berättar om Min Stora Dag på somaliska.

Glädje utan gränser i Radio Sweden Farsi/Dari

Lanseringen av Min Stora Dags hemsida på farsi har blivit uppmärksammat på Radio Sweden Farsi/Dari. I en intervju med Jennifer McShane, vår generalsekreterare, berättar vi om lanseringen och vår strävan att ännu bättre efterleva barnrättsperspektivet genom att erbjuda vår webbplats på flera språk än svenska.

Radio Sweden Farsi/Dari är en värdefull plattform för att sprida information om Min Stora Dag och nå ut till fler utrikes födda föräldrar som har barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

Bamse besöker lekterapin

Ibland behövs mer än mediciner och behandlingar.

I samband med att vi tillsammans med Story  House Egmont lanserade en specialutgåva av Bamse, besökte vi lekterapierna på Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge för att stolt visa upp tidningen. På det glädjefyllda besöket delades det ut tidningar, bamsekramar och skratt till både stora som små.

Foto: Maja Brand

Min Stora Dag finns nu på farsi

Min Stora Dag tar ännu ett steg i sin strävan att nå fler barn och familjer genom att nu lansera delar av sin hemsida på farsi. Sedan februari 2023 finns även delar av hemsidan på arabiska.

Med Min Stora Dag på farsi förstärks tillgängligheten så att ännu fler unga, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag. Via projektet kan verksamheten utvecklas och stärkas av flera språk och sedan februari 2023 finns hemsidan på arabiska. Från och med idag 19 september finns även Min Stora Dags ansökningssidor tillgängliga på farsi.

– Barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser får upplevelser av Min Stora Dag genom vårt nära samarbete med vården och genom direkta ansökningar via vår hemsida. Tidigare har de som söker via hemsidan varit beroende av det svenska språket för att nå fram, och även annan kommunikation från Min Stora Dag har tidigare varit begränsad till svenska. Tack vare hjälpen från Allmänna arvsfonden kan vi nu utveckla vår verksamhet och tillgängliggöra oss för fler. Språk och bakgrund ska inte stå i vägen för att kunna få glädjen och kraften från en Stor Dag, säger Jennifer McShane, generalsekreterare på Min Stora Dag.

Utöver att översätta hemsidan kommer Min Stora Dag dessutom utföra riktade kommunikationskampanjer mot målgruppen med bland annat nyinspelade filmer, samt med telefonjour en dag i veckan för att underlätta ansökningsförförandet. I augusti 2023 inleddes dessutom en rekrytering av flerspråkiga volontärer.

Jobbar du inom vård, elevhälsa eller omsorg? Här kan du beställa infomaterial och kontakta oss.

Min Stora Dag når fler barn med hjälp av Bamse

Nu lanserar Min Stora Dag en specialtidning med Bamse på tre olika minoritetsspråk; arabiska, farsi och somaliska. Tidningens syfte är att på ett lekfullt och pedagogiskt sätt beskriva vad Min Stora Dag är och hur man gör för att ansöka om en glädje- och kraftpåfyllande upplevelse. Målsättningen är att fler familjer och barn ska söka om och få möjlighet att uppleva Stora Dagar.

Specialutgåvan med Bamse är en av flera kommunikationsinsatser i det treåriga utvecklingsprojektet Glädje utan gränser som är helfinansierat av Allmänna Arvsfonden. Projektet fokuserar på att nå fler barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikes födda föräldrar och ska säkerställa att fler behövande barn i målgruppen, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag.

Tidningen om Min Stora Dag finns på arabiska, somaliska, farsi samt även svenska och distribueras till barn och familjer via bland annat sjukhus, vårdmottagningar och elevhälsa över hela Sverige som dagligen möter barn och unga i Min Stora Dags målgrupp.

— Samarbetet med Bamse är en gammal dröm som går i uppfyllelse. Det känns så självklart att vi på Min Stora Dag teamar upp med världens snällaste björn! Med Bamses hjälp hoppas vi att fler ska hitta hjälpen vi erbjuder. Vi hoppas även att berättelserna ska bekräfta och peppa barn som kämpar. Vi vet att en Stor Dag stärker självkänslan och bidrar till att utsatta barn känner sig sedda och utvalda. Insatserna hjälper även hela familjer, och i förlängningen bidrar vi till ett starkare och mer inkluderande samhälle. Vår önskan är att alla barn som ännu inte fått vara med om en Stor Dag ska få uppleva den snart. Här ska språk och bakgrund inte stå i vägen för någon, säger Jennifer McShane, generalsekreterare på Min Stora Dag.

Tidningen kombinerar spännande berättelser och pyssel, med lärorika faktasidor som bland annat förklarar olika diagnoser och hur man ansöker till Min Stora Dag. En av berättelserna handlar om ett barn som har svårt att komma i väg till skolan och en handlar om ett barn som måste tillbringa mycket tid på sjukhus.

— Det är viktiga berättelser som dels kan ge igenkänning, dels förståelse. Det ligger i Bamses DNA att sprida kunskap och det är väldigt fint att Min Stora Dag på det här sättet kan nå ut till fler barn och familjer i samhället. Jag hoppas att Bamse kan bidra till att fler kan få uppleva en Stor Dag, säger Charlotta Borelius som är chefredaktör på Bamsetidningen.

Specialtidningen med Bamse har tagits fram i samarbete mellan Min Stora Dag och Story House Egmont som ger ut Bamsetidningen och äger rättigheterna till Bamsevarumärket.

Pressbilder finns att ladda ner från Story House Egmonts pressrum hos Mynewsdesk.

Jobbar du inom vård, elevhälsa eller omsorg? Här kan du beställa Bamsetidningar och annat material.

För mer information, vänligen kontakta
Tiba Al-Sharifi, kommunikatör Glädje utan gränser, tiba.alsharifi@minstoradag.org, 0760-24 38 10
Jonas Lidheimer, kommunikationsansvarig Story House Egmont, jonas.lidheimer@egmont.se, 0708-63 94 62

 

Just nu söker vi flerspråkiga volontärer

Bli en av Min Stora Dags volontärer! Du gör positiv skillnad och bidrar genom ditt engagemang, din tid och din kunskap så att barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser får ett viktigt avbrott i sin tuffa vardag. Just nu letar vi lite extra efter dig som är flerspråkig och talar arabiska, farsi eller somaliska.

 

Volontären är den viktiga direktlänken mellan Min Stora Dags kansli, barnet och barnets familj. I samarbete med kansliet på Min Stora Dag planerar du upplevelser, kommunicerar med familjer och representerar Min Stora Dag. Vi söker dig som är flerspråkig och särskilt arabiska, farsi och somaliska då detta är våra fokusspråk för projektet Glädje utan gränser.

Glädje utan gränser i Radio Sweden Arabic

För att bättre efterleva barnrättsperspektivet har Min Stora Dag tagit ett stort steg framåt genom att lansera delar av hemsidan på arabiska. Detta är möjligt tack vare projektet ”Glädje utan gränser” – ett projekt som är finansierat av Allmänna arvsfonden.

Lanseringen har blivit uppmärksammad på Radio Sweden Arabic. Tiba Al-Sharifi, kommunikatör för projektet ”Glädje utan gränser”, berättar glatt om denna nya och spännande utveckling i en intervju med Radio Sweden Arabic. Det är en fantastisk nyhet och plats att få berätta om Min Stora Dag för att nå fler barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikes födda föräldrar, och att öka tillgängligheten så att fler unga, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag.

Volontären Omar berättar om sin egna Stora Dag från när han var liten.

Min Stora Dag på arabiska – vill nå fler utrikes födda föräldrar

Nu lanserar Min Stora Dag delar av sin hemsida på arabiska, med stöd från det av Allmänna arvsfonden finansierade projektet ”Glädje utan gränser”. Syftet är att nå barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikes födda föräldrar, och att öka tillgängligheten så att fler unga, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag. Den 22 februari publiceras Min Stora Dags ansökningssidor på arabiska och senare under året översätts dessa även till farsi och somaliska. I mars startar även rekryteringen av flerspråkiga volontärer.

Min Stora Dag vill ytterligare tillgängliggöra och förenkla för alla barn och familjer att söka till Min Stora Dags olika upplevelser. Genom stöd av projekt ”Glädje utan gränser” kan Min Stora Dag bättre efterleva barnrättsperspektivet i sitt dagliga arbete, och säkerställa att fler behövande barn, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag.    

– Att vi med hjälp av Allmänna arvsfonden nu får möjligheten att nå ut till och hjälpa fler barn betyder enormt mycket i vår strävan att säkerställa alla behövande barns lika rättigheter att kunna få en Stor Dag-upplevelse. Våra sökande barn och familjer ska inte vara beroende av det svenska språket för att få vår hjälp. Projektet innebär att vi får en än mer inkluderande verksamhet och det här är en lika viktig som självklar utveckling för Min Stora Dag, säger Min Stora Dags generalsekreterare Jennifer McShane.  

Barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser får Stora Dag-upplevelser av Min Stora Dag genom samarbete med vården och genom direkta ansökningar via Min Stora Dags hemsida. På webben har de som söker tidigare varit beroende av det svenska språket för att nå fram och även annan kommunikation från Min Stora Dag har tidigare varit begränsad till svenska. Detta kommer Min Stora Dag ändra på nu, och med hjälp av det av Allmänna arvsfonden finansierade projektet ”Glädje utan gränser” tillgängliggörs nu organisationens ansökningssida på webben även på arabiska. Senare i år lanseras hemsidan även på somaliska och farsi.   

Utöver detta kommer Min Stora Dag dessutom utföra riktade kommunikationskampanjer mot målgruppen med bland annat nyinspelade filmer samt en telefonjour en dag i veckan för att underlätta ansökningsförförandet. I mars inleds dessutom en rekrytering av flerspråkiga volontärer.  

Läs mer på arabiska här. 

Logga: Allmäna arvsfondenLogga: Allmäna arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige

Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond. De arv som Allmänna arvsfonden förvaltar möjliggör att utvecklingsprojekt i civilsamhället över hela landet får ekonomiskt stöd. Med stödet från arvsfonden möjliggörs en bättre verklighet för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Generalsekreteraren har ordet

– Glädje utan gränser är ett projekt som vi hoppats på att förverkliga en längre tid och vi är så otroligt glada för detta stöd. Att vi genom Allmänna arvsfonden nu får möjligheten att nå ut till och hjälpa fler barn betyder enormt mycket i vår strävan att säkerställa alla barns lika rättigheter att kunna få en upplevelse av oss. Våra sökande barn och familjer ska inte vara beroende av det svenska språket för att få vår hjälp. Projektet innebär att vi får en än mer inkluderande verksamhet och blir en viktig utveckling för Min Stora Dag, säger Jennifer McShane.

Jennifer McShaneJennifer McShane

Det här är Glädje utan gränser

Min Stora Dag har fått en treårig projektansökan beviljad av Allmänna arvsfonden. Projektet, som går under namnet ”Glädje utan gränser”, fokuserar på att nå fler barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikes födda föräldrar. Projektet ska säkerställa att alla behövande barn i målgruppen, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag.

Behövande barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser nås av Min Stora Dag genom olika kontakt- och distributionsvägar. Vissa barn erbjuds upplevelser via Min Stora Dags utbredda samarbete med vårdgivare runt om i landet, medan andra får hjälp via egengjorda ansökningar på Min Stora Dags hemsida. På hemsidan är de som söker idag beroende av det svenska språket för att nå fram och även annan kommunikation på hemsidan är begränsad till svenska. Detta ska projektet Glädje utan gränser ändra på.

Vi vill tillgängliggöra en Stor Dag och förenkla för flera föräldrar att söka till en Stor Dag och därmed kommer vi lansera information och delar av hemsidan på arabiska, farsi och somaliska.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner