Glädje utan gränser

Min Stora Dag har fått en treårig projektansökan beviljad av Allmänna arvsfonden. Projektet, som går under namnet ”Glädje utan gränser”, fokuserar på att nå fler barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikes födda föräldrar. Projektet ska säkerställa att alla behövande barn i målgruppen, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag.

Behövande barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser nås av Min Stora Dag genom olika kontakt- och distributionsvägar. Vissa barn erbjuds upplevelser via Min Stora Dags utbredda samarbete med vårdgivare runt om i landet, medan andra får hjälp via egengjorda ansökningar på Min Stora Dags hemsida. På hemsidan är de som söker idag beroende av det svenska språket för att nå fram och även annan kommunikation på hemsidan är begränsad till svenska. Detta ska projektet Glädje utan gränser ändra på.

Vi vill tillgängliggöra en Stor Dag och förenkla för flera föräldrar att söka till en Stor Dag och därmed kommer vi lansera information och delar av hemsidan på arabiska, farsi och somali.

Generalsekreteraren har ordet

– Glädje utan gränser är ett projekt som vi hoppats på att förverkliga en längre tid och vi är så otroligt glada för detta stöd. Att vi genom Allmänna arvsfonden nu får möjligheten att nå ut till och hjälpa fler barn betyder enormt mycket i vår strävan att säkerställa alla barns lika rättigheter att kunna få en upplevelse av oss. Våra sökande barn och familjer ska inte vara beroende av det svenska språket för att få vår hjälp. Projektet innebär att vi får en än mer inkluderande verksamhet och blir en viktig utveckling för Min Stora Dag, säger Jennifer McShane.

Arv som utvecklar Sverige

Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond. De arv som Allmänna arvsfonden förvaltar möjliggör att utvecklingsprojekt i civilsamhället över hela landet får ekonomiskt stöd. Med stödet från arvsfonden möjliggörs en bättre verklighet för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner