Min Stora Dag på arabiska – vill nå fler utrikes födda föräldrar

Nu lanserar Min Stora Dag delar av sin hemsida på arabiska, med stöd från det av Allmänna arvsfonden finansierade projektet ”Glädje utan gränser”. Syftet är att nå barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikes födda föräldrar, och att öka tillgängligheten så att fler unga, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag. Den 22 februari publiceras Min Stora Dags ansökningssidor på arabiska och senare under året översätts dessa även till farsi och somali. I mars startar även rekryteringen av flerspråkiga volontärer.

Min Stora Dag vill ytterligare tillgängliggöra och förenkla för alla barn och familjer att söka till Min Stora Dags olika upplevelser. Genom stöd av projekt ”Glädje utan gränser” kan Min Stora Dag bättre efterleva barnrättsperspektivet i sitt dagliga arbete, och säkerställa att fler behövande barn, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag.    

– Att vi med hjälp av Allmänna arvsfonden nu får möjligheten att nå ut till och hjälpa fler barn betyder enormt mycket i vår strävan att säkerställa alla behövande barns lika rättigheter att kunna få en Stor Dag-upplevelse. Våra sökande barn och familjer ska inte vara beroende av det svenska språket för att få vår hjälp. Projektet innebär att vi får en än mer inkluderande verksamhet och det här är en lika viktig som självklar utveckling för Min Stora Dag, säger Min Stora Dags generalsekreterare Jennifer McShane.  

Barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser får Stora Dag-upplevelser av Min Stora Dag genom samarbete med vården och genom direkta ansökningar via Min Stora Dags hemsida. På webben har de som söker tidigare varit beroende av det svenska språket för att nå fram och även annan kommunikation från Min Stora Dag har tidigare varit begränsad till svenska. Detta kommer Min Stora Dag ändra på nu, och med hjälp av det av Allmänna arvsfonden finansierade projektet ”Glädje utan gränser” tillgängliggörs nu organisationens ansökningssida på webben även på arabiska. Senare i år lanseras hemsidan även på somali och farsi.   

Utöver detta kommer Min Stora Dag dessutom utföra riktade kommunikationskampanjer mot målgruppen med bland annat nyinspelade filmer samt en telefonjour en dag i veckan för att underlätta ansökningsförförandet. I mars inleds dessutom en rekrytering av flerspråkiga volontärer.  

Läs mer på arabiska här. 

Glädje utan gränser

Min Stora Dag har fått en treårig projektansökan beviljad av Allmänna arvsfonden. Projektet, som går under namnet ”Glädje utan gränser”, fokuserar på att nå fler barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikes födda föräldrar. Projektet ska säkerställa att alla behövande barn i målgruppen, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag.

Behövande barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser nås av Min Stora Dag genom olika kontakt- och distributionsvägar. Vissa barn erbjuds upplevelser via Min Stora Dags utbredda samarbete med vårdgivare runt om i landet, medan andra får hjälp via egengjorda ansökningar på Min Stora Dags hemsida. På hemsidan är de som söker idag beroende av det svenska språket för att nå fram och även annan kommunikation på hemsidan är begränsad till svenska. Detta ska projektet Glädje utan gränser ändra på.

Vi vill tillgängliggöra en Stor Dag och förenkla för flera föräldrar att söka till en Stor Dag och därmed kommer vi lansera information och delar av hemsidan på arabiska, farsi och somali.

Generalsekreteraren har ordet

– Glädje utan gränser är ett projekt som vi hoppats på att förverkliga en längre tid och vi är så otroligt glada för detta stöd. Att vi genom Allmänna arvsfonden nu får möjligheten att nå ut till och hjälpa fler barn betyder enormt mycket i vår strävan att säkerställa alla barns lika rättigheter att kunna få en upplevelse av oss. Våra sökande barn och familjer ska inte vara beroende av det svenska språket för att få vår hjälp. Projektet innebär att vi får en än mer inkluderande verksamhet och blir en viktig utveckling för Min Stora Dag, säger Jennifer McShane.

Arv som utvecklar Sverige

Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond. De arv som Allmänna arvsfonden förvaltar möjliggör att utvecklingsprojekt i civilsamhället över hela landet får ekonomiskt stöd. Med stödet från arvsfonden möjliggörs en bättre verklighet för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Glädje utan gränser i Radio Sweden Arabic

För att bättre efterleva barnrättsperspektivet har Min Stora Dag tagit ett stort steg framåt genom att lansera delar av hemsidan på arabiska. Detta är möjligt tack vare projektet ”Glädje utan gränser” – ett projekt som är finansierat av Allmänna arvsfonden.

Lanseringen har blivit uppmärksammad på Radio Sweden Arabic. Tiba Al-Sharifi, kommunikatör för projektet ”Glädje utan gränser”, berättar glatt om denna nya och spännande utveckling i en intervju med Radio Sweden Arabic. Det är en fantastisk nyhet och plats att få berätta om Min Stora Dag för att nå fler barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikes födda föräldrar, och att öka tillgängligheten så att fler unga, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner