Kungen tillsammans med två barnKungen tillsammans med två barn

Det här är Glädje utan gränser

Min Stora Dag har fått en treårig projektansökan beviljad av Allmänna arvsfonden. Projektet, som går under namnet ”Glädje utan gränser”, fokuserar på att nå fler barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikes födda föräldrar. Projektet ska säkerställa att alla barn i målgruppen, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag. Vi vill tillgängliggöra en Stor Dag och förenkla för flera föräldrar att söka till en Stor Dag och därmed kommer vi lansera information och delar av hemsidan på arabiska, farsi och somaliska. 

Barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser nås av Min Stora Dag genom olika kontakt- och distributionsvägar. Vissa barn erbjuds upplevelser via Min Stora Dags utbredda samarbete med vårdgivare runt om i landet, medan andra får hjälp via egengjorda ansökningar på Min Stora Dags hemsida. På hemsidan är de som söker idag beroende av det svenska språket för att nå fram och även annan kommunikation på hemsidan är begränsad till svenska. Detta ska projektet Glädje utan gränser ändra på. 

Nu kan du som jobbar inom vård, skola eller omsorg beställa informationsmaterial. Vi har bland annat skapat en specialutgåva av Bamse. Tidningens syfte är att på ett lekfullt och pedagogiskt sätt beskriva vad Min Stora Dag är och hur man gör för att ansöka om en glädje- och kraftpåfyllande upplevelse.  

Om du träffar barn i vår målgrupp så hoppas vi att du vill vara med och sprida ordet om att det går att ansöka till våra aktiviteter. Vi har därför skapat informationsblad, affisch och en specialutgåva av Bamse. Här kan du läsa mer och beställa material

Våra tre fokusspråk

Nu finns delar av Min Stora Dags hemsida på arabiska, farsi och somaliska med stöd från det av Allmänna arvsfonden finansierade projektet ”Glädje utan gränser”. Syftet är att nå barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikes födda föräldrar, och att öka tillgängligheten så att fler unga, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag.  

Min Stora Dag vill ytterligare tillgängliggöra och förenkla för alla barn och familjer att söka till Min Stora Dags olika upplevelser. Genom stöd av projekt ”Glädje utan gränser” kan Min Stora Dag bättre efterleva barnrättsperspektivet i sitt dagliga arbete, och säkerställa att fler behövande barn, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag.     

– Att vi med hjälp av Allmänna arvsfonden nu får möjligheten att nå ut till och hjälpa fler barn betyder enormt mycket i vår strävan att säkerställa alla behövande barns lika rättigheter att kunna få en Stor Dag-upplevelse. Våra sökande barn och familjer ska inte vara beroende av det svenska språket för att få vår hjälp. Projektet innebär att vi får en än mer inkluderande verksamhet och det här är en lika viktig som självklar utveckling för Min Stora Dag, säger Min Stora Dags generalsekreterare Jennifer McShane.   

Utöver detta kommer Min Stora Dag dessutom utföra riktade kommunikationskampanjer mot målgruppen med bland annat nyinspelade filmer samt en telefonjour en dag i veckan för att underlätta ansökningsförförandet. Dessutom har det inletts en rekrytering av flerspråkiga volontärer. 

Arabiska

Här berättar volontären Omar om sin egna Stora Dag från när han var liten och hur han än idag bär med sig minnet och styrkan han fick. 

Filmen är textad på arabiska och svenska.

 

 

Farsi

Här berättar rektor Helya om Min Stora Dag och uppmanar dig till att ansöka om en Stor Dag. Under projektets gång har vi samarbetat med Järvaskolan i Stockholm för att få mer insyn på hur en skola arbetar med elevhälsan.

Filmen är textad på farsi.

Somaliska

NPF-pappan Abdinassir berättar om att vardagen ibland kan vara tuff om man har ett barn med en sjukdom eller allvarig diagnos. Och man då kan behöva en paus och göra något kul som fyller på med kraft och ork.  

Filmen är textad på svenska.

Nyheter

Så här ansöker du om en Stor Dag!

I projektet Glädje utan gränser vill vi få fler barn med utrikes födda föräldrar att ansöka om en Stor Dag-upplevelse. I den här filmen visar vi hur enkelt det är att ansöka om en Stor Dag. Har du ännu inte skickat in din ansökan för en Stor Dag? Gör det nu!

Klicka här för att se filmen på arabiska, farsi och somaliska.
För att läsa mer om hur du gör en ansökan kan du klicka här.

Filmen är gjord med stöd från Allmänna arvsfonden.

 

Glädje utan gränser i Radio Sweden Somali

Lanseringen av Min Stora Dags hemsida på somaliska har blivit uppmärksammat på Radio Sweden Somali. I en intervju med Jennifer McShane, vår generalsekreterare, berättar vi om lanseringen och vår strävan att nå fler barn med föräldrar som talar somaliska.

Radio Sweden Somali är en värdefull plattform för att sprida information om Min Stora Dag och nå ut till fler utrikes födda föräldrar som har barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

Min Stora Dag når fler barn med hjälp av Bamse

Nu lanserar Min Stora Dag en specialtidning med Bamse på tre olika minoritetsspråk; arabiska, farsi och somaliska. Tidningens syfte är att på ett lekfullt och pedagogiskt sätt beskriva vad Min Stora Dag är och hur man gör för att ansöka om en glädje- och kraftpåfyllande upplevelse. Målsättningen är att fler familjer och barn ska söka om och få möjlighet att uppleva Stora Dagar.

Specialutgåvan med Bamse är en av flera kommunikationsinsatser i det treåriga utvecklingsprojektet Glädje utan gränser som är helfinansierat av Allmänna Arvsfonden. Projektet fokuserar på att nå fler barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikes födda föräldrar och ska säkerställa att fler behövande barn i målgruppen, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag.

Tidningen om Min Stora Dag finns på arabiska, somaliska, farsi samt även svenska och distribueras till barn och familjer via bland annat sjukhus, vårdmottagningar och elevhälsa över hela Sverige som dagligen möter barn och unga i Min Stora Dags målgrupp.

— Samarbetet med Bamse är en gammal dröm som går i uppfyllelse. Det känns så självklart att vi på Min Stora Dag teamar upp med världens snällaste björn! Med Bamses hjälp hoppas vi att fler ska hitta hjälpen vi erbjuder. Vi hoppas även att berättelserna ska bekräfta och peppa barn som kämpar. Vi vet att en Stor Dag stärker självkänslan och bidrar till att utsatta barn känner sig sedda och utvalda. Insatserna hjälper även hela familjer, och i förlängningen bidrar vi till ett starkare och mer inkluderande samhälle. Vår önskan är att alla barn som ännu inte fått vara med om en Stor Dag ska få uppleva den snart. Här ska språk och bakgrund inte stå i vägen för någon, säger Jennifer McShane, generalsekreterare på Min Stora Dag.

Tidningen kombinerar spännande berättelser och pyssel, med lärorika faktasidor som bland annat förklarar olika diagnoser och hur man ansöker till Min Stora Dag. En av berättelserna handlar om ett barn som har svårt att komma i väg till skolan och en handlar om ett barn som måste tillbringa mycket tid på sjukhus.

— Det är viktiga berättelser som dels kan ge igenkänning, dels förståelse. Det ligger i Bamses DNA att sprida kunskap och det är väldigt fint att Min Stora Dag på det här sättet kan nå ut till fler barn och familjer i samhället. Jag hoppas att Bamse kan bidra till att fler kan få uppleva en Stor Dag, säger Charlotta Borelius som är chefredaktör på Bamsetidningen.

Specialtidningen med Bamse har tagits fram i samarbete mellan Min Stora Dag och Story House Egmont som ger ut Bamsetidningen och äger rättigheterna till Bamsevarumärket.

Pressbilder finns att ladda ner från Story House Egmonts pressrum hos Mynewsdesk.

Jobbar du inom vård, elevhälsa eller omsorg? Här kan du beställa Bamsetidningar och annat material.

För mer information, vänligen kontakta
Tiba Al-Sharifi, kommunikatör Glädje utan gränser, tiba.alsharifi@minstoradag.org, 0760-24 38 10
Jonas Lidheimer, kommunikationsansvarig Story House Egmont, jonas.lidheimer@egmont.se, 0708-63 94 62

 

Bamse besöker lekterapin

Ibland behövs mer än mediciner och behandlingar.

I samband med att vi tillsammans med Story  House Egmont lanserade en specialutgåva av Bamse, besökte vi lekterapierna på Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge för att stolt visa upp tidningen. På det glädjefyllda besöket delades det ut tidningar, bamsekramar och skratt till både stora som små.

Foto: Maja Brand

Glädje utan gränser i Radio Sweden Farsi/Dari

Lanseringen av Min Stora Dags hemsida på farsi har blivit uppmärksammat på Radio Sweden Farsi/Dari. I en intervju med Jennifer McShane, vår generalsekreterare, berättar vi om lanseringen och vår strävan att ännu bättre efterleva barnrättsperspektivet genom att erbjuda vår webbplats på flera språk än svenska.

Radio Sweden Farsi/Dari är en värdefull plattform för att sprida information om Min Stora Dag och nå ut till fler utrikes födda föräldrar som har barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

Glädje utan gränser i Radio Sweden Arabic

För att bättre efterleva barnrättsperspektivet har Min Stora Dag tagit ett stort steg framåt genom att lansera delar av hemsidan på arabiska. Detta är möjligt tack vare projektet ”Glädje utan gränser” – ett projekt som är finansierat av Allmänna arvsfonden.

Lanseringen har blivit uppmärksammad på Radio Sweden Arabic. Tiba Al-Sharifi, kommunikatör för projektet ”Glädje utan gränser”, berättar glatt om denna nya och spännande utveckling i en intervju med Radio Sweden Arabic. Det är en fantastisk nyhet och plats att få berätta om Min Stora Dag för att nå fler barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikes födda föräldrar, och att öka tillgängligheten så att fler unga, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag.

Logga: Allmäna arvsfondenLogga: Allmäna arvsfonden

Arv som utvecklar Sverige

Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond. De arv som Allmänna arvsfonden förvaltar möjliggör att utvecklingsprojekt i civilsamhället över hela landet får ekonomiskt stöd. Med stödet från arvsfonden möjliggörs en bättre verklighet för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Har du frågor eller vill samarbeta med oss inom Glädje utan gränser?

Kontakta oss!

 

Tanja Määttä

Tanja Määttä
Projektledare

072-360 97 17

 

Tiba Al-Sharifi

Tiba Al-Sharifi
Kommunikatör

076-024 38 10

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner