Min Berättelse

De barn och föräldrar vi på Min Stora Dag möter har en annorlunda vardag ständigt påverkad av barnens sjukdomar och diagnoser. Här berättar barnen och deras föräldrar själva sin historia. Ett liv med extra allt, både när det kommer till glädje och sorg.

Min Stora Dag möter över 140 olika allvarliga sjukdomar och diagnoser

Barnen i vår målgrupp har tillsammans över 140 olika allvarliga sjukdomar och diagnoser.

Neurologiska sjukdomar, diabetes, cancer, autism, adhd eller hjärtan, magar och lungor som inte fungerar som de ska.

Enligt vårt medicinska råd finns cirka 200 000 barn inom vår målgrupp i Sverige.

Alla är unika och väldigt många kämpar med fler än en utmaning.

Min Stora Dags mål är att göra positiv skillnad för dessa kämpar och visionen är att alla ska få lindring, lättnad och mer livsglädje genom oss.

Det avbrott som Min Stora Dag ger är inte bara uppmuntran för stunden utan effekten stannar ofta kvar länge.

Känslor som är värdefulla i en sjukdomsvardag – som hopp och vilja – ökar påtagligt.

NPF-diagnoser

Vad är NPF? NPF står för neuropsykiatriska funktionsvariationer och innebär att hjärnan arbetar och fungerar på ett lite annorlunda sätt.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner