Nyheter
NYHET

Min Stora Dag på arabiska – vill nå fler utrikes födda föräldrar

Nu lanserar Min Stora Dag delar av sin hemsida på arabiska, med stöd från det av Allmänna arvsfonden finansierade projektet ”Glädje utan gränser”. Syftet är att nå barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser som har utrikes födda föräldrar, och att öka tillgängligheten så att fler unga, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag.

Min Stora Dag vill ytterligare tillgängliggöra och förenkla för alla barn och familjer att söka till Min Stora Dags olika upplevelser. Genom stöd av projekt ”Glädje utan gränser” kan Min Stora Dag bättre efterleva barnrättsperspektivet i sitt dagliga arbete, och säkerställa att fler behövande barn, oavsett språk och bakgrund, får chansen att uppleva en Stor Dag. Den 22 februari publiceras Min Stora Dags ansökningssidor på arabiska och senare under året översätts dessa även till farsi och somali. I mars startar även rekryteringen av flerspråkiga volontärer.

– Att vi med hjälp av Allmänna arvsfonden nu får möjligheten att nå ut till och hjälpa fler barn betyder enormt mycket i vår strävan att säkerställa alla behövande barns lika rättigheter att kunna få en Stor Dag-upplevelse. Våra sökande barn och familjer ska inte vara beroende av det svenska språket för att få vår hjälp. Projektet innebär att vi får en än mer inkluderande verksamhet och det här är en lika viktig som självklar utveckling för Min Stora Dag, säger Min Stora Dags generalsekreterare Jennifer McShane.

Utöver detta kommer Min Stora Dag dessutom utföra riktade kommunikationskampanjer mot målgruppen med bland annat nyinspelade filmer samt en telefonjour en dag i veckan för att underlätta ansökningsförförandet. I mars inleds dessutom en rekrytering av flerspråkiga volontärer.

Läs på arabiska här.
Läs här för mer om Glädje utan gränser.

För mer information kontakta  
Tiba Al-Sharifi, kommunikatör 
076 024 38 1 
tiba.alsharifi@minstoradag.org  
https://minstoradag.org/om-oss/press-media/ 

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner