Ledning och organisation

Min Stora Dag är en stiftelse där styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Stiftelsens arbete leds av generalsekreterare Jennifer McShane. Hon utgör tillsammans med projektchef, kommunikation- och marknadschef, insamlingschef samt ekonomi- och kanslichef Min Stora Dags ledningsgrupp.

För råd och stöd i Min Stora Dags arbete finns vårt medicinska råd, vårt barn- och ungdomsråd samt våra fem ambassadörer. Läs mer här nedan.

Min Stora Dags ledningsgruppMin Stora Dags ledningsgrupp

Min Stora Dags ledningsgrupp

Min Stora Dags arbete leds av generalsekreterare Jennifer McShane.

Hon utgör tillsammans med projektchef, kommunikation- och marknadschef, insamlingschef samt ekonomi- och kanslichef Min Stora Dags ledningsgrupp.

Min Stora Dags styrelseMin Stora Dags styrelse

Min Stora Dags styrelse

Att vara styrelseledamot eller styrelseordförande är ett förtroendeuppdrag. Det är viktigt att de som valts ser till att stadgarna följs samt att Min Stora Dag uppnår sina mål.

Min Stora Dags nuvarande styrelseordförande är Biörn Riese.

Svante Norgren, överläkare och temachef på Astrid Lindgrens barnsjukhusSvante Norgren, överläkare och temachef på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Vårt medicinska råd

Min Stora Dags medicinska råd hjälper till med olika hälso- eller sjukdomsrelaterade tolkningar och bedömningar.

Rådet bidrar också med sin professionella expertis till strategiska verksamhetsfrågor.

Gruppbild på Min Stora Dags ambassadörerGruppbild på Min Stora Dags ambassadörer

Våra ambassadörer

Min Stora Dags ambassadörer inspirerar och ökar kännedomen om vår verksamhet. Tillsammans ökar vi engagemanget och angelägenheten för våra frågor så att fler barn kan få en Stor Dag.

Gruppbild på Min Stora Dags barn- och ungdomsrådGruppbild på Min Stora Dags barn- och ungdomsråd

Vårt barn- och ungdomsråd

På Min Stora Dag tar vi alltid hänsyn till barnen och deras perspektiv. Till vår hjälp har vi vårt expertråd bestående av fem ungdomar som alla har en sjukdom eller diagnos.

Alla i rådet har tidigare fått en Stor Dag vilket gör att de har stor insikt om målgruppen.

En tecknad blommaEn tecknad blomma

Stadgar, policys och andra styrande dokument

Här hittar du Min Stora Dags stadgar, policys och andra styrande dokument.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner