Min Stora Dags ledningsgrupp

Är du nyfiken på vilka som sitter i vår ledningsgrupp?

Min Stora Dags styrelse

Att vara styrelseledamot eller styrelseordförande är förtroendeuppdrag och det är viktigt att de som valts ser till att stadgarna följs samt att Min Stora Dag uppnår sina mål.

Min Stora Dags medicinska råd

Medicinska rådet hjälper till med olika hälso- eller sjukdomsrelaterade tolkningar och bedömningar. Rådet bidrar också med sin professionella expertis till strategiska verksamhetsfrågor.

Barn- och ungdomsrådet

På Min Stora Dag tar vi alltid hänsyn till barnen och deras perspektiv. Därför har vi startat Min Stora Dags Barn- och ungdomsråd.

Mitt Stora Stöd

Vi på Min Stora Dag vill uppmärksamma de personer som finns i vardagen för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Därför delar vi ut utmärkelsen Mitt Stora Stöd varje år.

Stadgar, policys och andra styrande dokument

Här hittar du Min Stora Dags stadgar, policys och andra styrande dokument.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner