Min Stora Dags ledningsgrupp

Är du nyfiken på vilka som sitter i vår ledningsgrupp?

Min Stora Dags styrelse

Att vara styrelseledamot eller styrelseordförande är förtroendeuppdrag och det är viktigt att de som valts ser till att stadgarna följs samt att Min Stora Dag uppnår sina mål.

Min Stora Dags medicinska råd

Medicinska rådet hjälper till med olika hälso- eller sjukdomsrelaterade tolkningar och bedömningar. Rådet bidrar också med sin professionella expertis till strategiska verksamhetsfrågor.

Min Stora Dags ambassadörer

Min Stora Dags ambassadörer inspirerar, skapar medvetenhet och kännedom om vår verksamhet. Med energi och intresse sprider de glädje till barnen och vår omvärld och tillsammans vill vi öka engagemanget och angelägenheten för våra frågor så att fler barn kan få en Stor Dag.

Barn- och ungdomsrådet

På Min Stora Dag tar vi alltid hänsyn till barnen och deras perspektiv. Därför har vi startat Min Stora Dags Barn- och ungdomsråd.

Hela spektrat

Alla barn har rätt till en givande fritid och meningsfulla sociala sammanhang. Därför har Autism- och Aspergerförbundet och Min Stora Dag initierat projektet Hela Spektrat.

Mitt Stora Stöd

Vi på Min Stora Dag vill uppmärksamma de personer som finns i vardagen för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Därför delar vi ut utmärkelsen Mitt Stora Stöd varje år.

Barn på sjukhusdagen

Den 6 april är det Barn på sjukhusdagen. Då uppmärksammar Min Stora Dag alla de barn som har en tuff vardag med sjukhusvistelser och behandlingar.

Vår Historia

Claire Rosvall grundade stiftelsen Min Stora Dag år 2000.

Sedan starten har Min Stora Dag gått från att hjälpa 16 barn under det första året till att under 2018 förverkliga Stora Dagar för 4 501 barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

Stadgar, policys och andra styrande dokument

Här hittar du Min Stora Dags stadgar, policys och andra styrande dokument.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner