Nyheter
NYHET

Så viktig är en Stor Dag för barn som kämpar

En Stor Dag ger glädje och uppmuntran i nuet, men en Stor Dag stärker även självkänslan och ger effekt som är stor, betydande och ofta stannar kvar länge. Det här visar den senaste Glädjerapporten, en rapport som undersökningsföretaget Novus årligen gör på uppdrag av Min Stora Dag.

Syftet med rapporten är att utvärdera Min Stora Dags arbete för barn och unga som kämpar med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Den senaste rapporten för 2021 visar på en starkt positiv påverkan av en Stor Dag.

Glädjerapporten är ett viktigt underlag för att säkerställa att Min Stora Dags arbete ger den effekt vi strävar efter. Det är ett bra kvitto på att givarnas pengar används på rätt sätt och att de barn och unga får den glädjefyllda paus de behöver.

”Att få uppleva och känna glädje är livsviktigt”

– Glädjerapporten är ett fantastiskt bevis på att Min Stora Dags verksamhet är värdefull och unik, och ett kvitto på att en Stor Dag gör verklig skillnad. Känslor som är värdefulla i en sjukdomsvardag – som hopp och vilja – påverkas påtagligt. Att få uppleva och känna glädje är livsviktigt och ibland behövs mer än mediciner och behandlingar för att fortsätta orka kämpa, säger Jennifer McShane, generalsekreterare på Min Stora Dag.

Inte bara glädje för stunden

Av de drygt 2 000 respondenterna uppger 90 procent av barnen att den Stora Dagen fick dem att känna sig speciellt utvald och viktig.

”Jag fick något som andra inte fick tillgång till – oftast är det tvärtom när jag måste avstå från olika saker”, berättar en av respondenterna.

I rapporten framgår det att en stark majoritet svarar att de fått extra kraft av sin Stora Dag. Nio av tio barn berättar att dagen gav dem roliga minnen och åtta av tio tycker att den Stora Dagen påverkat vardagen positivt.

Glädjerapporten visar också hur en Stor Dag bidrar till barnens läkning och mentala hälsa. Många föräldrar vittnar om att en Stor Dag blir en välkommen distraktion som ofta inspirerar och motiverar deras barn att fortsätta orka kämpa mot sjukdomen, och som ger ny kraft att engagera sig i sin behandling. I Glädjerapporten beskriver 82 procent av barnen att de fick extra energi, kraft och ork.

Det här är några av de vanligaste orden som kommer upp i Glädjerapporten när barnen ska beskriva sin Stora Dag:

Ordmoln från Glädjerapporten 2022

Värdefullt för hela familjen

Av de tillfrågade i undersökningen vistas 75 procent på sjukhus 6-12 gånger per år eller mer och hela 97 procent av föräldrarna svarar att den Stora Dagen har påverkat deras barn positivt.

”Mediciner, dropp och undersökningar glömdes bort. Det var väldigt värdefullt både för henne och övriga i familjen”, berättar en förälder.

”Mediciner, dropp och undersökningar glömdes bort”

Många familjer till barn i Min Stora Dags målgrupp lever i utsatthet på flera sätt. Föräldrarna kämpar för att få vardagen att fungera. I Glädjerapporten ser vi återkommande vittnesmål om en ansträngd ekonomisk situation för familjerna. Sju av tio tillfrågade föräldrar tror inte att de hade kunnat göra samma aktivitet utan hjälpen från Min Stora Dag.

”Hon fick vara med om något jag aldrig skulle kunnat ge henne själv”, berättar en mamma till ett barn som fick en Stor Dag 2021.

Utvald istället för utsatt

För en hel del barn blir den Stora Dagen en chans att för första gången uppleva positiv uppmärksamhet kring sin sjukdom, vilket ger känslan av att vara utvald istället för utsatt. Ett återkommande tema i svaren från föräldrarna är att den Stora Dagen innebar stärkt självkänsla och att få vara i positivt fokus.

”Blev så glad och lycklig att det blev ett helt annat barn”, skriver en förälder.

”Min Stora Dag kom med kosmisk tajming”

Och ibland är det extra viktigt att bli påmind om att man är bra, precis som man är. Så här skriver en förälder i rapporten:

”Min Stora Dag kom med kosmisk tajming och gav positiv bekräftelse att min dotter är unik, sedd, älskad och värdefull precis som hon är”.

Ibland behövs mer än mediciner och behandlingar

Just nu kämpar 200 000 barn i Sverige med en allvarlig sjukdom eller diagnos. En Stor Dag ger en livsviktig paus att hämta kraft ifrån. En dag för att orka flera.

Ge en dag för att orka flera

Swisha en gåva

Du måste ange en summa

Swisha

Ange dina uppgifter

Du måste ange ditt förnamn

Du måste ange ditt efternamn

Du måste ange mobilnummer

Vidare

Godkänn betalningen i Swish-appen

Ett fel uppstod

Tack för din gåva!

Bli månadsgivare

200
kr / månad
Ge gåva

Ange den summa du vill bidra med per månad

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner