Min Stora Dags medicinska råd

Medicinska rådets arbete består främst i att vara bollplank till Min Stora Dag och att hjälpa till med olika medicinska tolkningar.

Charlotte NylanderCharlotte Nylander är specialistläkare i Barn- och Ungdomsmedicin, verksam i Sörmland och ansvarig för diabetesvården, endokrinologi och ungdomsmedicin vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Hon är del av Min Stora Dags medicinska råd:

”Jag är mycket imponerad av den insats Min Stora Dag gör för kroniskt sjuka barn och unga och det är roligt att kunna bidra till det.

F.d generalsekreterare Hélène Benno kontaktade mig för att fråga om jag ville vara en del av Min Stora Dags medicinska råd. Att tacka ja var självklart för mig. Det är roligt att kunna använda min medicinska kunskap till något som ger till en positiv upplevelse för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

I min kliniska vardag och i min forskning arbetar jag mycket med unga med diabetes och samtida neuropsykiatriska problem. De har extra svårt att sköta sin egenvård och har genom sitt funktionshinder stött på många misslyckanden, både i vården och i skolan. De patienterna behöver mycket uppmuntring för att orka ta hand om sina kroniska sjukdomar och sin skolgång.”

Det Medicinska rådet består av:

Svante Norgren 
Överläkare, Med Dr, Temachef barn- och kvinnosjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset.

Fredrik Lindgren 
Biträdande Överläkare Sektionen för Gastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Charlotte Nylander 
Barn- och ungdomsläkare i Sörmland, medicine doktor vid Uppsala universitet.

Jörgen Nordenström
Emeritus professor i kirurgi, Karolinska Institutet.

Sven Bölte
Professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet, föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND).

Dan Jacobson
ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Doktorand vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner