Medicinska rådet – en avgörande länk mellan Min Stora Dag, barnen och vården

Min Stora Dags medicinska expertråd utgör en viktig stomme i organisationens arbete. Rådet hjälper till med hälso- och sjukdomsrelaterade tolkningar och bedömningar samt bidrar med sin professionella expertis till strategiska verksamhetsfrågor.

Medicinska rådet träffar regelbundet medarbetare på Min Stora Dag för att vägleda i olika frågor. Som sakkunniga representanter av sjukvården bidrar rådet till Min Stora Dags verksamhet och utvecklingsarbete.

Genom olika studiebesök och kommunikationsinsatser ökar det medicinska rådet dialogen mellan det offentliga och det ideella, mellan Min Stora Dag och vårdenheterna runtom i landet. Det bidrar därmed till ökad förståelse kring hur en Stor Dag gör skillnad och hur vardagen för ett sjukt barn faktiskt ser ut.

Vi är Min Stora Dags medicinska råd

Sven Bölte
Professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet, föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND).

Fredrik Lindgren
Biträdande Överläkare Sektionen för Gastroenterologi, hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Huddinge Sjukhus.

Svante Norgren
Överläkare, Med Dr., Temachef för Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset.

MaiBritt Giacobini
Överläkare och med dr. specialist i barn- och ungdomspsykiatri och klinisk genetik. Prima Handen.

Rubayet Islam
Sjuksköterska på BUP i Skärholmen.

Mia Göransdotter Hammar
Skolsjuksköterska på Engelska skolan i Östersund, samordnande skolsköterska för norra regionen samt ordförande i Riksföreningen för skolsköterskor.

Sven BölteSven Bölte

Det kan ju inte bli mycket bättre, när man får vara delaktig i projekt vars enda målsättning är att ge så mycket glädje som möjligt

– Sven Bölte, medlem i medicinska rådet

Möt Sven Bölte – en del av Min Stora Dags medicinska råd

Sven Bölte är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet och föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND). Här berättar han om den energi hans medverkan i Min Stora Dags medicinska råd ger honom.

Hur ser arbetet i det medicinska rådet ut?

– Det är ett mycket berikande sammanhang. Jag får medverka i Min Stora Dags arbete tillsammans med andra goda erfarna kollegor från olika biomedicinska och paramedicinska discipliner. Vi ses flera gånger per år för utbyte samt kommunicerar elektroniskt i olika dagliga frågor tillsammans med Min Stora Dags ledning.

Vad betyder det för dig att sitta i Min Stora Dags medicinska råd?

– Det är givande för mig och ger mycket mer kraft än det tar energi. Det kan ju inte bli mycket bättre, när man få vara delaktig i projekt vars enda målsättning är att ge så mycket glädje som möjligt till sjuka, svårt funktionsnedsatta och andra barn som annars har det svårt i livet.

Hur ser du att det medicinska rådet bidrar till Min Stora Dags verksamhet?

– Vi i rådet har privilegiet att optimera Min Stora Dags projekt från ett vetenskapligt och kliniskt-praktiskt perspektiv. Det uppkommer många intressanta och utmanande frågor att ta ställning till. Bland annat undersöker vi hur projekt kommer att kunna se ut i praktiken, hur de kommer att påverka barnen och deras omgivning samt om de är helt i linje med Min Stora Dags riktlinjer.

”Glädjen är livsviktig för våra patienter”

Vad gör en Stor Dag för skillnad för barn på sjukhus? Hör barnläkaren berätta!

Svante Norgren, som är chef över Astrid Lindgrens barnsjukhus och medlem i Min Stora Dags medicinska råd och styrelse, menar att en Stor Dag kan ge kraft att orka med sin behandling.

– Svensk barnsjukvård har fantastiska resultat, men det är till priset av tuffa behandlingar och utredningar. Kan man då få stanna upp, ha lite roligt och tänka på något annat då orkar man med den här livsviktiga behandlingen. På det viset är Min Stora Dag och den glädjen som de sprider livsviktig för våra patienter, säger Svante.

Läs mer om Min Stora Dag

Min Stora Dag är en välgörenhetsorganisation som ger barn en livsviktig paus i kampen mot sin sjukdom eller diagnos. Här kan du läsa mer om verksamheten och Min Stora Dags arbete.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner