Min Stora Dags barn- och ungdomsråd

Barn- och ungdomsrådet har ordet

Alla i barn- och ungdomsrådet har erfarenhet av att ha en allvarlig sjukdom eller diagnos. De har också alla varit med om en Stor Dag. Det gör att de har stor erfarenhet och kunskap om just Stora Dagar via Min Stora Dag. Här delar de med sig av sina tips och erfarenheter.

Rådets bästa tips till dig som ska få en Stor Dag

• Våga vara dig själv.

• Var inte nervös, det kommer gå bra!

• Men det är såklart också okej att vara nervös.

• Var öppen för allt.

• Kom ihåg att ta vara på stunden.

• Var inte rädd för att säga vad du tycker.

• Om du är missnöjd med något, säg till! Det ska ju bli din Stora Dag.

• Om du åker med andra, våga prata med dem. Det kommer bli fint!

Rådet om vad du och andra vuxna i skolan borde förstå och känna till

Medlemmarna i Min Stora Dags barn- och ungdomsråd har själva erfarenheter om hur det är och har varit att gå i skolan samtidigt som en sjukdom eller diagnos påverkar en dagligen. Det här tycker rådet att du och andra vuxna i skolan ska förstå och känna till.

Barn- och ungdomsrådet om vad vuxna i skolan borde förståBarn- och ungdomsrådet om vad vuxna i skolan borde förstå

Om rådet skulle rekrytera en skolsköterska…

Skolsköterskan är en väldigt viktig person och funktion i skolan. Om Min Stora Dags barn- och ungdomsråd skulle få chansen att rekrytera en skolsköterska så hade den här informationen stått i jobbannonsen…

Grafisk bild som visar en lista och en penna,Grafisk bild som visar en lista och en penna,

Rådet berättar: Min tid på sjukhus

Här delar barn- och ungdomsrådet med sig om deras tid på sjukhus. Nanna, Noah och Olivia har alla stor erfarenhet hur det är att vara barn och spendera tid på sjukhuset. Hur påverkas man och kan någonting positivt komma ur det?

Vad kan jag göra som kompis?

Det kan vara svårt att hitta rätta orden att säga till en kompis som har en allvarlig sjukdom eller diagnos. Min Stora Dags barn- och ungdomsråd ger dig sina bästa råd.

Hur vill barnen bli bemötta av vuxna?

Hur är egentligen en bra vuxen? Barn- och ungdomsrådet har diskuterat vad som kännetecknar en bra vuxen. Så här tycker expertrådet att vuxna ska (och inte ska) bemöta barn.

Två smileysTvå smileys

Så här beskriver rådet själv sitt arbete

  • Vi är ett gäng som vill hjälpa barn och unga i deras tuffa vardag
  • Vi diskuterar barns rätt i samhället och att våga passa in i samhället med sin sjukdom
  • Vi gör det för att vi bryr oss om andra, vi vill finnas för andra
  • Vi pratar om Min Stora Dag som organisation och hur organisationen kan bli bättre

Rådet leds av barnrättsexperten Åsa Ekman och består av Leia, Ella, Zoe, Alva, Hassan, Nour, Emelia och Melker.

Min Stora Dag och barnkonventionen

I allt Min Stora Dag gör ligger barnkonventionen till grund. Vår vision är att inta ett perspektiv som motsvarar konventionens barnsyn.

För att efterleva barnrättsperspektivet i vårt dagliga arbete har vi barnkonventionens fyra grundprinciper ständigt i åtanke.

Läs mer här om hur vi arbetar med barnkonventionen.

En tecknad blommaEn tecknad blomma

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner