Vår verksamhet

Stiftelsen Min Stora Dag gör skillnad för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Varje år får nära 5 000 barn och unga som kämpar vara med om en Stor Dag som ger extra kraft och glädje i en tuff vardag.

Min Stora Dag ger ett värdefullt avbrott från sjukhusvistelser, behandlingar, medicinering och annat som gör att vardagen ser annorlunda ut för dessa barn. Min Stora Dag finns när förbättringen tycks avlägsen, den fysiska och mentala smärtan tynger vardagen och många känner sig utanför och ensamma.

Min Stora Dag grundades 2000. Jennifer McShane är sedan hösten 2018 organisationens generalsekreterare.

Vår vision

Vår vision är att alla barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser ska få en Stor Dag. Något som ger kraft och glädje i en tuff vardag.

Vår målgrupp

För att få en Stor Dag ska barnet vara mellan 4-18 år och ha en allvarlig och livspåverkande sjukdom och/eller diagnos. Enligt Min Stora Dags medicinska råd ingår cirka 200 000 barn i denna målgrupp. Barnet utses genom att Min Stora Dag samarbetar med samtliga barn- och ungdomskliniker i Sverige samt, sedan 2015, även genom direkta ansökningar på Min Stora Dags hemsida.

De som hittills fått en Stor Dag har tillsammans över 140 olika typer av sjukdomar och diagnoser, så som hjärtsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, NPF-diagnoser och cancer. Ett stort antal har dubbel- eller trippeldiagnoser.

En allvarlig sjukdom eller diagnos betyder stora påfrestningar i vardagen för såväl barn som närstående där de Stora Dagarna bidrar med det där extra när orken inte räcker till. När det behövs något mer än mediciner som ger effekt på flera plan och i längre perspektiv.

Min Stora Dag är den organisation som i sitt syfte når störst antal olika typer av sjukdomar och diagnoser i Sverige.

Våra volontärer

Min Stora Dag har cirka 250 volontärer som kommer från Ystad i söder till Jukkasjärvi i norr. De är en förutsättning för framgångsrika genomföranden av Stora Dagar.

Det är volontärerna som är projektledare för att uppfylla en önskan – och tillsammans har de en imponerande bredd när det gäller ålder och bakgrund, till exempel talar de tillsammans ca 16 olika språk.

Två gånger om året rekryterar vi nya volontärer som efter sin ansökan genomgår intervjuer som utvärderas, utdrag görs ur belastningsregistret, och det tas referenser på varje person som går vidare i processen.

Tryggt givande – hård kontroll

Min Stora Dag har 90-konto och är kontrollerade av Svensk insamlingskontroll. Vi strävar efter en extra stor öppenhet kring verksamhetens ekonomi och att pengarna går till det som utlovas, till så många barn som möjligt.

Min Stora Dag är även medlem i Tryggt Givande, som arbetar för arbetar för etisk och professionell insamling. Min Stora Dag tillämpar deras kvalitetskod för insamlingsorganisationer.

Ett krav enligt kvalitetskoden är att årligen upprätta en effektrapport vars syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör. Min Stora Dag uppfyller kraven enligt kvalitetskoden. Dokument enligt kodrapporten. Läs mer om detta här.

Vår beskyddare

Sedan 2001 är H.K.H Prinsessan Madeleine Min Stora Dags beskyddare.

Vår styrelse

Min Stora Dags styrelse består av ordförande och fem ledamöter. Styrelsen har det övergripande ansvaret för Min Stora Dags verksamhet och den interna kontrollen av stiftelsen utifrån stadgarna.

Styrelsen fastställer årligen verksamhetsplan och budget. Generalsekreteraren ansvarar för den löpande förvaltningen och Min Stora Dags dagliga verksamhet inom dessa ramar.

Månadsgivare

Bli en av våra glädjegivare! Som månadsgivare hos Min Stora Dag är du med varje månad och ger glada barndomsminnen till barn som kämpar.

Bli månadsgivare
Var med och bidra som företag

Ni som företag kan hjälpa på flera olika sätt, som partner eller genom företagspaket.

Läs mer
Andra sätt att stödja

Det finns flera sätt att stödja Min Stora Dag. Tillsammans ger vi kraft och glädje till barn som kämpar.

Läs mer

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner