Vad är en Stor Dag?

Våra Stora Dagar olika utformning och omfattning. Allt från att få en helt egen önskan uppfylld till att göra något härligt tillsammans med andra.

Det finns fyra olika typer av Stora Dagar; egen Stor Dag, Stor Dag på läger, Stor Dag i grupp och Upplevelsepaket.

Vem kan få en Stor Dag?

För att få en Stor Dag ska barnet vara mellan 4-18 år och ha en allvarlig och livspåverkande sjukdom eller diagnos och vara bosatt i Sverige. Enligt Min Stora Dags medicinska råd ingår cirka 200 000 barn i denna målgrupp.

Barnet utses genom att Min Stora Dag samarbetar med samtliga barn- och ungdomskliniker i Sverige samt, sedan 2015, även genom direkta ansökningar på Min Stora Dags hemsida.

Ansök till våra Stora Dagar

Du som är mellan 4-18 år och har en allvarlig sjukdom eller diagnos kan ansöka om att delta på våra Stora Dagar.

Här hittar du aktuella Stora Dagar som du kan ansöka till.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner