Fyra olika Stora Dagar

En Stor Dag kan vara stor och omvälvande, som att träffa en idol eller resa iväg på ett äventyrsläger. I barnets värld kan även en övernattning på hotell och åka tåg räcka som det där lilla extra som ger ny kraft.

Min Stora Dag erbjuder fyra olika typer av Stora Dagar som alla är paketerade efter barnens fantasi och önskemål.

Egen Stor Dag

En egen Stor Dag är utgår helt från barnets egen önskan. Barn som får en egen Stor Dag har nominerats av sjukhuspersonal.

Läs mer
Stor Dag i grupp

En Stor Dag i grupp går att ansöka till på vår hemsida eller delas i vissa fall ut av sjukhuspersonal. Aktiviteterna upplevs ihop med andra barn och vårdnadshavare.

Läs mer
Stor Dag på läger

En Stor Dag på läger vänder sig till ungdomar mellan 14 och 17 år och genomförs oftast utan föräldrar. Lägren bjuder på en unik chans att träffa andra ungdomar i liknande situation.

Läs mer
Upplevelsepaket

En Stor Dag med upplevelsepaket innehåller aktiviteter som genomförs på egen hand med familjen. De kan exempelvis innehålla en dag på en nöjespark, bio eller middag.

Läs mer

Vem kan få en Stor Dag?

Min Stora Dag vänder sig till barn och ungdomar som är 4-18 år och lever med allvarliga sjukdomar eller starkt livspåverkande diagnoser. Cirka 200 000 barn ingår i den här målgruppen i Sverige.

Vi tolkar begreppen allvarliga och livspåverkande i en förhållandevis bred mening, inkluderande sjukdomar och diagnoser som medför till exempel avsevärt psykiskt lidande eller stress, förhöjd olycksrisk eller påverkan på alldagliga aktiviteter. Vi gör individuella bedömningar utifrån inkommen information och i samråd med vårt medicinska råd.

Min Stora Dag samarbetar med samtliga barn- och ungdomskliniker i Sverige. Barn som får en egen Stor Dag nomineras av sjukvårdspersonal som arbetar på klinikerna. Övriga Stora Dagar går att ansöka till på vår hemsida.

Hur ansöker jag till en Stor Dag?

Du ansöker via vår hemsida och bifogar medicinskt intyg. För att ansöka om en Stor Dag måste du vara mellan 4 och 18 år, bosatt i Sverige och ha en allvarlig sjukdom eller starkt livspåverkande diagnos.

Här hittar du aktuella Stora Dagar som du kan ansöka till.

Berättelser från Stora Dagar

Min Stora Dag uppfyller önskningar och skapar glädjefyllda upplevelser, så kallade Stora Dagar, för barn med allvarliga sjukdomar eller starkt livspåverkande diagnoser. Här kan du ta del av tidigare Stora Dagar.

Betydelsen av en Stor Dag

En Stor Dag ger barnen uppmuntran, självförtroende och inspiration att fortsätta kämpa. För när vardagen är svår och kretsar kring mediciner och behandlingar så gör en glädjefylld upplevelse stor skillnad.

Här har vi samlat flera områden där vi ser att en Stor Dag gör stor skillnad.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner