Min Stora Dags Barn- och ungdomsråd

Min Stora Dags Barn- och ungdomsråd

Riksdagen har beslutat att inkorporera FN:s konvention om barnets rättigheter i svensk lag från den 1 januari 2020. Vi på Min Stora Dag strävar alltid efter att lyfta och lyssna på barnets röst. För att bli ännu bättre på det har vi startat ett nytt expertråd med just barn.

Barn- och ungdomsrådet är en viktig resurs för oss i vårt arbete och med våra unga experter diskuterar vi frågor som rör vuxnas bemötande, vår marknadsföring, innehållet i våra upplevelser och annat som kan hjälpa oss att bli en bättre organisation.

Rådet består av Clara, Alva, Olivia, Nanna och Noah som alla har en sjukdom eller diagnos. De har tidigare fått en Stor Dag vilket gör att de har stor expertkunskap och insikt om vår målgrupp.

Barn- och ungdomsrådet leds av barnrättsexperten Åsa Ekman. Tack vare stöd från Kavlifondet har vi kunnat starta upp rådet.

Vi är Min Stora Dags Barn- och ungdomsråd

  • Olivia 16 år
  • ”På Min Stora Dag fick jag gå på Katy Perrys konsert i Globen”

  • Noah 17 år
  • ”På Min Stora Dag var jag på ett mäktigt äventyrsläger i Abisko längst upp i Sverige”

  • Nanna 17 år
  • ”Jag fick åka på Min Stora Dags musikläger. Där träffade jag kändisar, sjöng i studio och fick sångcoachning”

  • Clara 16 år
  • ”Jag var på läger i Jukkasjärvi med Min Stora Dag. Där fick vi åka hundspann, pimpelfiska,  och besöka ishotellet”

  • Alva 13 år
  • ”Jag fick åka till Malmö och se Melodifestivalen med min familj”

Vad kan jag göra som kompis?

Det kan vara svårt att hitta rätta orden att säga till en kompis som har en allvarlig sjukdom eller diagnos. Min Stora Dags Barn- och ungdomsråd ger dig sina bästa råd.

Hur vill barnen bli bemötta av vuxna?

Hur är egentligen en bra vuxen? Vårt expertråd Barn-och ungdomsrådet har i en workshop ledd av barnrättsexperten Åsa Ekman diskuterat vad som kännetecknar en bra vuxen, och en dålig vuxen.

Min Stora Dag och Barnkonventionen

I allt Min Stora Dag gör ligger barnkonventionen till grund, och vår vision är att inta ett perspektiv som motsvarar konventionens barnsyn.

För att efterleva barnrättsperspektivet i vårt dagliga arbete har vi barnkonventionens fyra grundprinciper ständigt i åtanke.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner