Det här är Min Stora Dags barn- och ungdomsråd

Min Stora Dag strävar alltid efter att lyfta och lyssna på barnets röst. Till vår hjälp har vi ett råd fullt med experter – åtta ungdomar som själva har en allvarlig sjukdom eller diagnos och har fått en Stor Dag.

Barn- och ungdomsrådet är en viktig resurs för Min Stora Dags arbete. Tillsammans med rådet diskuterar vi frågor som rör vuxnas bemötande, vår marknadsföring, innehållet i våra upplevelser och annat som kan hjälpa oss bli en ännu bättre organisation.

Rådet leds av barnrättsexperten Åsa Ekman och består av Alva, Zoe, Ella, Leia, Melker, Nour, Hassan och Emilia.

Så här beskriver rådet själv sitt arbete:

  • Vi är ett gäng som vill hjälpa barn och unga i deras tuffa vardag
  • Vi diskuterar barns rätt i samhället och att våga passa in i samhället med sin sjukdom
  • Vi gör det för att vi bryr oss om andra, vi vill finnas för andra
  • Vi pratar om Min Stora Dag som organisation och hur organisationen kan bli bättre

I allt Min Stora Dag gör ligger barnkonventionen till grund. Vår vision är att inta ett perspektiv som motsvarar konventionens barnsyn.

För att efterleva barnrättsperspektivet i vårt dagliga arbete har vi barnkonventionens fyra grundprinciper ständigt i åtanke.

Läs mer här om hur Min Stora Dag arbetar med barnkonventionen.

Barn- och ungdomsrådet har ordet

Vad kan jag göra som kompis till någon som har en allvarlig sjukdom eller diagnos? Hur vill barnen bli bemötta av vuxna? Ta del av barn- och ungdomsrådet svar på dessa frågor och deras bästa tips till dig som ska få en Stor Dag!

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner