Min Stora Dags Barn- och ungdomsråd

Min Stora Dags Barn- och ungdomsråd

På Min Stora Dag tar vi alltid hänsyn till barnen och deras perspektiv. Därför har vi startat Min Stora Dags Barn- och ungdomsråd.

Vi på Min Stora Dag strävar alltid efter att lyfta och lyssna på barnets röst. För att kunna ta tillvara på input från vår målgrupp har vi startat ett expertråd, Barn-och ungdomsrådet.

Barn och-ungdomsrådet är en viktig och insiktsfull resurs för Min Stora Dags dagliga arbete. Med våra unga experter bollar vi frågor som rör vuxnas bemötande, innehållet i våra Stora Dagar, informationsmaterial och allt annat som kan hjälpa oss att bli en ännu bättre organisation – med barnets bästa i fokus.

Rådet består av Clara, Alva, Olivia, Nanna och Noah som alla har en sjukdom eller diagnos och har fått en Stor Dag. Det gör att de har stor expertkunskap och insikt om vår målgrupp.

Barn-och ungdomsrådet leds av barnrättsexperten Åsa Ekman, tack vare stöd från Kavlifondet har vi kunnat starta upp rådet.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner