Generalsekreterarens egna ord om nyhetsartikeln från den 25/9

Med anledning av en nyhetsartikel om Min Stora Dag vill jag berätta mer om hur vi jobbar, hur vår verksamhet fungerar och vad vi som jobbar här brinner för.

Min Stora Dag är en stiftelse vars uppdrag är att skapa glädje och ge kraft till barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Detta gör vi för tusentals barn varje år genom våra aktiviteter: egna så kallade Stora Dagar, Stora Dagar i grupp, upplevelsepaket och läger.

Vardagen för de barn och familjer som vi möter innebär redan i ”normala” tider stor oro, infektionsrisk, behandlingar och sjukhusbesök. Pandemins påverkan på barnens redan tuffa tillvaro gör att deras liv blivit ännu svårare. Antingen är de isolerade hemma eller på sjukhuset, långt borta från lek och kompisar.

En Stor Dag är därför en efterlängtad paus, en viktig hjälp för att orka kämpa vidare i en tung sjukdomsvardag.

Det är av yttersta vikt att vi som har förmånen att få jobba med så här givande saker följer de krav som finns kring hur våra insamlade medel får användas. Det är också av största vikt att vi är kostnadseffektiva när vi bedriver vår verksamhet, att våra insamlade pengar används rätt.

Det är därför rätt och bra att välgörenhetsorganisationer granskas. Jag välkomnar det och på Min Stora Dag är vi transparenta med vår ekonomi. Vi har 90-konto, vi följer Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och vi är medlemmar i Giva Sverige som arbetar för etisk och professionell insamling.

Sedan måste man också förstå en annan sak: På Min Stora Dag vill vi växa som välgörenhetsorganisation – för det är så vi kan hjälpa ännu fler barn. Därför vill vi investera i sådant som gör den ambitionen möjlig. Som våra 18 extremt engagerade medarbetare på kansliet.

Min Stora Dag samlar in pengar och använder sedan de pengarna till att ta fram, planera och genomföra barnens Stora Dagar. Vi skänker inte vidare pengarna – vi skänker fantastiska upplevelser. Vi gör det vi heter, det är så vi hjälper barnen.

Under 2019 samlade Min Stora Dag in 28 309 000 kronor. Av dessa användes 24 451 000 kronor – eller drygt 86 procent – till planering och genomförande av Stora Dagar till barnen; kostnader som har en direkt koppling till vårt ändamål.

Varje Stor Dag är unik och arbetet med dem omfattar att ta emot barnens egna önskningar, utveckla nya idéer, planering, kontakter med många olika involverade personer och företag, bokning av resor och hotell, genomförande av dagen och förstås även uppföljning – barnens och föräldrarnas feedback är ett viktigt mått på hur bra vi lyckas med vårt uppdrag. Det tar kort sagt mycket tid och resurser att ordna en Stor Dag – det är ett måste för att kunna skänka barnen de oförglömliga upplevelser vi vill att de ska få av oss.

För att kunna göra detta på ett högkvalitativt sätt har vi anställda medarbetare – skickliga, effektiva och hårt arbetande personer vars jobb är att skräddarsy och anordna Stora Dagar. Våra personalkostnader går helt enkelt till att genomföra det som krävs för att uppfylla vårt ändamål. Den största delen av dessa kostnader är alltså direkt kopplade till att göra barnens upplevelser möjliga. Det omfattar – förutom löner – exempelvis transport, mat och logi för barnen och deras familjer.

De övriga 14 procenten går förstås även de till vårt ändamål, fast indirekt. Vi måste exempelvis ha administration och en ekonomiavdelning. Vi beskriver allt detta i vår årsredovisning.

Även min egen ersättning som generalsekreterare har lyfts fram i samband med artikeln. Det är också rätt och rimligt. Min lön har aldrig varit någon hemlighet, den redovisas öppet på vår hemsida. Det är Min Stora Dags styrelse – där ingen får ersättning – som beslutar om arvodet för rollen som generalsekreterare utifrån vad de anser är en rimlig ersättning för det ansvar, det engagemang, den kompetens och den arbetsinsats som rollen kräver. Sedan september 2018 är lönen 75 000 kronor per månad.

Jag tackade med stolthet ja när jag erbjöds chansen att ta över ansvaret för Min Stora Dags fantastiska mission, som även blivit min egen drivkraft i yrkeslivet.

Jag vill också bidra till att Min Stora Dags verksamhet växer och utvecklas. Vårt mål är som sagt att ge ännu fler barn Stora Dagar – det är det vi som jobbar här brinner för.

Under det senaste verksamhetsåret har 4 959 barn fått en Stor Dag. Det är mer än tio procent fler än året innan. Det är vi glada för – men vi är inte nöjda. I Sverige finns runt 200 000 barn mellan 4 och 18 år som har någon av de sjukdomar eller diagnoser som ger dem rätt att ansöka om en Stor Dag. Vår dröm är att kunna hjälpa så många av dem som bara är möjligt. Om jag fick välja – alla av dem.

För att växa är vår ambition att attrahera och behålla de mest idérika, engagerade, professionella och passionerade medarbetarna vi kan hitta. Det gäller både vår anställda personal och våra enastående volontärer; 250 personer över hela landet som jobbar helt ideellt.

Som ledare och ytterst ansvarig för vår verksamhet vill jag ha de bästa medarbetarna vi kan få. De med kapacitet att göra störst skillnad för barnen så att vi kan fortsätta växa. Självklart ska de som arbetar hos oss ha för vår sektor marknadsmässiga löner. Däremot är lönen aldrig det vi lockar med, och det är inte därför vi som jobbar på Min Stora Dag är här. Jag är så innerligt stolt över det vi gör tillsammans och det vi får vara med och bidra till varje dag. Över den känsla, uthållighet, kreativitet, hängivenhet och glädje som mina kollegor delar med sig av.

Till sist: Vi har efter nyhetsartikeln den 25 september fått hundratals frågor om varför vårt kontor ligger nära Stureplan på Östermalm i Stockholm.

Svaret är: Inget ont om Östermalm eller Stureplan, men vårt kontor ligger inte där.

Vårt kontor ligger på Hälsingegatan i Vasastan, där vi sitter i subventionerade lokaler. De är ganska små men vi har gjort vårt bästa för att göra dem mysiga med små medel. Läget är visserligen inte lika centralt som där tidningen som publicerade nämnda artikel sitter, men det är väl värt omvägen för den som vill komma på besök och titta närmare på hur vi jobbar. 

Jennifer McShane, generalsekreterare Min Stora Dag