Uppdaterad information från Min Stora Dag med anledning av covid -19

(2020-08-28, kl. 10.20)

Hur vi anpassar och ställer om verksamheten på grund av coronaviruset under de kommande månaderna

Min Stora Dag följer utvecklingen av, och informationen kring coronaviruset covid -19 noga. Vi följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, UD samt Vårdguiden 1117 och är i nära dialog med representant från vårt medicinska råd.

I planeringen av Stora Dagar ser vi hela tiden över om omständigheterna kring coronaviruset kan påverka upplägget för våra medverkande barn och familjer. Vi utgår alltid från barnets bästa och följer officiella myndigheters rekommendationer.

Med ovan som bakgrund, i kombination med att vår målgrupp kan vara infektionskänslig, så har vi under de kommande månaderna beslutat att minska antalet medverkande på våra läger likväl som våra Stora Dagar i grupp. Och på grund av den oberäkneliga situationen vi alla lever i  just nu planerar och genomför vi inga resor utomlands under 2020.

Parallellt skapar vi nya erbjudanden och alternativ för alla barn och ungdomar i vår målgrupp. Ambitionen är att nå ut med vår verksamhet i samma utsträckning som tidigare, genom trygga, alternativa Stora Dagar. Bland annat anordnar vi även digitala Stora Dagar i grupp samt utökar valmöjligheterna av våra populära Upplevelsepaket. Sök via vår hemsida eller registrera dig via vår ”Upplevelsebevakare”  för att ta del av våra nya erbjudanden.

Medarbetare, volontärer, barn och föräldrar får information, anvisningar och uppdateringar löpande. Om du eller ditt barn har en Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvarig volontär från Min Stora Dag. Här kan du läsa mer om Min Stora Dags arbete med att ställa om.

Tack och ta hand om er!

(2020-06-10, kl. 13.05)

Uppdaterad information från Min Stora Dag med anledning av covid -19: Äventyrshelgen på Höga Kusten skjuts fram, och istället anordnar vi digitala Stora Dagar i grupp samt utökar valmöjligheterna av våra populära Upplevelsepaket.

Min Stora Dag följer utvecklingen av, och informationen kring coronaviruset covid -19 noga. Vi följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, UD samt Vårdguiden 1117 och är i nära dialog med representant från vårt medicinska råd.

I planeringen av Stora Dagar ser vi hela tiden över om omständigheterna kring Coronaviruset kan påverka upplägget för våra medverkande barn och familjer. Vi utgår alltid från barnets bästa och följer officiella myndigheters rekommendationer.

Med ovan som bakgrund, i kombination med att vår målgrupp är infektionskänslig, så har vi beslutat att skjuta fram alla sedan tidigare inplanerade större Stora Dagar i grupp under april månad där aktiviteten innebär fysisk kontakt med flera personer. Tidsperioden kan förlängas till följd av en oförändrad eller eskalerande situation.

Vi har skjutit fram vår Äventyrshelg på Höga kusten den 21-24 maj och vårt Sommarhelg på Näs Gård den 25-28 juni. Information har skickats ut till de berörda.

Parallellt planerar vi nu om och skapar nya erbjudanden och alternativ för alla barn och ungdomar i vår målgrupp. Ambitionen är att nå ut med vår verksamhet i samma utsträckning som tidigare, genom trygga, alternativa Stora Dagar. Bland annat anordnar vi digitala gruppaktiviteter samt utökar valmöjligheterna av våra populära Upplevelsepaket. Sök via vår hemsida https://minstoradag.org/for-barn-och-unga/ansokan-stor-dag/ eller registrera dig via vår ”Upplevelsebevakare” https://minstoradag.org/ansokan-stor-dag/upplevelsebevakaren/ för att ta del av våra nya erbjudanden.

Medarbetare, volontärer, barn och föräldrar får information, anvisningar och uppdateringar löpande. Om du eller ditt barn har en Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvarig volontär från Min Stora Dag.

Tack och ta hand om er!

(2020-04-06, kl. 09.50)

Uppdaterad information från Min Stora Dag med anledning av coronaviruset covid -19: vi skjuter fram Stora Dagar i grupp april ut. Även Äventyrshelgen på Höga Kusten ställs in.

Min Stora Dag följer utvecklingen av, och informationen kring coronaviruset covid -19 noga.

Vi följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, UD samt Vårdguiden 1117 och är i nära dialog med representant från vårt medicinska råd.

I planering av Stora Dagar ser vi hela tiden över om omständigheterna kring Coronaviruset kan påverka upplägget för våra medverkande barn och familjer. Vi utgår alltid från barnets bästa och följer officiella myndigheters rekommendationer.

Tisdagen den 11 mars informerade Folkhälsomyndigheten att de ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Samhällsspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.

Med ovan som bakgrund, i kombination med att vår målgrupp är infektionskänslig, så har vi nu beslutat att med omedelbar verkan skjuta fram (dvs inte ställa in) alla inplanerade större Stora Dagar i grupp april ut. Tidsperioden kan förlängas i väntan på en klarare bild av situationen.

Vi ställer även in vår Äventyrshelg på Höga kusten den 21-24 maj.

Information skickas ut till de berörda.

Vi uppmanar i utskicket även alla våra medarbetare, volontärer samt barn och anhöriga som väntar på en Stor Dag att vid minsta tecken på symtom på luftvägsinfektion, avstå från medverkan på Stora Dagar och sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Medarbetare, volontärer, barn och föräldrar får information, anvisningar och uppdateringar löpande.

Vi vidtar relevanta försiktighetsåtgärder om någon varit utomlands i smittdrabbad region eller om de planerar resor i närtid.

Om du eller ditt barn har en Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvariga volontär från Min Stora Dag.

Tack!

(2020-03-03)

Min Stora Dag följer utvecklingen av, och informationen kring coronaviruset covid -19 noga för att inget barn som ska få en Stor Dag ska utsättas för någon form av risk.

Vi följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, UD samt Vårdguiden 1117 och är i nära dialog med representant från vårt medicinska råd.

Våra volontärer får information, anvisningar och uppdateringar löpande och vi har bett dem meddela volontäransvarig på kansliet om de varit utomlands i smittdrabbad region eller om de planerar resor i närtid.

I planering av Stora Dagar ser vi över om omständigheterna kring Coronaviruset kan påverka upplägget. Vi utgår alltid från barnets bästa och följer officiella myndigheters rekommendationer.

Om du eller ditt barn har en Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvariga volontär från Min Stora Dag.

Tack!

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner