Upplevelsebevakaren

  • Upplevelsebevakaren

Vem kan ansöka till en Stor Dag?

Min Stora Dag skapar upplevelser för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

För att ansöka behöver du:

  • Ha en allvarlig sjukdom/diagnos som bekräftats genom utlåtande av medicinsk personal.
  • Vara mellan 4-18 år.
  • Vara bosatt i Sverige.

Min Stora Dag finns för barn och ungdomar mellan 4 och 18 år som är bosatta i Sverige och lever med en allvarlig sjukdom eller diagnos. Är du osäker på om din sjukdom eller diagnos ingår i Min Stora Dags målgrupp? Du är alltid välkommen att skicka in en ansökan. Vi gör individuella bedömningar utifrån inkommen information och medicinskt intyg. Barn och ungdomar som inte fått en Stor Dag tidigare prioriteras.

Komplettera din ansökan

Här kan du som har ansökt om en Stor Dag komplettera din ansökan med ett medicinskt utlåtande.

Information med anledning av covid-19

Min Stora Dag följer utvecklingen och informationen kring coronaviruset noga. Här kan du läsa om hur vi anpassar verksamheten.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner