Vad är en Stor Dag?

En Stor Dag kan innebära att få åka Sveriges största gruvtruck, träffa sin stora idol eller få bjuda sina kompisar på ett glittrigt födelsedagskalas.

Det kan också vara att för första gången få åka iväg själv på ett läger. Något som höjer självkänslan och skapar nya vänskapsband.

Ibland får barnen uppleva en konsert, se en spännande match tillsammans med andra i samma situation.

Stora Dagar är önskningar och upplevelser som genom förberedelser och utformning alltid utgår från barnets bästa och behov.

Vid alla Stora Dagar arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv, det vill säga att barnet och familjerna som är med på en Stor Dag aldrig ska bekymra sig över hur de ska ta sig till en Stor Dag eller om en övernattning behövs på grund av lång resväg.

Min Stora Dag planerar alltid de Stora Dagarna utifrån barnets bästa och behov.

Egen Stor Dag

En egen Stor Dag är för ett enskilt barn som nominerats av sjukhuspersonal och utgår helt från barnets egen önskan.

Den egna Stora Dagen sker endast en gång i livet och genomförs av volontärer.

Stora Dagar i Grupp

En Stor Dag i grupp går att ansöka till via vår hemsida eller delas i vissa fall ut av sjukhuspersonal.

Aktiviteterna upplevs ihop med andra barn och vårdnadshavare och innehåller ett ”lära känna moment” som skapar samhörighet och gemenskap.

Stora Dagar på läger

En Stor Dag på läger vänder sig till ungdomar mellan 14-18 år och genomförs ofta utan föräldrar något som stärker självkänslan.

Lägren bjuder på unika program och upplevelser och botar utanförskap genom att det ovanliga i barnens diagnoser blir vanligt när barnen delar en annorlunda vardag och får träffa andra unga som kämpar.

På dessa läger närvarar alltid även medicinska volontärer.

Upplevelsepaket

Ett upplevelsepaket innehåller en härlig dag som genomförs på egen hand med familjen, när det passar en själv bäst.

De följer ofta ett tema och kan exempelvis innehålla en heldag på en nöjespark, djurpark eller bio och middag.

Ibland även en övernattning på hotell. Det går att ansöka om att få ett upplevelsepaket på vår hemsida. De delas även ut med hjälp av sjukhuspersonal.

Kraftgåva

Kraftgåvor delas ut på sidan om de Stora Dagarna till barn och unga som vistas mycket på sjukhus och i hemmet. Det kan till exempel vara biobiljetter eller tidningsprenumerationer.

Det ger både direkt glädje och något att längta till när man planerar vilken film man ska se eller vilken tidning man ska läsa.

Biljetterna och prenumerationerna skickades till samtliga universitetssjukhus och barnkliniker samt de BUP-avdelningar vi under de senaste åren har etablerat ett samarbete med.

Vårdgivarna ser sedan till att de fördelas bland barn som behöver extra uppmuntran.

Vår målgrupp

För att få en Stor Dag ska barnet vara mellan 4-18 år och ha en allvarlig och livspåverkande sjukdom eller diagnos och vara bosatt i Sverige. Enligt Min Stora Dags medicinska råd ingår cirka 200 000 barn i denna målgrupp.

Barnet utses genom att Min Stora Dag samarbetar med samtliga barn- och ungdomskliniker i Sverige samt, sedan 2015, även genom direkta ansökningar på Min Stora Dags hemsida. De som hittills fått en Stor Dag har tillsammans över 140 olika typer av sjukdomar och diagnoser, så som hjärtsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, NPF-diagnoser och cancer. Ett stort antal har dubbel- eller trippeldiagnoser.

En allvarlig sjukdom eller diagnos betyder stora påfrestningar i vardagen för såväl barn som närstående där de Stora Dagarna bidrar med den där extra kraften och orken. När det behövs något mer än mediciner och behandlingar som ger effekt på flera plan och i längre perspektiv.

Min Stora Dag är den organisation som i sitt syfte når störst antal olika typer av sjukdomar och diagnoser i Sverige.

Fler barn väntar på sin Stora Dag

Ge en gåva

Ge en gåva till Min Stora Dag så är du med och gör skillnad för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser.

Ge en gåva
Bli månadsgivare

Bli en av våra glädjegivare! Som månadsgivare hos Min Stora Dag är du med varje månad och ger glada barndomsminnen till barn som kämpar.

Bli månadsgivare
Starta och hitta insamling

Här kan du engagera dig och dina vänner i Min Stora Dags viktiga arbete. Du kan även hitta insamlingar som andra har startat.

Starta insamling

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner