Uppdaterad information från Min Stora Dag med anledning av covid-19

(2023-01-19 kl. 11.43)

Så här anpassar vi verksamheten med anledning av coronaviruset.

Under coronapandemin har Min Stora Dag följt utvecklingen av och informationen kring coronaviruset noga. Vi har hela tiden följt alla nationella, regionala och lokala allmänna råd samt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, UD samt smittskyddsläkare. Vi har även varit i nära dialog med representanter från vårt medicinska råd för att göra trygga, väl avvägda bedömningar och nödvändiga förändringar i vår verksamhet kring de aktuella råd och rekommendationer som råder.

Nu gläds vi verkligen åt att coronarestriktionerna har tagits bort och att vi kan genomföra alla olika typer av Stora Dagar på igen. Med tanke på att det fortfarande finns smittspridning i samhället, och att många i vår målgrupp är extra infektionskänsliga, så rekommenderar vi att ni vid eventuell oro för medverkan vid en stor Dag stämmer av detta med barnets behandlande läkare.

Eftersom alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, UD samt smittskyddsläkare kan komma att ändras ifall läget förändras, är även våra riktlinjer och vår planering av Stora Dagar preliminär.

Tidigare information

(2022-03-01 kl. 14.04)

Så här anpassar och ställer vi om verksamheten med anledning av coronaviruset.

Min Stora Dag följer utvecklingen av och informationen kring coronaviruset noga. Vi följer alla nationella, regionala och lokala allmänna råd samt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, UD samt smittskyddsläkare. Vi är hela tiden i nära dialog med representanter från vårt medicinska råd för att göra trygga, väl avvägda bedömningar och nödvändiga förändringar i vår verksamhet kring de aktuella råd och rekommendationer som råder.

Vi gläds verkligen åt att coronarestriktionerna nu har tagits bort och att vi äntligen kan börja genomföra fler Stora Dagar på plats igen! Med tanke på att det fortfarande finns smittspridning i samhället och att många i vår målgrupp är extra infektionskänsliga så behöver vi dock fortsätta ha en extra försiktig hållning vid genomförande av våra Stora Dagar ett tag till.

I planeringen av specifika egna Stora Dagar ser vi därför hela tiden över hur omständigheterna kring coronaviruset kan påverka upplägget för våra medverkande barn och familjer och vi utgår alltid från barnets bästa. På grund av den mycket oberäkneliga situationen i världen och på rekommendation av vårt medicinska råd så genomför vi just nu endast resor inom Sverige. Från och med den 1 maj utökar vi och genomför resor till Norge, Danmark och Finland.

Vi behöver likt resten av samhället hela tiden ställa om och anpassa oss till nya, exceptionella och föränderliga förutsättningar, och parallellt gör vi vårt yttersta för att skapa säkra upplevelser för alla barn och unga i vår målgrupp. Min Stora Dags ambition är att stötta, glädja och nå ut med vår verksamhet i samma utsträckning som innan pandemin, genom trygga, anpassade Stora Dagar-upplevelser. Vi anordnar digitala Stora Dagar i grupp samt utökar valmöjligheterna bland våra populära upplevelsepaket. Håll koll på vår hemsida eller registrera dig via vår upplevelsebevakare för att ta del av nya erbjudanden.

Medarbetare, volontärer, barn och föräldrar får information, anvisningar och uppdateringar löpande. Om du eller ditt barn har en egen Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvarig volontär på Min Stora Dag.

Eftersom alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, UD samt smittskyddsläkare kan komma att ändras är även våra riktlinjer och vår planering av Stora Dagar preliminär.

Här nedan har vi samlat de vanligast förekommande frågorna om hur vi arbetar och ställer om under coronapandemin.

Tack och ta hand om er!

(2022-01-12 kl. 15.04)

Så här anpassar och ställer vi om verksamheten med anledning av coronaviruset.

Min Stora Dag följer utvecklingen av och informationen kring coronaviruset noga. Vi följer alla nationella, regionala och lokala allmänna råd samt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, UD samt smittskyddsläkare. Vi är hela tiden i nära dialog med representanter från vårt medicinska råd för att göra trygga, väl avvägda bedömningar och nödvändiga förändringar i vår verksamhet kring de aktuella råd och rekommendationer som råder.

Till följd av de nya restriktionerna och den ökade smittorisken som just nu råder i landet följer vi rekommendationen att begränsa sociala kontakter med andra människor. Vi gör därför inga fysiska Stora Dagar fram till den 28 februari (detta datum kan komma att förlängas). Vi genomför endast vid undantagsfall enstaka fysiska upplevelser med intyg från barnets behandlande läkare eller vårdgivare när upplevelsen ändå bedöms nödvändig.

I planeringen av specifika egna Stora Dagar ser vi hela tiden över hur omständigheterna kring coronaviruset kan påverka upplägget för våra medverkande barn och familjer och vi utgår alltid från barnets bästa. På grund av den mycket oberäkneliga situationen i världen och på rekommendation av vårt medicinska råd så bokar vi ej utlandsresor innan den 1 maj 2022 (detta datum kan komma att förlängas).

Vi behöver likt resten av samhället hela tiden ställa om och anpassa oss till nya, exceptionella och föränderliga förutsättningar, och parallellt gör vi vårt yttersta för att skapa säkra upplevelser för alla barn och unga i vår målgrupp. Min Stora Dags ambition är att stötta, glädja och nå ut med vår verksamhet i samma utsträckning som innan pandemin, genom trygga, anpassade Stora Dagar-upplevelser. Vi anordnar digitala Stora Dagar i grupp samt utökar valmöjligheterna bland våra populära upplevelsepaket. Håll koll på vår hemsida eller registrera dig via vår upplevelsebevakare för att ta del av nya erbjudanden.

Medarbetare, volontärer, barn och föräldrar får information, anvisningar och uppdateringar löpande. Om du eller ditt barn har en egen Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvarig volontär på Min Stora Dag.

Eftersom alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, UD samt smittskyddsläkare kan komma att ändras är även våra riktlinjer och vår planering av Stora Dagar preliminär.

Här nedan har vi samlat de vanligast förekommande frågorna om hur vi arbetar och ställer om under coronapandemin.

Tack och ta hand om er!

(2021-10-01 kl. 08.52)

Så här anpassar och ställer vi om verksamheten med anledning av coronaviruset.

Min Stora Dag följer utvecklingen av och informationen kring coronaviruset noga. Vi följer alla nationella, regionala och lokala allmänna råd samt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, UD samt smittskyddsläkare. Vi är hela tiden i nära dialog med representanter från vårt medicinska råd för att göra trygga, väl avvägda bedömningar och nödvändiga förändringar i vår verksamhet kring de aktuella råd och rekommendationer som råder.

Vi behöver likt resten av samhället ställa om och anpassa oss till nya, exceptionella och föränderliga förutsättningar, och parallellt gör vi vårt yttersta för att skapa säkra erbjudanden och alternativ för alla barn och ungdomar i vår målgrupp. Ambitionen är att stötta, glädja och nå ut med vår verksamhet i samma utsträckning som innan pandemin, genom trygga, alternativa Stora Dagar-upplevelser.

Bland annat anordnar vi även digitala Stora Dagar i grupp samt utökar valmöjligheterna av våra populära upplevelsepaket. Håll koll på vår hemsida eller registrera dig via vår upplevelsebevakare för att ta del av nya erbjudanden.

I planeringen av specifika Stora Dagar ser vi hela tiden över hur omständigheterna kring coronaviruset kan påverka upplägget för våra medverkande barn och familjer och vi utgår alltid från barnets bästa.
På grund av den mycket oberäkneliga situationen i världen och på rekommendation av vårt medicinska råd så planerar vi ej utlandsresor fram till den 31 april 2022.

Medarbetare, volontärer, barn och föräldrar får information, anvisningar och uppdateringar löpande. Om du eller ditt barn har en egen Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvarig volontär på Min Stora Dag.

Eftersom alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, UD samt smittskyddsläkare kan komma att ändras är även våra riktlinjer och vår planering av Stora Dagar preliminär.

Här nedan har vi samlat de vanligast förekommande frågorna om hur vi arbetar och ställer om under coronapandemin.

Tack och ta hand om er!

(2021-08-23 kl. 13.47)

Så här anpassar och ställer vi om verksamheten med anledning av coronaviruset.

Min Stora Dag följer utvecklingen av och informationen kring coronaviruset noga. Vi följer alla nationella, regionala och lokala allmänna råd samt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, UD samt smittskyddsläkare. Vi är hela tiden i nära dialog med representanter från vårt medicinska råd för att göra trygga, väl avvägda bedömningar och nödvändiga förändringar i vår verksamhet kring de aktuella råd och rekommendationer som råder.

Vi behöver likt resten av samhället ställa om och anpassa oss till nya, exceptionella och föränderliga förutsättningar, och parallellt gör vi vårt yttersta för att skapa säkra erbjudanden och alternativ för alla barn och ungdomar i vår målgrupp. Ambitionen är att stötta, glädja och nå ut med vår verksamhet i samma utsträckning som innan pandemin, genom trygga, alternativa Stora Dagar-upplevelser.

Bland annat anordnar vi även digitala Stora Dagar i grupp samt utökar valmöjligheterna av våra populära upplevelsepaket. Håll koll på vår hemsida eller registrera dig via vår upplevelsebevakare för att ta del av nya erbjudanden.

I planeringen av specifika Stora Dagar ser vi hela tiden över hur omständigheterna kring coronaviruset kan påverka upplägget för våra medverkande barn och familjer och vi utgår alltid från barnets bästa.
På grund av den mycket oberäkneliga situationen i världen och på rekommendation av vårt medicinska råd så planerar vi ej utlandsresor fram till den 7 november 2021.

Medarbetare, volontärer, barn och föräldrar får information, anvisningar och uppdateringar löpande. Om du eller ditt barn har en egen Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvarig volontär på Min Stora Dag.

Eftersom alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, UD samt smittskyddsläkare kan komma att ändras är även våra riktlinjer och vår planering av Stora Dagar preliminär.

Här nedan har vi samlat de vanligast förekommande frågorna om hur vi arbetar och ställer om under coronapandemin.

Tack och ta hand om er!

(2021-03-16 kl. 10.09)

Så här anpassar och ställer vi om verksamheten med anledning av coronaviruset.

Min Stora Dag följer utvecklingen av och informationen kring coronaviruset noga. Vi följer alla nationella, regionala och lokala allmänna råd samt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten (Fhm), UD samt smittskyddsläkare. Vi är i nära dialog med representanter från vårt medicinska råd för att göra väl avvägda bedömningar kring nödvändiga förändringar i vår verksamhet.

Vi behöver likt resten av samhället ställa om och anpassa oss till nya, exceptionella förutsättningar, och parallellt gör vi vårt yttersta för att skapa nya erbjudanden och alternativ för alla barn och ungdomar i vår målgrupp. Ambitionen är att stötta, glädja och nå ut med vår verksamhet i samma utsträckning som tidigare, genom trygga, alternativa Stora Dagar-upplevelser. Bland annat anordnar vi digitala Stora Dagar i grupp samt utökar valmöjligheterna av våra populära Upplevelsepaket. Håll koll på vår hemsida eller registrera dig via vår Upplevelsebevakare för att ta del av nya erbjudanden.

I planeringen av specifika Stora Dagar ser vi hela tiden över hur omständigheterna kring coronaviruset kan påverka upplägget för våra medverkande barn och familjer och vi utgår alltid från barnets bästa. Till följd av den ökade smittorisken som just nu råder i landet följer vi rekommendationen att begränsa fysiska möten med andra människor samt avrådan från att resa. Vi gör enstaka undantagsfall med intyg från målsman och behandlande läkare när en fysisk Stor Dag ändå bedöms nödvändig. Vi genomför inga fysiska Stora Dagar fram till den sista juni.

På grund av den mycket oberäkneliga situationen i världen planerar vi ej utlandsresor fram till den 7 november 2021.

Medarbetare, volontärer, barn och föräldrar får information, anvisningar och uppdateringar löpande. Om du eller ditt barn har en egen Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvarig volontär på Min Stora Dag.

Eftersom alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten (Fhm), UD samt smittskyddsläkare kan komma att ändras är även våra riktlinjer och vår planering av Stora Dagar preliminär.

Här nedan har vi samlat de vanligast förekommande frågorna om hur vi arbetar och ställer om under coronapandemin.

Tack och ta hand om er!

(2021-01-12 kl. 16.12)

Så här anpassar och ställer vi om verksamheten med anledning av coronaviruset.

Min Stora Dag följer utvecklingen av pandemin och informationen kring coronaviruset noga. Vi följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten (Fhm) och UD och vi är i nära dialog med representanter från vårt medicinska råd för att göra väl avvägda bedömningar kring nödvändiga förändringar i vår verksamhet.

I planeringen av Stora Dagar ser vi hela tiden över om omständigheterna kring coronaviruset kan påverka upplägget för våra medverkande barn och familjer. Vi utgår alltid från barnets bästa och följer officiella myndigheters rekommendationer.

Till följd av de skärpta restriktionerna och den ökade smittorisken i landet följer vi avrådan gällande fysiska möten samt ej nödvändiga resor. Fhm:s avrådan gäller just nu fram till 24 januari och kvarstår den allvarliga situationen i landet kan deras avrådan förlängas. Under tidig vår, just nu med beslut fram till den 1 april,  genomför vi heller inga fysiska Stora Dagar i grupp eller läger.

På grund av den oberäkneliga situationen vi alla lever i och då vår målgrupp kan vara extra infektionskänslig, planerar och genomför vi heller inga resor utomlands till och med 1 juni 2021.

Vi behöver likt resten av samhället ställa om och anpassa oss till nya, exceptionella förutsättningar, och parallellt gör vi vårt yttersta för att skapa nya erbjudanden och alternativ för alla barn och ungdomar i vår målgrupp. Ambitionen är att stötta, glädja och nå ut med vår verksamhet i samma utsträckning som tidigare, genom trygga, alternativa Stora Dagar-upplevelser. Bland annat anordnar vi digitala Stora Dagar i grupp samt utökar valmöjligheterna av våra populära UpplevelsepaketHåll koll på vår hemsida eller registrera dig via vår Upplevelsebevakare för att ta del av nya erbjudanden.

Medarbetare, volontärer, barn och föräldrar får information, anvisningar och uppdateringar löpande. Om du eller ditt barn har en egen Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvarig volontär på Min Stora Dag.

Här nedan har vi samlat de vanligast förekommande frågorna om hur vi arbetar och ställer om under coronapandemin.

Tack och ta hand om er!

(2020-11-18, kl. 14.13)

Så här anpassar och ställer vi om verksamheten på grund av coronaviruset.

Min Stora Dag följer utvecklingen och informationen kring coronaviruset noga. Vi följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och UD och vi är i nära dialog med representanter från vårt medicinska råd för att göra väl avvägda bedömningar kring nödvändiga förändringar i vår verksamhet.

I planeringen av Stora Dagar ser vi hela tiden över om omständigheterna kring coronaviruset kan påverka upplägget för våra medverkande barn och familjer. Vi utgår alltid från barnets bästa och följer officiella myndigheters rekommendationer.

Med ovan som bakgrund, i kombination med att vår målgrupp kan vara extra infektionskänslig, har vi under hösten minskat antalet medverkande på våra läger likväl som våra Stora Dagar i grupp. Till följd av de skärpta restriktionerna och den ökade smittorisken i landet planerar vi från och med den 24 november och fram till den 7 januari inga fysiska Stora Dagar i grupp eller läger. På grund av den oberäkneliga situationen vi alla lever i, planerar och genomför vi inga resor utomlands under 2020 och till och med 1 juni 2021.

Vi behöver likt resten av samhället ställa om och anpassa oss till nya, exceptionella förutsättningar, och parallellt gör vi vårt yttersta för att skapa nya erbjudanden och alternativ för alla barn och ungdomar i vår målgrupp. Ambitionen är att stötta, glädja och nå ut med vår verksamhet i samma utsträckning som tidigare, genom trygga, alternativa Stora Dagar-upplevelser. Bland annat anordnar vi digitala Stora Dagar i grupp samt utökar valmöjligheterna av våra populära Upplevelsepaket. Håll koll på vår hemsida eller registrera dig via vår Upplevelsebevakare för att ta del av nya erbjudanden.

Medarbetare, volontärer, barn och föräldrar får information, anvisningar och uppdateringar löpande. Om du eller ditt barn har en egen Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvarig volontär på Min Stora Dag.

Här nedan har vi samlat de vanligast förekommande frågorna om hur vi arbetar och ställer om under coronapandemin.

Tack och ta hand om er!

(2020-10-29, kl. 09.58)

Uppdaterad information med anledning av covid-19: Så här anpassar och ställer vi om vår verksamhet.

Min Stora Dag följer utvecklingen och informationen kring coronaviruset noga. Vi följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och UD och är hela tiden i nära dialog med representanter från vårt medicinska råd.

I planeringen av Stora Dagar ser vi hela tiden över om omständigheterna kring coronaviruset kan påverka upplägget för våra medverkande barn och familjer. Vi utgår alltid från barnets bästa och följer officiella myndigheters rekommendationer.

Med ovan som bakgrund, i kombination med att vår målgrupp kan vara infektionskänslig, har vi under de kommande månaderna beslutat att minska antalet medverkande på våra läger likväl som våra Stora Dagar i grupp. På grund av den oberäkneliga situationen vi alla lever i planerar och genomför vi inga resor utomlands under 2020 och till och med 1 juni 2021.

I stället skapar vi nya erbjudanden och alternativ för alla barn och ungdomar i vår målgrupp. Ambitionen är att nå ut med vår verksamhet i samma utsträckning som tidigare, genom trygga, alternativa Stora Dagar. Bland annat anordnar vi digitala Stora Dagar i grupp samt utökar valmöjligheterna av våra populära Upplevelsepaket. Håll koll på vår hemsida eller registrera dig via vår Upplevelsebevakare för att ta del av nya erbjudanden.

Medarbetare, volontärer, barn och föräldrar får information, anvisningar och uppdateringar löpande. Om du eller ditt barn har en Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvarig volontär på Min Stora Dag. Här kan du läsa mer om hur Min Stora Dags arbetar med att ställa om.

Tack och ta hand om er!

(2020-08-28, kl. 10.20)

Uppdaterad information med anledning av covid-19: Inga resor planeras eller genomförs 2020 och nya coronaanpassade Stora Dagar skapas för vår målgrupp.

Min Stora Dag följer utvecklingen av, och informationen kring coronaviruset noga. Vi följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, UD samt Vårdguiden 1117 och är i nära dialog med representant från vårt medicinska råd.

I planeringen av Stora Dagar ser vi hela tiden över om omständigheterna kring coronaviruset kan påverka upplägget för våra medverkande barn och familjer. Vi utgår alltid från barnets bästa och följer officiella myndigheters rekommendationer.

Med ovan som bakgrund, i kombination med att vår målgrupp kan vara infektionskänslig, så har vi under de kommande månaderna beslutat att minska antalet medverkande på våra läger likväl som våra Stora Dagar i grupp. Och på grund av den oberäkneliga situationen vi alla lever i  just nu planerar och genomför vi inga resor utomlands under 2020.

Parallellt skapar vi nya erbjudanden och alternativ för alla barn och ungdomar i vår målgrupp. Ambitionen är att nå ut med vår verksamhet i samma utsträckning som tidigare, genom trygga, alternativa Stora Dagar. Bland annat anordnar vi även digitala Stora Dagar i grupp samt utökar valmöjligheterna av våra populära Upplevelsepaket. Sök via vår hemsida eller registrera dig via vår ”Upplevelsebevakare”  för att ta del av våra nya erbjudanden.

Medarbetare, volontärer, barn och föräldrar får information, anvisningar och uppdateringar löpande. Om du eller ditt barn har en Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvarig volontär från Min Stora Dag. Här kan du läsa mer om Min Stora Dags arbete med att ställa om.

Tack och ta hand om er!

(2020-06-10, kl. 13.05)

Uppdaterad information från Min Stora Dag med anledning av covid -19: Äventyrshelgen på Höga Kusten skjuts fram, och istället anordnar vi digitala Stora Dagar i grupp samt utökar valmöjligheterna av våra populära Upplevelsepaket.

Min Stora Dag följer utvecklingen av, och informationen kring coronaviruset covid -19 noga. Vi följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, UD samt Vårdguiden 1117 och är i nära dialog med representant från vårt medicinska råd.

I planeringen av Stora Dagar ser vi hela tiden över om omständigheterna kring Coronaviruset kan påverka upplägget för våra medverkande barn och familjer. Vi utgår alltid från barnets bästa och följer officiella myndigheters rekommendationer.

Med ovan som bakgrund, i kombination med att vår målgrupp är infektionskänslig, så har vi beslutat att skjuta fram alla sedan tidigare inplanerade större Stora Dagar i grupp under april månad där aktiviteten innebär fysisk kontakt med flera personer. Tidsperioden kan förlängas till följd av en oförändrad eller eskalerande situation.

Vi har skjutit fram vår Äventyrshelg på Höga kusten den 21-24 maj och vårt Sommarhelg på Näs Gård den 25-28 juni. Information har skickats ut till de berörda.

Parallellt planerar vi nu om och skapar nya erbjudanden och alternativ för alla barn och ungdomar i vår målgrupp. Ambitionen är att nå ut med vår verksamhet i samma utsträckning som tidigare, genom trygga, alternativa Stora Dagar. Bland annat anordnar vi digitala gruppaktiviteter samt utökar valmöjligheterna av våra populära Upplevelsepaket. Sök via vår hemsida https://minstoradag.org/for-barn-och-unga/ansokan-stor-dag/ eller registrera dig via vår ”Upplevelsebevakare” https://minstoradag.org/ansokan-stor-dag/upplevelsebevakaren/ för att ta del av våra nya erbjudanden.

Medarbetare, volontärer, barn och föräldrar får information, anvisningar och uppdateringar löpande. Om du eller ditt barn har en Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvarig volontär från Min Stora Dag.

Tack och ta hand om er!

(2020-04-06, kl. 09.50)

Uppdaterad information från Min Stora Dag med anledning av coronaviruset covid -19: vi skjuter fram Stora Dagar i grupp april ut. Även Äventyrshelgen på Höga Kusten ställs in.

Min Stora Dag följer utvecklingen av, och informationen kring coronaviruset covid -19 noga.

Vi följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, UD samt Vårdguiden 1117 och är i nära dialog med representant från vårt medicinska råd.

I planering av Stora Dagar ser vi hela tiden över om omständigheterna kring Coronaviruset kan påverka upplägget för våra medverkande barn och familjer. Vi utgår alltid från barnets bästa och följer officiella myndigheters rekommendationer.

Tisdagen den 11 mars informerade Folkhälsomyndigheten att de ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Samhällsspridning i hela landet ser myndigheten inte, men risknivån höjs nu till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.

Med ovan som bakgrund, i kombination med att vår målgrupp är infektionskänslig, så har vi nu beslutat att med omedelbar verkan skjuta fram (dvs inte ställa in) alla inplanerade större Stora Dagar i grupp april ut. Tidsperioden kan förlängas i väntan på en klarare bild av situationen.

Vi ställer även in vår Äventyrshelg på Höga kusten den 21-24 maj.

Information skickas ut till de berörda.

Vi uppmanar i utskicket även alla våra medarbetare, volontärer samt barn och anhöriga som väntar på en Stor Dag att vid minsta tecken på symtom på luftvägsinfektion, avstå från medverkan på Stora Dagar och sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Medarbetare, volontärer, barn och föräldrar får information, anvisningar och uppdateringar löpande.

Vi vidtar relevanta försiktighetsåtgärder om någon varit utomlands i smittdrabbad region eller om de planerar resor i närtid.

Om du eller ditt barn har en Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvariga volontär från Min Stora Dag.

Tack!

(2020-03-03)

Min Stora Dag följer utvecklingen av, och informationen kring coronaviruset covid -19 noga för att inget barn som ska få en Stor Dag ska utsättas för någon form av risk.

Vi följer rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, UD samt Vårdguiden 1117 och är i nära dialog med representant från vårt medicinska råd.

Våra volontärer får information, anvisningar och uppdateringar löpande och vi har bett dem meddela volontäransvarig på kansliet om de varit utomlands i smittdrabbad region eller om de planerar resor i närtid.

I planering av Stora Dagar ser vi över om omständigheterna kring Coronaviruset kan påverka upplägget. Vi utgår alltid från barnets bästa och följer officiella myndigheters rekommendationer.

Om du eller ditt barn har en Stor Dag inplanerad och känner oro uppmuntrar vi dig att rådfråga ditt barns medicinska kontakt och därefter ansvariga volontär från Min Stora Dag.

Tack!

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner