Få skattereduktion när du ger en gåva till Min Stora Dag

Från och med 1 juli 2019 kan du som givare få upp till 3 000 kronor i skattereduktion för gåvor som du har gett till gåvomottagare som är godkända hos Skatteverket.

Min Stora Dag är godkända gåvomottagare hos Skatteverket. Nedan finner du information om vad du som givare behöver tänka på när du ska göra skatteavdrag för gåvor.

Frågor om skattereduktion

 • Vem kan få skattereduktion för gåvor?

  Privatpersoner som fyllt 18 år senast vid beskattningsåret utgång och som är skatteskyldiga fullt ut i Sverige. Det gäller gåvor som har skänkt till godkända gåvomottagare. Dödsbon har rätt till skattereduktion om gåvan har getts före personen har gått bort.

 • Vad är det för gåvobelopp som krävs för att jag ska kunna få skattereduktion?

  För att kunna få skattereduktion måste den enskilda gåvan vara på minst 200 kronor och det totala gåvobeloppet på minst 2000 kronor på ett år till Min Stora Dag eller till en annan organisation som är godkänd gåvomottagare hos Skatteverket.

 • Hur mycket kan skatten minskas?

  Skattereduktionen är på 25 % av gåvobeloppet. Det högsta belopp för skattereduktion är 3 000 kr vilket motsvarar ett gåvobelopp på 12 000 kronor/år.

 • Måste jag ge minst 200 kronor till Min Stora Dag för att kunna få skattereduktion?

  Nej, du kan skänka till olika organisationer. Du måste komma upp i totalt 2000 skänkta kronor och ha skänkt minst 200 kronor per tillfälle till organisationerna.

 • Vilka typer av gåvor kan jag få skattereduktion för?

  Skattereduktionen gäller bara för penninggåvor till organisationer som är godkända gåvomottagare av Skatteverket. Gåvan måste avse social hjälpverksamhet eller exempelvis vetenskaplig forskning. Min Stora Dag är godkända gåvomottagare för social verksamhet.

 • Är alla gåvor, oavsett betalsätt, giltiga för att jag ska kunna få skattereduktion?

  Nej, du får bara skattereduktion om vi som organisation har fått ditt personnummer i samband med att du lämnat din gåva. I dagsläget kan du inte få skattereduktion för gåvor som du har lämnat via Swish, inbetalningskort utan OCR-nummer, Facebook, Instagram eller begravningsbyråer.

  Hör av dig till oss på gava@minstoradag.org om du vill att vi ska lägga till ditt personnummer i vårt system.

 • Vilka skatter kan skattereduktionen räknas av ifrån?

  Kommunal och statlig inkomstskatt, statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift.

 • Behöver jag göra något med min deklaration?

  Min Stora Dag skickar in kontrolluppgifter på alla gåvor som har överstigit 200 kronor. Med förutsättningarna att vi har fått in dina uppgifter (namn, adress och personnummer) till den person som har gett gåvan. Kontrolluppgiften går sedan vidare till dig som givare och till Skatteverket. Detta kommer sedan stå förtryckt i din inkomstdeklaration. Skattereduktionen begär du i den inkomstdeklarationen för det taxeringsåret året efter att du har gett din gåva.

 • Om jag gett en gåva anonymt, kan jag ändå få göra skattereduktion?

  Nej. För att Min Stora Dag ska kunna skicka kontrolluppgifter till Skatteverket behöver vi veta vem du är och då behöver vi ditt personnummer i samband med att du lämnade din gåva.

 • När skickar ni in kontrolluppgifterna till Skatteverket?

  Kontrolluppgifterna skickas in till Skatteverket senast den 31 januari året efter det år som du har gett din gåva.

 • Vad gör ni på Min Stora Dag med min gåva?

   

  Din gåva går till planering och genomförandet av Stora Dagar till barn i vår målgrupp.

  Hos Skatteverket kan du läsa mer vad som gäller.

  https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattereduktioner/skattereduktionforgavor.4.5fc8c94513259a4ba1d800064144.html

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner