”Samarbetet med Min Stora Dag bidrar till stolta medarbetare”

Karin Hallberg, försäkringschef på Brandkontoret

Brandkontoret är en av Min Stora Dags stolta huvudparters. Karin Hallberg, försäkringschef på Brandkontoret, berättar om vad partnerskapet betyder för dem.

– Brandkontoret har varit huvudpartner till Min Stora Dag sedan fyra år tillbaka. Något som våra ägare valt då de brinner för organisationen och månar om att ni ska fortsätta med det fina arbetet som ni gör, säger Karin.

Karin berättar att de engagerar sina medarbetare intern genom att skicka vidare filmer och berättelser från barnens Stora Dagar som Min Stora Dag skickar.

Något som uppskattas. Att Min Stora Dag även kommer förbi kontoret för berätta om organisationen menar Karin är guld värt.

Vi tycker att det är viktigt och ser att det bidrar till stolta medarbetare.

– Brandkontoret har alltid tagit ett stort samhällsansvar och varit måna om att bidra till ett bättre samhälle. Vi har funnits i snart 300 år så det har blivit en hel del. Vi tycker att det är viktigt och ser att det bidrar till stolta medarbetare.

Karin berättar hur de berättar om vårt samarbete externt:

– I första hand  berättar vi om samarbetet genom vår hemsida, men även vid kundträffar och liknande. Jag rekommenderar varmt andra företag att genom ett långsiktigt samarbete bidra till Min Stora Dags arbete. En kan inte göra allt men alla kan göra något.

Företagssamarbeten

Min Stora Dag arbetar aktivt för att göra skillnad för barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Genom ett långsiktigt partnerskap kan Min Stora Dag ge kraft, glädje och självkänsla till fler barn och unga som kämpar med en tuff vardag.

Ett partnerskap kan se ut på flera sätt och skräddarsys tillsammans med oss.

Samarbetet bidrar till stolta medarbetare, nöjda kunder och ett gladare samhälle.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner