Om oss

 • Hur mycket samlar ni in?

  Under 2019 samlade vi in fantastiska 28 309 000 kronor.

 • Vad innebär det att 86 procent av insamlade medel går till barnen?

  86 procent av våra insamlade medel 2019 är direkt kopplade till planering och genomförande av alla våra aktiviteter, som vi kallar Stora Dagar. Under 2019 samlade vi in 28 309 000 kronor. Av dessa användes 24 451 000 kronor till vårt ändamål, det vill säga planering och genomförande av våra aktiviteter (Stora Dagar) till barnen. Våra ändamålskostnader är alla kostnader som rör planering och genomförande av dessa dagar, exempelvis mat och logi för barnet och dess familj, transport för barnet och dess familj, porto, försäkringar med mera. Här ingår även personalkostnader – nödvändiga för att kunna planera och administrera dessa skräddarsydda aktiviteter, läger och gruppaktiviteter. Detta är våra ändamålskostnader.

 • Vad innebär att 14 procent går till administrativa kostnader?

  För att bedriva en kvalitativ verksamhet behövs administrativa kostnader. Det är till exempel personalkostnader, licenser, revisorer samt leasingkostnader som lokalhyra, kopiator och portomaskin. Utan kontor och medarbetare kan vi inte skapa våra Stora Dagar. Detta är våra administrativa kostnader.

 • Hur många arbetar på Min Stora Dag?

  Vi är 18 stycken som arbetar på kansliet på Hälsingegatan 47 i Stockholm.

 • Varför har ni på kansliet lön?

  För att genomföra Stora Dagar behövs resurser. Vi behöver även medarbetare för att administrera gåvor, ekonomi och insamling.

  Vi har också som ambition att nå fler barn framåt. Vi har det senaste året ökat antalet Stora Dagar rejält, över tio procent. För att kunna hjälpa fler behövs skickliga medarbetare och för att genomföra Stora Dagar behövs resurser. Vi behöver även personal för att administrera gåvor, ekonomi och insamling.

  Utan dessa funktioner skulle vi inte kunna bedriva vår verksamhet eftersom insamlade medel i vårt fall handlar om att göra saker för barnen. De som skiljer oss från många andra välgörenhetsorganisationer är att vi inte bara samlar in pengar utan också aktivt själva skapar och genomför Stora Dagar. Men ingenting av det vi gör vore möjligt utan våra 250 fantastiska volontärer runt om i landet.

 • Vad har ni för löner på Min Stora Dags kansli?

  Min Stora Dags löner sätts på en nivå som följer de riktlinjer som gäller för den ideella sektorn och vi har kollektivavtal. Vi jobbar aktivt med att hålla nere kostnader och utgifter.

 • Varför tjänar er generalsekreterare 75 000 kr i månaden?

  Generalsekreteraren avlönas med fast arvode på 75 000 kr i månaden, ersättningen beslutas av styrelsen. Styrelsen får ingen ersättning. Styrelsen anser att lönenivån är relevant för det ansvar det innebär att driva en organisation av den storlek och vikt som Min Stora Dag innebär.

 • Varför har ni ert kansli i Stockholm?

  Min Stora Dag grundades i Stockholm år 2000 och har sedan dess haft sitt kansli i Stockholm. Våra medarbetare bor i Stockholm. Vi sitter nära två stora Universitetssjukhus (Karolinska i Huddinge och i Solna) där våra första samarbeten med vården inleddes.

 • Hur arbetar ni med kända personligheter?

  Min Stora Dag har fem ambassadörer som arbetar för oss ideellt med att sprida ordet om vår verksamhet. En av de vanligaste önskningarna från barn är att få träffa sina idoler. Därför arbetar vi aktivt med att knyta kända personer till oss som vi vet ofta efterfrågas av barnen. De kända personerna vi arbetar med ställer alltid upp utan arvode.

 • Hur många volontärer har ni?

  Vi har 250 volontärer från Ystad till Kiruna!

 • Hur kan man bli volontär?

  Du kan ansöka om att bli volontär här: https://minstoradag.org/om-oss/bli-volontar/
  Där finner du också information om när vår ansökan är öppen och vad det ingår i uppdraget att vara volontär hos oss.

 • Varför har era volontärer ID-nummer?

  För att alla ska känna sig trygga och veta att en person med säkerhet är volontär för Min Stora Dag har alla våra volontärer ett personligt identifieringsnummer samt volontärsbricka.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner