Om Min Stora Dag

 • Hur mycket samlar ni in?

  Under 2022 samlade vi in 29 684 000 kronor. Året innan samlade vi in 36 307 000 kronor.

 • Hur kontrolleras Min Stora Dag?

  Min Stora Dag har ett 90-konto som årligen granskas av organisationen Svensk Insamlingskontroll. Ett av huvudkraven för att få ha ett 90-konto är att de totala kostnaderna för administration och insamling uppgår till max 25 procent av de totala intäkterna. Innehavare av 90-konto har också som krav att minst 75 procent av de totala intäkterna under en treårsperiod ska gå till verksamhetens ändamål. Detta kontrolleras årligen av Svensk Insamlingskontroll samt även av auktoriserad revisor.

 • Hur kan givare känna sig trygga kring insamlingen och att pengarna används rätt?

  Min Stora Dag uppfyller samtliga krav i Giva Sveriges Kvalitetskod och därmed får använda märkningen Tryggt givande.

  Tryggt givande innebär att vi står för kvalitet, transparens och professionalitet i vår verksamhet, och att vi bedriver insamling på ett tryggt och etiskt sätt. Märkningen visar för våra givare och andra intressenter att vi förvaltar vår verksamhet på bästa sätt och fokuserar på resultat och effekt.

  Giva Sverige arbetar kontinuerligt med att hjälpa civilsamhällets organisationer utveckla kvaliteten i sitt insamlingsarbete, säkra intern kontroll och styrning och stödja utvärdering av effekten av sin verksamhet. Det gör de genom olika etiska vägledningar samt riktlinjer för intern kontroll och styrning, årsredovisning och effektrapportering. Allt detta sammantaget utgör Givas Kvalitetskod som gör att våra givare kan känna sig trygga i att vi bedriver vår verksamhet på bästa sätt.

 • Hur många arbetar på Min Stora Dag?

  Vi är totalt 28 anställda medarbetare som arbetar på kansliet på Hälsingegatan 47 i Stockholm.

 • Varför har ni på kansliet lön?

  Min Stora Dags kansli och de 28 personer som arbetar här är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet för behövande barn. För att planera, administrera och genomföra Stora Dagar behöver vi professionella och dedikerade medarbetare.

  Vi samlar in pengar för att sedan aktivt, effektivt och tryggt omvandla medlen i skapande och genomförande av varsamt utformade och kvalitetssäkrade Stora Dagar-aktiviteter. Kansliets medarbetare skapar förutsättningarna för de Stora Dagarna genom bland annat planering, paketering, kommunikation, koordinering och ständig översyn. Vi behöver även medarbetare för att administrera gåvor, sköta ekonomi och bedriva insamling.

 • Vad har ni för löner på Min Stora Dags kansli?

  Min Stora Dags anställdas löner sätts på en nivå som följer de riktlinjer som gäller för den ideella sektorn och vi har kollektivavtal. Vi jobbar aktivt med att hålla nere kostnader och utgifter.

 • Vad tjänar Min Stora Dags generalsekreterare?

  Generalsekreteraren avlönas med fast ersättning som revideras årligen. Rörlig ersättning utgår inte. Den fasta lönen är marknadsmässig men inte löneledande jämfört med motsvarande tjänster i branschen.

  Generalsekreterarens lön beslutas av Min Stora Dags styrelse. 2023 tjänar generalsekreteraren 82 601 kr i fast månadslön, en lönenivå som styrelsen anser är relevant för det ansvar det innebär att driva en organisation av den storlek och vikt som Min Stora Dag.

 • Varför har ni ert kansli i Stockholm?

  Min Stora Dag grundades i Stockholm år 2000 och har sedan dess haft sitt kansli i Stockholm. Vi sitter nära två stora Universitetssjukhus (Karolinska i Huddinge och i Solna) där våra första samarbeten med vården inleddes.

 • Hur arbetar ni med kända personligheter?

  Min Stora Dag har sex ambassadörer som arbetar för oss ideellt med att sprida ordet om vår verksamhet. En av de vanligaste önskningarna från barn är att få träffa sina idoler. Därför arbetar vi aktivt med att knyta kända personer till oss som vi vet ofta efterfrågas av barnen. De kända personerna vi arbetar med ställer alltid upp utan arvode.

 • Hur många volontärer har ni?

  Från Kiruna till Trelleborg kommer våra drygt 230 eldsjälar och tillsammans representerar de 23 olika språk. Den yngsta i skaran är 22 år och den äldsta 79 år.

 • Hur kan man bli volontär?

  Du kan ansöka om att bli volontär här. Där finner du också information om när vår ansökan är öppen och vad det ingår i uppdraget att vara volontär hos oss.

 • Varför har era volontärer ID-nummer?

  För att alla ska känna sig trygga och veta att en person med säkerhet är volontär för Min Stora Dag har alla våra volontärer ett personligt identifieringsnummer samt volontärsbricka.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner