Autism

Autism är något du föds med och har livet ut. Att ha autism påverkar ens sätt att vara, tänka och kommunicera med andra.

Det här är autism

Autism är en diagnos inom samlingsnamnet autismspektrumtillstånd, förkortat AST. Inom AST ingår bland annat diagnoserna autism, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd. Trots att diagnoserna är olika har de många gemensamma nämnare. I den här texten kommer vi använda autism som ett brett begrepp för alla autismtillstånd.

Autism är inte en sjukdom utan en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det handlar om hur din hjärna fungerar och på vilket sätt den hanterar information. Det betyder inte att något är fel på dig, utan bara att du fungerar på ett annorlunda sätt. Av Sveriges befolkning har cirka en procent en autismdiagnos.

Det är vanligt att en person med autism har någon ytterligare typ av funktionsnedsättning. Epilepsi och adhd/add är exempel på diagnoser som är vanligt förekommande tillsammans med autism.

Orsakar till autism

Autism har enligt forskare en ärftlig komponent, men även den biologiska miljön kan påverka. Exakt vad som orsakar autism är dock i nuläget okänt.

Det här innebär det att ha autism

Beroende på vilken diagnos inom autismspektrat personen har kan det här ges uttryck för på olika sätt. Personer med någon form av autism har ofta svårt med socialt samspel och kommunikation. De kan också vara känsliga för stress och olika sinnesintryck. För många är det viktigt att följa bestämda rutiner och göra saker på ett visst sätt och det kan kännas stressande med förändringar.

Över- eller underkänslighet för ljud, ljus, doft och känsel kan förekomma.

Personer med autism har ofta även mycket hög koncentrationsförmåga och kan ha specialintressen som de ägnar mycket tid åt.

Så märks autism

Symtom på autism finns ofta redan tidigt i barndomen, men ibland märks det inte förrän i skolåldern eller ännu senare. Det kan bero på att det kan vara först då som vår sociala förmåga sätts på prov på riktigt.

Det är viktigt att komma ihåg att alla personer med autism inte har samma svårigheter eller styrkor. Hur autism tar sig i uttryck skiljer sig från individ till individ.

Så kan du eller ditt barn få stöd

Beroende på vilken typ av funktionsnedsättning, också kallat funktionsvariation, en person inom autismspektrat har kan vardagen påverkas på olika sätt. Det stöd en person med autism behöver varierar därför mycket.

Det stöd man får beror oftast på ålder, behov och var man bor. Hos 1177 kan du läsa mer om vilket stöd som finns, här hittar du deras information.

Våra källor – här kan du läsa ännu mer

1177
Autism- och Aspergerförbundet
Hjärnfonden

Ansök om Upplevelsepaket

Har du eller ditt barn autism? Om du är mellan 4 och 18 år och har en allvarlig sjukdom eller diagnos kan du ansöka om något av våra Upplevelsepaket.

De kan innehålla allt från en middag från Pinchos och hotellövernattning till presentkort på olika butiker för upplevelser på hemmaplan.

Här kan du se vilka Upplevelsepaket det går att ansöka om just nu.

Sixten med sitt UpplevelsepaketSixten med sitt Upplevelsepaket
Logga: Hela SpektratLogga: Hela Spektrat

Ett samarbete som gör skillnad för barn med autism

Hela Spektrat är ett projekt med målet att göra varaktig skillnad för barn med autism i Sverige.

Projektet är ett samarbete mellan Min Stora Dag och Autism Sverige och går ut på att skapa givande fritid och meningsfulla sociala sammanhang för barn med autism.

Huvudpartners

Upplevelsepartners

Kampanjpartners

Bli partner