Ansök till våra Stora Dagar

Du som är mellan 4-18 år och har en allvarlig sjukdom eller diagnos kan ansöka om att delta på våra Stora Dagar.

Här hittar du aktuella Stora Dagar som du kan ansöka till.

Registrera din kod

Har du fått en Stor Dag eller ett upplevelsepaket från Min Stora Dag?

Här registrerar du den kod som du fick med i informationsbladet.

Förberedelsefilmer

Här nedan hittar du tre förberedelsefilmer som kan hjälpa till som stöd om man känner oro eller ångest inför en aktivitet.

Frågor och svar om Stora Dagar

 • Vem kan ansöka om en Stor Dag?

  Du som är mellan 4-18 år och har en allvarlig sjukdom eller diagnos kan ansöka om att delta på våra Stora Dagar i grupp, Stora Dagar på läger eller Stor Dag upplevelsepaket. Du hittar alla aktuella Stora Dagar att

  Till en egen Stor Dag, där barnen själva önskar vad de vill göra, blir barnet nominerad av vårdpersonal. Dessa Stora Dagar går inte att ansöka till.

 • Vi har fått en aktivitet tidigare, kan vi ansöka igen?

  Det går bra att ansöka igen. Barn och unga i vår målgrupp som inte tidigare deltagit vid en aktivitet med oss prioriteras.

 • Vilka medicinska intyg eller utlåtanden kan jag skicka in?

  Intyget/utlåtandet ska innehålla Namn och personnummer på barnet, sjukdom och/eller diagnos, uppgifter om vem som ställt ut det samt datum. Intyget får inte vara äldre än 12 månader.

  Exempel på Intyg/utlåtande är vår mall som du hittar här eller en kopia på läkarutlåtande utställt till försäkringskassan.

  Består Intyget/utlåtandet av flera sidor är det viktigt att vi får samtliga sidor samt att hela sidorna är med.

Om du mår dåligt

Min Stora Dag är ingen vårdenhet och har därför tyvärr inte möjlighet att ge vård till dig som mår dåligt psykiskt. Vi föreslår därför att du i första hand kontaktar anhörig, skola, BRIS (ring 116 111) eller någon annan vuxen.

Om du redan har kontakt med BUP kan du givetvis kontakta den mottagning där du har din kontakt direkt. Annars kan du få hjälp via 1177 som kan slussa dig rätt till en första linje-mottagning eller BUP.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner