Få skattereduktion när du ger en gåva till Min Stora Dag

Från och med den 1 juli 2019 kan du få upp till 1 500 kr i skattereduktion för gåvor som du har gett till godkända gåvomottagare. För att få skattereduktionen ska vissa förutsättningar vara uppfyllda.

Här förklarar vi vad som gäller för att få avdragsrätt på gåvor:

  • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan du lämnar gåvan. Du är skyldig att kontrollera det vid varje gåvotillfälle. Min Stora Dag är godkänd sedan augusti 2020.
  • Du måste ge minst 200 kr till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle.
  • Du måste skänka minst 2 000 kr totalt under året. Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare.
  • Skattereduktionen är på 25 procent av det totala gåvobeloppet, max 1 500 kr. Maxbelopp som utgör underlag för avdrag är 6 000 kr per år.
  • Du som givare behöver inte informera Skatteverket, Min Stora Dag skickar in kontrolluppgifterna.
  • Du måste ha fyllt 18 år.
  • Du måste ha ett personnummer som gåvan kan kopplas till. Om gåvan ges via sociala medier som Facebook och Instagram eller via Swish får vi inte tillgång till ditt personnummer. Kontakta oss gärna på gava@minstoradag.org så lägger vi in det.

Skatteavdraget redovisas i deklarationen året efter. Det innebär att gåvor som ges mellan 1 januari och 31 december år 2020 kommer att synas i inkomstdeklarationen år 2021.

Klicka här för att läsa mer om Skattereduktionen https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattereduktioner/skattereduktionforgavor.4.5fc8c94513259a4ba1d800064144.html