Ett gott samarbete som vill göra skillnad för barn med autism i Sverige.

Hela Spektrat

Alla barn har rätt till en givande fritid och meningsfulla sociala sammanhang. Därför har Autism- och Aspergerförbundet och Min Stora Dag initierat projektet ”Hela Spektrat”.

Varje år möter Min Stora Dag cirka 5 000 barn som kämpar med en allvarlig sjukdom eller diagnos.

Alla är unika och väldigt många kämpar med fler än en utmaning.

Tuff vardag som påverkar vardag och självkänsla

Gemensamt har de att deras tillvaro är tuff och ofta fylld av svårigheter som påverkar deras vardag och självkänsla.

Min Stora Dags mål är att göra positiv skillnad för dessa kämpar och visionen är att alla ska få lindring, lättnad och mer livsglädje genom oss.

Effekten av en Stor Dag stannar kvar länge

Det avbrott som Min Stora Dag ger är inte bara uppmuntran för stunden utan effekten stannar ofta kvar länge.

Känslor som är värdefulla i allas vardag – som hopp och vilja – ökar påtagligt.

Samarbeten med organisationer och föreningar är en framgångsfaktor för vår verksamhet.

Dels för att fylla på vår egen kunskapsbank och mest av allt för att barnens upplevelser ska bli så givande, inspirerande och minnesvärda som det bara går.

Skapa aktiviteter som fyller på med energi

Alla barn har rätt till en givande fritid och meningsfulla sociala sammanhang.

Barn med autism har ibland svårt att hitta det där sammanhanget eller den där aktiviteten som kan fylla på med energi.

Krävs förståelse och rätt bemötande

Det krävs förståelse, rätt bemötande och ofta anpassningar för att kunna delta.

Därför har Autism- och Aspergerförbundet och Min Stora Dag initierat projektet ”Hela Spektrat”.

Sprida medvetenhet om autism utifrån ett barn- och anhörigperspektiv

Hela Spektrat har två beståndsdelar. Den ena är att utveckla ett inspirerande seminarium med fokus på aktuella rön och insikter.

Detta för att skapa en bättre förståelse och kunskap om livssituationen för barn med autism.

Seminariet ska sprida medvetenhet om autism utifrån ett barn- och anhörigperspektiv på såväl individ som samhällsnivå.

Läger anpassade för barn med autism

Samarbetet ska även utveckla specialanpassade läger för barn med autism och deras föräldrar.

Lägerformatet ska erbjuda barn med autism ett nytt fritidsalternativ, helt utformat utifrån deras behov och förutsättningar.

Att uppleva glädje, skapa varaktiga relationer och få vara i sammanhang där man passar in är projektets huvudsakliga syfte.

Målet är att göra skillnad för barn med autism i Sverige

Samtidigt ska föräldrarna genom föreläsningar och samtal få möjlighet att utbyta värdefulla erfarenheter och kunskap med varandra.

Projektet, som möjliggörs med hjälp av Postkodlotteriets finansiering, fick sitt startskott i september 2019 och kommer pågå under fyra år.

Målet är att göra varaktig skillnad för barn med autism i Sverige.

Huvudpartners

Samarbetspartners

Bli partner