Kommande Stor Dag (SB)

  • Intresseanmälan till en Stor Dag

  • Barn / Ungdom
  • Vårdnadshavare
  • Fått en Stor Dag tidigare?
  • Har du fått en Stor Dag tidigare? Exempelvis genom ett Upplevelsepaket, Stor Dag Grupp, Stor Dag på Läger eller en Egen Stor Dag.
  • Beskrivning
  • Hur påverkar sjukdomen / diagnosen vardagen? (t ex skolgång, vänskapsrelationer, sömnen, måltider, övriga familjen)
  • Hur påverkar sjukdomen/diagnosen det allmänna måendet? (t ex psykisk hälsa och kroppslig smärta)
  • Medicinskt utlåtande
  • För att hantera ansökan behöver vi ett utlåtande från vårdpersonal. Bifogar du utlåtandet direkt i formuläret kan vi behandla ansökan snabbare. Har du det inte tillgängligt så går det att komplettera med i efterhand.
  • Dra filer hit eller
    Accepterade filtyper: jpg, gif, png, pdf, jpeg.
    Maximalt 5 filer och totalt 20 MB
  • Behandling av personuppgifter
  • OBS! Innan vi kan hantera din ansökan behöver även att ditt godkännande här nedan bekräftas av dig genom att följa instruktionerna i ett separat mail från oss. Detta genereras automatiskt när ansökan skickats in korrekt.
  • Samtycke är frivilligt och kan återkallas. Läs mer om Min Stora Dags behandling av personuppgifter och dina rättigheter i samband med detta i vår integritetspolicy.
  • Personuppgifterna som lämnas används av Min Stora Dag för hantera ansökan och om den blir godkänd, planera och genomföra den Stora Dagen.
  • Namn, personnummer samt information om att barnet deltagit i en Stor Dag sparas för att möjliggöra att Min Stora Dag kan ge så många barn som möjligt en Stor Dag.
  • Spamfilter